هر 4 روز يك تصميم ضد ايراني در آمريكا

هر 4 روز يك تصميم ضد ايراني در آمريكا

طي 40 روز پس از حادثه تسخير سفارت آمريكا در تهران جمعاً 10 تصميم ضد ايراني در آمريكا اتخاذ شد و به اجرا درآمد . به عبارت ديگر از 16 آبان 1358 كه اولين واكنش ضد ايراني در آمريكا پديدار شد تا 25 آذر همان سال، به طور متوسط هر 4 روز يكبار شاهد يك تصميم ضد ايراني در آن كشور بوديم. اين تصميمات عبارتند از:
1. روز 16 آبان به فاصله سه روز پس از تسخير سفارت آمريكا، دولت آمريكا عمليات فشار بر ايران با اهرم سازمان ملل را آغاز كرد. در اين روز سازمان ملل تحت فشار آمريكا خواستار آزادي فوري گروگانهاي آمريكائي شد و تهديد كرد در غير اين ‌صورت يك رشته تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران را آغاز خواهد كرد.
2. روز 19 آبان به دستور جيمي كارتر رئيس جمهور آمريكا، اداره مهاجرت اين كشور موظف شد رواديد تمامي ايرانيان مقيم آمريكا را مورد بررسي قرار دهد و ايرانياني را كه در ايام اقامت در آمريكا مرتكب كمترين تخلفي شده‌اند، از خاك اين كشور اخراج كند.
3. روز 20 آبان دولت آمريكا ارسال قطعات نظامي به ايران را ممنوع اعلام كرد.
4. روز 22 آبان دولت آمريكا به دستور جيمي كارتر رئيس جمهوري اين كشور خريد نفت از ايران را تحريم كرد.
5. روز 24 آبان دولت آمريكا به دستور جيمي كارتر رئيس‌جمهور اين كشور وجوه نقد و طلاهاي ايران را كه در بانكهاي آمريكائي سپرده شده بود مسدود و بلوكه كرد.
6. روز 29 آبان كاخ سفيد با انتشار بيانيه‌اي تهديد كرد اگر آمريكا نتواند از روشهاي سياسي، راه‌حل صلح‌آميزي را براي حل مشكل گروگانگيري انتخاب كند، ساير راه‌حلها را مورد توجه قرار مي‌دهد.
7. روز سوم آذر دولت آمريكا به دستور وزير دفاع اين كشور برنامه تعليم خلبانان و آموزش فنون پرواز با هواپيماهاي جنگي به دانشجويان رشته خلباني را كه در پايگاههاي نظامي آمريكا سرگرم تحصيل بودند متوقف كرد.
8. روز 14 آذر شوراي امنيت سازمان ملل با صدور قطعنامه 457 بر لزوم آزادي فوري همه گروگانهاي آمريكائي در ايران تأكيد كرد. اين قطعنامه كه تحت فشار آمريكا صادر شد به مراتب از موضعگيري اين شورا در روز 16 آبان گذشته شديد‌اللحن‌تر بود.
9. روز 19 آذر دولت آمريكا تعداد ايرانيان شاغل در نمايندگي‌هاي ايران در آمريكا را از 160 نفر به 35 نفر تقليل داد.
10. روز 25 آذر دادگاه بين‌المللي لاهه تحت فشار آمريكا حكم به آزادي فوري گروگانها داد و ايران را موظف به پس دادن سفارت آمريكا و رعايت مصونيتهاي ديپلماتيك نمود. دادگاه لاهه همچنين ايران را به پرداخت خسارت بابت گروگانگيري محكوم كرد.