قیام 17 شهریور و جهرم

و این به واسطه تظاهرات چشم گیر مردم جهرم و بالا بودن سطح فکری و مذهبی مردم این شهر بود که در این شهرستان توسط عمال رژیم شاه حکومت نظامی اعلام شد و علی رغم حکومت نظامی مردم جهرم دست از فعالیت سیاسی، مذهبی خود برنداشتند و همچنان به فعالیت خود علیه نظام شاهنشاهی ادامه داده و شهدایی را تقدیم انقلاب کردند.
امیدوارم همه ما جهرمیها رهرو و ادامه دهندگان راه این شهیدان و همه مبارزان شهرمان در زمان طاغوت و هشت سال دفاع مقدس باشیم.
انشاء الله