اعتراف دولتهای غربی در رابطه با كاربرد سلاح هاي شيميايي توسط عراق

الف- دولت آمريكا در كنفرانس خاع سلاح سازمان ملل متحد، عراق را متهم كرد كه در جنگ با ايران از سلاح هاي شيميايي استفاده كرده است و حتي در كنفرانس خلع سلاح ژنو اعلام كرد:

وظيفه اسف انگيزي كه بر عهده دارد اين است كه بايد گزارش كند شواهد موجود، استفاده عراق از سلاح هاي شيميايي را ثابت نموده است. (1)

ب- وزير امور خارجه اتريش در كنفرانس خلع سلاح در وين (1367) اعلام كرد كه دلايلي وجود دارد كه عراق در جنگ با ايران از سلاح هاي شيميايي استفاده كرده است.

ج- اعلاميه گروه حقوق بشر پارلمان انگليسي با صراحت از كاربرد سلاح هاي شيميايي توسط عراق در جنگ با ايران خبر داد.

پس از حمله عراق به كشور كويت اغلب كشورها و دولت ها از اين جنايت عراق پرده برداشتند.

روزنامه جمهوري اسلامي- 8/1/1364

 

اظهاران دولت مردان عراقي به كاربرد سلاح هاي شيميايي در جنگ تحميلي:

مسئولين دولت عراق به طور متناوب به كاربرد سلاح هاي شيميايي در جنگ عليه ايران اعتراف كردند كه نمونه اي از آن عبارتند از:

الف- طارق عزيز در سال 1367 ضمن اعتراف به استفاده از سلاح شيميايي در جنگ با ايران با توجه به سرزنش كشورهاي اروپايي از كاربرد سلاح هاي شيميايي اظهار داشت: كشورهاي اروپايي خود سلاح هاي شيميايي در اختيار كشورهاي جهان سوم قرار مي دهند، اما هنگام استفاده از اين سلاح ها بر سر قربانيان اشك تمساح مي ريزند. (2)

روزنامه جمهوري اسلامي- 1/8/1367.

ب- وزير امور خارجه عراق در يك كنفرانس مطبوعاتي در بن، در پاسخ به يك سؤال آشكار اعلام كرد كه دولت عراق از سلاح هاي شيميايي در جنگ با ايران استفاده نموده و استفاده خواهد كرد. (3)

روزنامه جمهوري اسلامي- 1/8/1367.

ج- صدام حسين در ملاقاتي با وزيران خارجه عرب كه براي برگزاري جلسه اي در بغداد به سر مي بردند، گفته است: كه عراق در جنگ از سلاح هاي شيميايي استفاده جزئي كرده است. (4)

روزنامه جمهوري اسلامي- 21/1/1367.

د- «نزار حمدون» معاون وزير امور خارجه عراق، در يك مصاحبه مطبوعاتي در بغداد گفت: نيروهاي عراقي در طول جنگ عليه نيروهاي ايراني، كه مانند امواج خروشان عراق را مورد حمله قرار داده بودند علاوه بر سلاح هاي كلاسيك از سلاح هاي شيميايي نيز استفاده كرده است. (5)

واشنگتن پست- 9/8/1367.

 

3- گزارش هاي كارشناسان سازمان ملل متحد:

فاجعه كاربرد سلاح هاي شيميايي و ميكروبي ارتش عراق به جايي رسيد كه سازمان ملل نتوانست در برابر فشار افكار عمومي جهان بي تفاوت باشد، لذا هيئت هاي كارشناسي را در چندين نوبت جهت بازديد و تهيه گزارش به مناطق عملياتي ايران فرستاد كه نتيجه اين گزارش ها بيانگر كاربرد سلاح هاي شيميايي و ميكروبي از سوي عراق بوده است. حتي دبير كل وقت سازمان ملل طي اظهاراتي در شوراي امنيت اعلام كرد: «كه نتوانسته است از عراق در مورد عدم استفاده از سلاح هاي شيميايي در جنگ با ايران تعهد بگيرم». (6)