سبزواری: از خدا خواستم در قیامت مرا با امام(س) محشور نماید

بی گمان نام استاد حمید سبزواری با خاطرات اغلب ایرامتن کامل

سپانلو: تاریخ مرکز محرک شعر من است/ وظیفه ادبیات مبارزه با فراموشی است


سپانلو: تاریخ مرکز محرک شعر من است/ وظیفه ادمتن کامل

سیماى امام در ادبیات معاصر

وقتى صحبت از امام مى‏شود و یا تاثیر آن روح بزرگ برمتن کامل

سیماى زن از نگاه سینماگران زن‏

سیماى زن در صنعت سینما، تابعى از تحولات سیاسى، اجتمتن کامل

سینمای ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

1) با گذشت 28 سال از پیروزی انقلاب اسلامی شکوهمند متن کامل

طنز به سبک صفارزاده

گزیده‌ای از کتاب در دست انتشار طنز دربارۀ پهلوی متن کامل

عقلانيت تاريخي و تاريخ نگاري معاصر ايران و«نقد رويكردهاي ناصواب»

اشاره :

مقاله به بررسي برخي تلاشهاي سازمتن کامل

غفلت های تاریخ نگاری انقلاب اسلامی

 1- «سودای از اول بزرگ بودن»، برای شخصیت‌هاییمتن کامل

فرهنگ در اندیشه امام(ره)

پیروزمندی رهبری سیاسی در دوران‌های مختلف، قطعاً تامتن کامل

لایه‌های متون تاریخ شفاهی

اگر مصاحبه‌کننده به اندازۀ کافی اطلاعات و مهارت و متن کامل