انتظار و امید اتصال به عصر ظهور از نگام امام خمینی

سخن راندن از تداوم پیروزی به دست آمده از رهگذر فداکاری و خون پاک مجاهدان اسلام و همچنین تضمین بقای حرکت و عزم فداکارانه ملت ایران تا فجر تاریخ بشری چه مفهومی دارد بی گمان رهبر فقید انقلاب اسلامی هدف و نهایت مواضع خود در قیام برای ایجاد جمهوری اسلامی را به دست می دهد که چیزی جز هموارسازی طریق ظهور مهدی موعود نبوده است.

امانت جمهوری اسلامی
خداوند همه ما را از این قیدهای شیطانی رها فرماید تا بتوانیم این امانت الهی را به سرمنزل مقصود برسانیم و به صاحب امانت حضرت مهدی موعود ارواحنالمقدمه الفدا رد کنیم. (همان مدرک ج 18 ص 471)
سرمنزل نهایی نهضت پانزدهم خرداد و نظام جمهوری اسلامی در ایران آن گونه که معمار بزرگ آن امام خمینی ترسیم نموده است چیزی جز استمرار فداکاری تا حاکمیت حضرت حجت (ع) نخواهد بود.
تعبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی از این نظام به عنوان «امانت الهی» و نیز شناساندن ولی عصر(ع) به عنوان «صاحب امانت» از این نکته حکایت دارد که ایشان پرچم قیام پانزدهم خرداد را در بستر مهدویت و ظهور نور برافراشته است نه در مقابل آن. آیا این نوع نگرش خواه ناخواه دست اندرکاران رهبری نظام موجود را به چند و چون دستیابی به آرمان های مهدی به ویژه عدالت همه جانبه آن حضرت نمی راند و انتظارهای معقولی را در نزد مردم و نخبگان پدید نمی آورد بی شک منظور امام راحل از طرح امانت و صاحب امانت در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران یک تبلیغ یا نمایش و تعارف سیاسی نبوده بلکه وی می خواسته است نوع راهبردها و راهکارهای دینی سیاسی این نظام و نیز میزان همخوانی آن همه با دولت کریمه مهدی را بیان کند. از همین رو طلب توفیق از پروردگار صورت می گیرد تا بر اثر وارستگی از نفس پرستی و خودکامگی قیدوبندهای شیطانی سستی پذیرد:
خداوند همه ما را از این قیدهای شیطانی رها فرماید تا بتوانیم این امانت الهی را به صاحب امانت حضرت مهدی موعود ارواحنالمقدمه الفدا رد کنیم. (همان مدرک)
و باز به همین دلیل یاد شده است که بنیانگذار جمهوری اسلامی از موانع تحقق تمام و کامل اهداف نظام سخن به میان آورده و توطئه گری دشمنان را خاطر نشان می سازد. بیان «عدل اسلامی» به عنوان مقصود جمهوری اسلامی پیوند ناگسستنی نظام موجود و نظام موعود را شفاف می سازد.
تمام مقصد این است که نگذارند جمهوری اسلامی به معنای واقعیش تحقق پیدا بکند برای این که این ها از اسلام می ترسند. این ها می دانند که اگر عدل اسلامی پیدا بشود برای توطئه گرها برای ظالم ها برای چپاولگرها دیگر راهی باقی نمی ماند.. ولی ان شاالله با قدرت شما و با قدرت اسلام و با پشتیبانی ولی امر ولی عصر    سلام الله علیه ما پیروز هستیم   و این راه را با هم برویم و به مقصد برسیم تا دنیا بفهمد که حکومت عدل یعنی چه.
(همان ج 8 ص 223)
عبارت «تا دنیا بفهمد که حکومت عدل یعنی چه» آیا تاکید آشکاری بر فلسفه تاسیس جمهوری اسلامی و ضرورت مشارکت همگانی در عرصه های عینی آن نیست بی تردید در عمل می توان سیمای حکومت عدل را ترسیم کرد و جاذبه های انسانی آن را نمایاند.

گسترش عرصه های پیروزی جمهوری اسلامی
با تقدیم حمد بی پایان به درگاه مقدس پروردگار جهان و عرض ارادت به محضر حضرت بقیه الله ارواحنالمقدمه الفدا سالروز یوم الله بیست و دوم بهمن را به ملت بزرگوار ایران و مستضعفان جهان و مظلومان ستمزده اعصار تاریخ تبریک عرض می کنم. بحمدالله تعالی در این سال که گذشت اسلام و جمهوری اسلامی ایران به پیروزی های چشمگیر و گسترش دامنه داری دست یافت و می توان گفت خورشید درخشان 22 بهمن به نصف النهار آمال و آرمان های بزرگ اسلامی نزدیک می شود و آمال ستمگران و جهانخواران روبه افول   است   گویی وعده خداوند قادر نزدیک است و امید است این بارقه برق آسا که در سراسر جهان پرتو افکنده و نوید فتح مبین می دهد به حکومت مطلقه منجی آخرالزمان و پناه مستضعفان متصل شود. (همان مدرک ج 19 ص 476)
تاریخ بشر آکنده از وعده و وعیدهای بی اساس و فریبنده حاکمانی است که به اقتضای سیاست و منفعت طلبی خویش ملت های منتظر منجی را امیدوار کرده و به سمت حمایت از نظام سیاسی خویش کشانده اند. امام خمینی نظام جمهوری اسلامی را نظامی متمایز از نظام های دیگر می داند و آن را نویدبخش فتح مبین بشر در عرصه های آزادی و استقلال و عدالت می شناساند. ایشان بر همین پایه اتصال جمهوری اسلامی به حاکمیت حضرت مهدی (ع) را طرح می کند. چنین اتصالی بی گمان ابعادی فراتر از ابعاد نظامی و سیاسی دارد و معنویت و کرامت انسانی آدمیان در پرتو عدل زندگی سازانه را در برمی گیرد. به سخن دیگر باید شباهتی میان اهداف و سیاست گذاری ها و دولتمردان این نظام با نظام نجات بخش جهانی باشد که بتوان از مقوله اتصال سخن گفت. امام خمینی آرمانی چنین داشت.

حضور ملت ایران تا طلوع فجر انقلاب حضرت مهدی
انقلاب عظیم ایران که در نوع خو کم نظیر یا بی نظیر است از ارزش های بزرگی برخوردار است که بزرگ ترین آن مکتبی بودن و اسلامی بودن آن است همان ارزشی که پیامبران عالی مقام در پی آن قیام نمودند. امید است که این انقلاب جرقه و بارقه ای الهی باشد که انفجاری عظیم در توده های زیر ستم ایجاد نماید و به طلوع فجر انقلاب مبارک حضرت بقیه الله ارواحنالمقدمه الفدا    منتهی شود. و باید ملت شریف   حضور خود را هر چه والاتر در صحنه اقامه عدل الهی به ثبت رساند. (همان ج 15 ; ص 62)
انگیزه الهی سیاسی امام خمینی از آغاز نهضت پانزدهم خرداد شکل گیری نظامی سازگار با آرمان های پیامبران و امامان (ع) را به همراه داشته است بی آن که ایشان منافع شخصی یا صنفی خود را در نظر داشته باشد. امام راحل در این گفتار ضمن اشارت به مکتبی و اسلامی بودن انقلاب ملت ایران خواهان اتصال این پدیده بزرگ قرن به انقلاب جهانی حضرت ولی عصر(عج) است که باید از رهگذر بیدارسازی ملل مستضعف جهان انفجار نوری دیگر پدیدار گردد. بی گمان ترسیم چنین برنامه و آینده ای برای انقلاب اسلامی ایران از عقیده مهدویت سرچشمه می گیرد عقیده ای که بنیاد آن در حرکت پیامبران ابراهیمی شکل گرفته است.