آبراهامیان و انقلاب اسلامی

یرواند آبراهامیان استاد ایرانی‌الاصل دانشگاه‌هامتن کامل

بررسی و نقد كتاب گفتمان‌های حاكم بر دولت‌های بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی

چکیده: نویسنده كتاب نیز سعی داشته "مسئله اجتممتن کامل

تازه‌های پژوهش در حوزۀ انقلاب اسلامی

سی‌سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد و اینمتن کامل

تحقیقی در بارۀ کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال , ١٣٦٧

فشردۀ گزارش: جفری رابرتسون,  آشکارا، کمیسیون متن کامل

در باره کتاب : جريان ها و سازمان هاي سياسي مذهبي ايران ( 1357 - 1320 )

مورخ بصير و متتبع و خبير جناب رسول جعفريان در ويرامتن کامل

13 آبان به روايت قلم‌ها و دوربين‌ها / بررسي كتاب‌ها و فيلم‌هاي مرتبط با واقعه تسخير سفارت آمريكا

13 آبان به روايت قلم‌ها و دوربين‌ها
بررسي كتامتن کامل

كتاب آینده در قلمرو اسلام (ترجمه آیت‌الله خامنه‌ای) به روایت اسناد ساواك

در دوران ستم شاهی پهلوی خصوصاً سال­های 1333 – 1356متن کامل

كتاب شناسى توصيفىسيرى در آثار ارزشمند حضرت امام خمينى(رحمه الله)

مقدمه

حضرت امام خمينى(رحمه الله) كتاب همتن کامل

كتابشناسي حماسه مردم آمل

ششم بهمن ماه، بيست و هفتمين سالگرد واقعه تاريخي حممتن کامل

مروری بر کتاب خاطرات فاطمه طباطبایی

 
مروری بر کتاب خاطرات فاطمه طباطبایی- رمتن کامل

12