دکتر محمود احمدي نژاد: 13 آبان خط راهنما است

دکتر محمود احمدي نژاد: 13 آبان خط راهنما است

خبرگزاري موج - رييس جمهور در جمع نخبگان و فرهيختگان خراسان شمالي گفت: 13 آبان يك نماد و خط راهنما است كه حرف‏هاي زيادي براي نسل‏هاي آينده و بشريت دارد.
به گزارش موج، دکتر محمود احمدي نژاد در ديدار بـا جمعي از منتخبان و فرهيختگان خراسان شمالي در بجنورد با اشاره بـه اين که در 13 آبان 1357 با حمله بـه دانشگاه و کشتار دانشجويـان تصور کردند مي‏توانند حرکت انقلاب را متوقف کنند، اذعان داشت: يک سال بعد همين دانشگاهيان با جسارت هيبت استکبار را فرو ريختند.
رئيس جمهور افزود: بدخواهان در زمان طاغوت فکر کردند با تبعيد امام و محروم کردن يک ملت از ايشان مي‏توانند شعله‏هاي آزادگي و عدالت را خاموش کنند.
احمدي نژاد با اشاره به اتحاد و انسجام مردم از ابتداي انقلاب اسلامي تاکنون به عنوان رمز پيروزي آنان گفت: در مسائل مختلف از جمله جنگ تحميلي، انـرژي هسته‏اي و پيشرفت‏هـاي گوناگون علمي و تحقيقاتي، تنها طرف بازنده استکبار جهاني بوده است و براي هميشه خواهد بود.
وي گفت: امروز هر فتنه‏اي که در کشور انجام شود، براي دشمنان يک فرصت است؛ پس همه بايد در کارهاي خود آگاه و با بصيرت باشند.
احمدي نژاد افزود: راه روشن است و تا زماني که در راه انقلاب، امام و رهبري حرکت کنيم، همه آفرينش پشت سرما است.
رئيس جمهور تصريح کرد: زماني امنيت ملي تضمين مي‏شود که در برابر قلدران دنيا کوتاه نياييم. استبداد تنها از جـامعه استبدادي مـانند صدام حمايت مي‏کند و زماني که منافع خود را در خطر ببيند، همان را هم نابود مي‏کند.
وي با اشاره به اين که روزي در ايران با تصويب قانون کاپيتولاسيون ملت ايـران را هيچ مي‏دانستند، گفت: امروز براي آنان سخت است که ايران آزادي خواه را بپذيرند و چاره‏اي نيست جز اين که سيلي قدرت ايران، آنها را از خواب غفلت بيدار کند.
احمدي نژاد دربـاره عظمت کنوني ايـران اسلامي گفت: امروز همه اين عـزت و عظمت حاصل عشق به ائمـه اطهار (ع) و امام مهدي (عج) است و تا زماني که اين را حفظ کنيم، حرکت صعودي انقلاب ادامه خواهد داشت و دير نخواهد بود که همه کساني که با ملت ايران با خودخواهي برخورد کردند، از اين ملت عذرخواهي کنند.
رئيس جمهور گفت: مطمئنم ملت ايران اين پيوند را حفظ خواهند کردند و آينده از آن ملت ايران اسلامي است.