پاسخ شهید بهشتی به پرسش‌هایی درباره زن

در سال 1966، یکی از ایرانیان مسلمان مقیم آلمان، در نامه‌ای از شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، به عنوان رئیس مرکز اسلامی هامبورگ، پرسش‌هایی پیرامون حقوق زن در اسلام، مطرح و درخواست پاسخ می‌کند: متن کامل

بررسی نقش، جایگاه و وظایف خواص و مردم در انقلاب اسلامى ایران

خواص یعنى صاحبان بصیرت و تحلیل به عنوان متغیرى مستقل و عوام به عنوان متغیرى وابسته یعنى، پیروان محور خواص، نقش آفرین در تحولات سیاسى اجتماعى اند. پرسش اصلى این مقاله به نقش خواص و عوام در انقلاب اسلامى ایران معطوف است. متن کامل

بررسى حوزه علوم انسانى از ديدگاه مقام معظّم رهبرى

علوم انسانى مادر علوم است و در تمام علوم، جهت‌گيرى‌ها و روند حركت‌ها را اصلاح مى‌كند؛ اما متأسفانه به دليل حاكميت رويكردهاى كميتى و قابل اندازه‌گيرى و از نظر مالى و اقتصادى سودمند، مقولاتى همچون توسعه روحى افراد، ارزش‌هاى ذاتى در علوم انسانى و اجتماعى، جذابيت يادگيرى و تحقيق، به سادگى ناديده گرفته يا غفلت شده و يا بسيار كم ارزيابى مى‌شوند.متن کامل

بازنگري ريشه‌هاي جنبش اسلامي مردم ايران

انقلاب بهمن و بهمن انقلاب‌ شيعه در طول تاريخ همواره به مبارزه عليه ستم مشغول بوده و اين امر در تاريخ معاصر نيز جلوه‌هاي متعدد و بارزي داشت.متن کامل

بازخواني نگاه معمار انقلاب به الزام رعايت حجاب اسلامي

در بحث الزام حجاب از سوي حکومت برخي چنين مي پندارند که گرچه حجاب از ضروريات دين است اما واجبي است فردي و به همين خاطر حکومت حق مداخله در آن را ندارد و نمي تواند که با جعل قوانين محدود کننده و ايجاد ضمانت هاي اجرايي چون تعزيرات در يک امر شخصي دخالت کند!؟متن کامل

اورميه در نهضت اسلامي امام خميني- از آغاز تا تبعيد امام خميني به خارج از كشور

شهر اورمیه، مركز استان آذربايجان غربي در شمال غرب ایران، دارای جایگاهی راهبردی می باشد که با دلایلی چند، این اهمیت را واجد است. متن کامل

اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش از دیدگاه امام خمینی (ره)

جهان آفرینش بر پایه علم و حکمت بنا شده است و این همان علم و حکمت الهی است که در تحقق کل هستی و طبیعت و آفرینش انسان متجلی و سبب ایجاد نظامی هماهنگ و هدفمند شده است. انسان به عنوان نقطه دایره هستی خلیفه الهی در پی کشف این نظام هدفمند و تدوین قانونمندیهای آن در خود و سایر پدیده‌ها است.متن کامل

انقلابى که راه تئاتر را براى زنان هموار کرد

یکى از عرصه‏هاى حضور هنرى بانوان، هنر قدیمى تئاتر است. انقلاب اسلامى نه تنها این عرصه را بر بانوان تنگ نگرفت بلکه تلاش کرد با بهسازى و سالم‏سازى فضاى این هنر و نیز جلب اعتماد عمومى به سلامت نسبى آن، زمینه بیشترى را براى حضور سالم زنان در تئاتر فراهم آورد، هم در بازیگرى، هم در نمایشنامه‏نویسى و هم در داورى و مانند آن.متن کامل

انقلاب مردم ایران نقطة شروع انقلاب بزرگ

جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجّت(ع) است امام خمینی با عقاید مذهبی که غرب آن را کهنه و قرون وسطایی می‌دانست جهان را تکان داد. ایشان از گذشته آمده بود و در حال زندگی می‌کرد، ولی بیانگر و نمایانگر فردا بود. متن کامل

انقلاب اسلامی و نسل سوم

آیا فاصله نسل سوم از انقلاب اسلامی یک واقعیت است یا نه؟ نسل سوم چه نسبتی با انقلاب اسلامی دارد و در رابطه با آن چه صورت بندی پیدا کرده است؟ علت این وضعیت چیست؟ چگونه می توان حرکت انقلاب اسلامی را با نسل سوم ادامه داد؟ در این نوشتار، قشربندی چهارگانه ای درباره فاصله نسل سوم از انقلاب اسلامی ارائه و کندی دگرگونی هنجارهای نهادمند به عنوان علت آن معرفی می گردد و در نهایت، تربیت معنوی و تولید دانش به عنوان دو راهکار اساسی و پیوسته و البته ضروری برای مشارکت نسل سوم در تداوم انقلاب تشریح می شود. متن کامل

123456...57