آيت الله سيدنورالدين حسينی شيرازی

مشاهیر و بزرگان فارس 
 

پس از تحصيلات درشيراز براي تكميل تحصيلات خويش به نجف رفت. چند تن از علماي طراز اول نجف اجتهاد او را تصديق كردند. پس از اين‌كه پدرش در سال 1342 قمري در شيراز در گذشت، از نجف به شيراز آمد و علاوه بر تدريس به جاي پدرش به امور شرعي رسيدگي مي‌نمود.
وی درشيراز ”حزب برادران“ را پايه‌گذاري مي‌كند. فعاليت اين حزب در دوران ديكتاتوري رضاخان به‌طور مخفيانه آغاز و پس از شهريور 1320 علني شد. در آن زمان روزنامه ”آئين‌برادري“ به‌عنوان ارگان حزب منتشر مي‌شد.
حزب‌برادران شايد تنها حزب سياسي در تاريخ گذشته ايران باشد كه رهبري آن را يك مرجع تقليد به‌عهده داشته است.
از آيت‌الله شيرازی علاوه بر رساله ديني، مقالات و كتاب‌هاي مختلفي چاپ و منتشر شده‌است.