چرا امام به ترکیه تبعید شد؟

ارتشبد حسین فردوست‌، درباره‌ی‌ دلایل‌ تبعید امام‌ خمینی‌ و مسائل‌ پشت‌ پرده‌ و دخالت ‌قدرت‌های‌ خارجی‌ در تبعید امام‌ خمینی‌ می‌گوید: متن کامل

جهانى شدن و منافع ملى جمهورى اسلامى ایران

مطالعه منافع ملى و راه‏هاى تأمین آن در عصر فراصنعت و فرااطلاعات نیازمند نگاه ویژه‏اى به آن است. در دوران جدید و روند فزاینده جهانى شدن، مفهوم منافع ملى صرفاً در برگیرنده مرزهاى ملى نظم وستفالى نمى‏باشد، بلکه دولت‏ها ناگزیرند بیش از گذشته به محیط عملیاتى و متغیرهاى مربوط به بستر جهانى شدن توجه نمایند. متن کامل

جستاري مقايسه اي انقلاب اسلامي و انقلاب نيكاراگوئه

همزمان با پيدايش نهضت‌هاي استقلال طلبانه و سرنگوني حكومت‌هاي مستبد و خودكامه، در سال 1979 دو انقلاب به طور همزمان در دو قاره متفاوت و دور از يكديگر، يعني آسيا و آمريكا به وقوع پيوستند. اين دو انقلاب دو ملت را از يوغ ستم پادشاهاني ستمگر و خودخواه نجات دادند; شاهان زورگويي كه سال‌ها مردم تحت ستم مملكت خود را به بردگي كشانده و حقوق آنان را ناديده گرفته بودند: انقلاب اسلامي در ايران، رژيم استبدادي محمّدرضاخان و به طور كلي، دودمان پهلوي را سرنگون كرد و انقلاب مردم ستم ديده نيكاراگوئه نيز آنان را از امپراتوري سوموزايي نجات داد.متن کامل

جريان انتفاضه فلسطين و انديشه حضرت امام خميني(ره)

آنچه در اين مقاله كوتاه ذيل عنوان »انديشه حضرت امام خميني و جريان مقاومت و انتفاضه فلسطين « آمده است سعي بر اين دارد كه اهميت اين دو موضوع يعني نگاه حضرت امام به قضيه فلسطين و اهميت مقاومت و انتفاضه بررسي شود.متن کامل

جایگاه نظام سیاسى جمهورى اسلامى ایران در میان دو نظام ریاستى آمریکا و مجلس مدار انگلستان

آغازین سخن نگاهى گذرا به قانون گذارى در کشورهاى گوناگون جهان مؤیّد این ادعاست که در نیمه دوم قرن بیستم در بسیارى از کشورها، مردم به طور مستقیم در تصمیم گیرى هاى سیاسى شرکت نمى کنند، بلکه اعمال قانون گذارى و اجراى حق را به نمایندگان منتخب خود واگذار کرده اند. متن کامل

تقابل جغرافیای فرهنگی انقلاب اسلامی با جغرافیای سیاسی غرب

موقعیت ژئوکالچر ایران امروز، عمیقاً متأثر از فرهنگ شیعی ایران است.اگر این فرهنگ نبود، انقلاب اسلامی ایران نیز نبود و حداکثر در حد یک انقلاب ملی رقم می خورد. انقلاب اسلامی ایران، جهان را از حالت دوقطبی درون پارادایم اومانیسم (بشرگرایی) که جهان را به دو قطب، لیبرال کاپیتالیسم غرب و سوسیالیسم شرق تقسیم می کرد، درآورد، و به جهان دو قطبی جامع تر دو قطبی اومانیسم (بشرگرایی) و تئوئیسم (خداگرایی رساند).متن کامل

تفاوت‌های انقلاب اسلامی ایران با قیام‌های منطقه

رهبر انقلاب در دیدار خود با فرماندهان سپاه پاسداران بیان كردند: «امروز همان حركتى كه ما ملت ايران سى سال قبل، سى و دو سال قبل شروع كرديم، عيناً همان حركت را با يك تفاوتهاى منطقه‌اى و بومى و جغرافيائى و تاريخى، در دنياى اسلام در چندين كشور داريم مشاهده ميكنيم.» در گفت‌وگو با دكتر منوچهر محمدی، مؤلف و استاد دانشگاه تهران، این موضوع را مورد برررسی قرار دادیم:متن کامل

تعامل سازنده در سیاست خارجى و توسعه صنعت نفت ایران

اگرچه طى چند دهه اخیر به ویژه پس از فروپاشى بلوک شرق تلاش بسیارى از کشورها این بوده است که بر اساس تجربه کشورهاى توسعه یافته و نظریه‌پردازان اقتصاد سیاسى سطح تصدى‌گرى دولت در حوزه اقتصاد کاهش یابد و این عرصه به بخش خصوصى واگذار شود، اما این به معناى آن نیست که هم‌سو با عرصه داخلى، در عرصه روابط و سیاست خارجى نیز از وظایف اقتصادى دولت‌ها کاسته شود.متن کامل

تروریسم از دیدگاه اسلام و غرب

«تروریسم» یکى از مهم‌ترین مباحثى است که اکنون در میان سیاست‌مداران و اندیشمندان سیاسى از آن زیاد سخن به میان آورده مى‌شود و به دلیل اهمیت چنین موضوعى، آثار مکتوب و غیر مکتوبى در قالب‌هاى گوناگون، تدوین و ارائه گردیده است.متن کامل

تخاصم علیه انقلاب اسلامی

آغاز نبردی فراگیر و بی پایان قیام مستضعفان، شرق تا غرب عالم را فراخواهد گرفت و جنگ بی پایان فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ همیشه گی حق و باطل، عالم را به سر منزل محتوم خود پیش خواهد برد.متن کامل

123456...63