13 آبان و ره آوردها

13 آبان و ره آوردها


جنبش دانشجویی همواره در بطن فعالیت ها و متن رویدادهای سیاسی و اجتماعی جامعه قرار داشته و غیر از موارد اندکی که گرفتار کجروی های برخی افراد و جریان های خاص عده ای شده، در بیشتر موارد به عنوان حرکتی جریان ساز و عقل گرا، در خدمت دین و جامعه بوده است.
یکی از حرکات مهم و تاریخی جنبش دانشجویی ایران، تسخیر سفارت ایالات متحده به عنوان لانه جاسوسی است.
13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است و مناسبت های سه گانه ای را یاد آوری می کند که همگی به نوعی با سلطه جویی مستبدان و روش برخورد ملت ایران با آنها همراه است.
در 13 آبان سال 1343 شاه معدوم امام خمینی (ره) را به ترکیه تبعید کرد و 13 آبان 1357 حدود 60 نفر از دانش آموزان تهرانی همگام تظاهرات علیه رژیم پهلوی در مقابل دانشگاه تهران به خاک و خون کشیده شدند و درست در همین روز در سال 1358، ملت ایران پاسخی در خور به مستکبران و در راس آنها آمریکا داد.
با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران، اهمیت این روز به اوج رسید و به تعبیر حضرت امام، انقلاب دوم رقم خورد. تلاقی این سه رویداد نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا این روز را به نام روز ملی مبارزه با استکبار بخوانند .تسخیر لانه جاسوسی بر سیاست خارجی ایران و آمریکا اثرات مهمی داشت. مناسبات دو کشور قطع شد و وضعیت بین المللی ایالات متحده را با بحران 444 روزه مواجه کرد. اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی وجهه جهانی آمریکا را مخدوش و صحنه داخلی کشور نیز به نفع نیروهای ارزشی و مدافع امام (ره ) آرایش جدیدی به خود گرفت.

رسوایی خط سازش با امریکا و استکبار
این اقدام از ابتدای آن ،‌مخالفان و موافقان را به اظهار‌نظر واداشت و تمامی کسانی‌که انقلا‌ب دوم را محکوم کردند،‌راه خویش را از ملت وامام جدا نمودند.
فتح لا‌نه جاسوسی از حوادثی است که زمینه انزوای دوستان امریکا را در کشور فراهم کرد و در همین مسیر سازمان جاهدين خلق اعلا‌م کرد: "این عمل برای تحکیم مبانی گروه مرتجع و انحصار‌طلبی اقلیت بر اکثریت بود."
بنی‌صدر نیز خطاب به دانشجویان پیرو خط امام گفت: "این کار شما فاشیستی است!؟."

اثبات توانایی جوانان در پیشبرد اهداف انقلا‌ب
حضور جوانان در تدارک مبارزه علیه رژیم شاه و دست و پنجه نرم کردن با ساواک و تسریع روند پیروزی انقلا‌ب تأثیری بسزایی داشت ولی تسخیر لا‌نه جاسوسی به عنوان حرکتی که به قشر جوان اختصاص داشت، توانایی آنان را در تدبیر و مدیریت اثبات کرد، امری که توجه به آن در جنگ تحمیلی برکات فراوانی را نصیب کشور نمود.

اثبات مداخله ‌جویی‌های امریکا در ایران
نظام حقوق سیاسی بین‌الملل، دخالت کشوری را در امور داخلی کشور دیگر محکوم و ناپسند می شمارد و آن را نهی می‌کند‌و در نتيجه دولت‌های مداخله‌جو ، سیاست خویش را غیرعلنی دنبال می‌کنند.
در این راستا با تسخیر لانه جاسوسی از سوی دانشجویان پیرو خط امام ، اسناد و مدارک غیرقابل انکاری دال بر دخالت امریکا در امور داخلی ایران و به ویژه تلاش برای نابودی نهضت اسلا‌می به دست آمد که انتشار آنها وجهه بین‌المللی کاخ سفید را به شدت مخدوش کرد.
برخی از اقدامات سفارت امریکا از 22 بهمن 1357 تا 13 آبان 1358 را می‌توان ‌چنین برشمرد:
"تماس با سرکردگان ضد انقلا‌ب، ارتباط حمایتی با شبکه‌های کودتا و براندازی در داخل کشور و از جمله تأمین مالی گروهک‌های تروریستی که در غرب و جنوب میهن اسلا‌می ایران به انفجار در لوله‌های نفتی و یا ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در مناطق کردنشین مشغول بودند.
نوع رفتارهای کنونی واشنگتن با ملت ایران، تعیین کننده نوع برخورد ما با امریکاست. هرچند عده‌ای از دانشجویان فاتح لا‌نه جاسوسی بعدها معتقد شده‌اند كه ‌"امریکا نمی‌تواند به عنوان خطر مستقیم مطرح باشد و می‌توانیم این کشور را در جایگاه روابط خارجی خود مدنظر قرار دهیم." ولی هیچ‌گونه تغییری در برخورد کاخ سفید با مردم ایران مشاهده نشد.

تقویت حاکمیت خط امام
انقلا‌ب اسلا‌می ایران در حالی به پیروزی رسیده بود که هنوز سلیقه‌ها و عقاید مختلفی در عرصه‌های دانشگاهی، سیاسی و اجتماعی کشور نفوذ و قدرت داشتند. حوادث مختلفی از جمله همین رخداد، معادله قدرت را به نفع خط امام (ره) و نفوذ هرچه بیشتر اسلا‌م ناب در ارکان قدرت رقم زد.

تشویق ملت‌ها به استکبار ستیزی
مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان مسلمان و انقلا‌بی در لا‌نه جاسوسی با اشاره به این دستاورد فرمودند: "این روزهایی که این اتفاق افتاده، ما چه از دست داده‌ایم و امریکا چه از دست داده است؟ ما در این مبارزه با امریکا چیزی را از دست ندادیم، بلکه چیزی را به دست آوردیم و ملت‌ها را امیدوار کردیم و به انقلا‌ب شکوه بخشیدیم، به نحوی که ملت ایران را با عظمت جلوه دادیم."

شکسته شدن ابهت امریکا
امام راحل (ره) در این‌باره فرمودند: "ارزش این عمل این است که شکسته شد آن بت بزرگی که برای ملت‌ها تراشیده بودند."


کاهش اختلا‌ف‌های داخلی
نتیجه اختلا‌ف عقاید، اختلا‌ف‌هایی بود که در مورد مسائل سیاسی، ظهور بیرونی پیدا کرده بود و توان زیادی از انقلا‌ب و مردم مطالبه می‌کرد. با تسخیر لا‌نه جاسوسی، اختلا‌ف‌های داخلی فروکش کرد و اذهان و قلم‌ها بیشتر به مسائل خارجی ایران و در راس آنها گروگان‌گیری معطوف شد. کاهش اختلا‌فات داخلی، نوید بخش وحدت عمل بیشتری میان نیروهای انقلا‌ب بود.

تقویت اقتدار ملی
استقلا‌ل در تصمیم‌گیری‌های سیاسی برای یک ملت، حضورش را در صحنه سیاسی مؤثر می‌کند و تعیین سرنوشتش را به خودش واگذار می‌نماید. این احساس مفید، مؤثر و مستقل بودن، ‌مقدمه‌ای برای حضوری همه‌جانبه توسط ملتی است که دیگر تکلیف اش از آن ‌سوی دنیا مشخص نخواهد شد و مجموعه این شرایط، قدرت عمومی مردم را افزایش می‌دهد.

                                                                                     خبرگزاری ایسکانیوز
                                                                   باشگاه خبرنگاران دانشجوی ایران
                                                                                        11  آبان ماه 1387