پیشنهاد سازمان اطلاعاتی فرانسه برای ترور امام خمینی

پیشنهاد سازمان اطلاعاتی فرانسه برای ترور امام خمینی

"کنت دومارانش" رئیس سازمان اطلاعاتی فرانسه به تیمسار کاوه، فرستادة ساواک پیشنهاد كرد زمینه انتقال امام خميني از پاريس به ایتالیا فراهم شود. سپس در آنجا با استفاده از هرج و مرج سیاسی موجود در آن کشور، اقدام به ترور مشارالیه گردد. اما ساواك از بيم عكس العمل مردم با اين طرح مخالفت ورزيد .متن کامل

چرا و چگونه بازرگان به نخست وزیری رسید؟

چرا و چگونه بازرگان به نخست وزیری رسید؟

امام‌ خمینی‌ در فرصت‌ مناسبی‌ که‌ خلاء قدرت‌ بیش‌ از هر زمانی‌ احساس‌ می‌شد وقدرت‌ رویارویی‌ دولت‌ بختیار به‌ کلی‌ از بین‌ رفته‌ بود، با تشکیل‌ دولت‌ موقت‌ شکست ‌نهایی‌ را بر رژیم‌ تحمیل‌ کرد. حمایت‌ همه‌ جانبه‌ی‌ مردم‌ از دولت‌ منصوب‌ امام‌ خمینی‌ وایستادگی‌ کارمندان‌ در مقابل‌ وزرای‌ دولت‌ بختیار و اعلام‌ همکاری‌ با وزرای‌ دولت‌موقت‌ آخرین‌ رمق‌های‌ دولت‌ بختیار را تحلیل‌ برد و زمینه‌ را برای‌ سقوط‌ نهایی‌ فراهم‌کرد. متن کامل

دانستنی هایی درباره انقلاب اسلامی

دانستنی هایی درباره انقلاب اسلامی

بررسی تحلیلی تاریخ دو قرن اخیر ایران ، بخصوص سالهای پس از 1300 از جهات بسیاری حائز اهمیت است . متن کامل

تاملي در ماهيت قيام 15 خرداد

تاملي در ماهيت قيام 15 خرداد

نهضتي كه امام خميني از سال 1341 آغاز كرد و منجر به قيام مهم و تاريخي 15 خرداد سال 1342 شد ،تنها نهضتي است كه خلوص تمام داشت و به هيچ يك از عناصر فكري ،سياسي و فرهنگي غرب آلوده نبود. به همين دليل قيام 15 خرداد در نوع خود بديع بود و نظيري در تاريخ معاصر نداشت .متن کامل

متن کامل نامه تاریخی امام خمینی به گورباچف و پاسخ گورباچف

متن کامل نامه تاریخی امام خمینی به گورباچف و پاسخ گورباچف

روز یازدهم دی ماه 1367 هجری شمسی، حضرت امام خمینی بنیانگذار پیام مهم و تاریخی خود را خطاب به گورباچف صدر هیأت رئیسه شوروی سابق صادر کردند.متن کامل