نسل جوان انقلابي

نسل جوان انقلابي

30 سال پس از تسخير لانه جاسوسي که هيمنه پوشالي آمريکا را براي هميشه فرو ريخت و نقطه عطفي در معادلات و قطب بندي هاي عالم بود دشمن مصمم شد شکست سه دهه پيش خود را با اشغال ايران جبران کند. هدف از فتنه 88 اشغال نرم خاک ايران بود. توطئه پيچيده اي که به مراتب پيشرفته تر از دکترين اشغال عراق، حمله به افغانستان و حتي انقلاب هاي مخملي در اوکراين و گرجستان بود.
اين فتنه عجيب که برخي عناصر داخلي نيز دانسته يا ندانسته در آن داخل شدند و نقش اسب تراواي دشمن را در اين نمايش بازي کردند انتقام جويي آمريکايي ها و مرهمي بر جراحت هاي سه دهه گذشته آنها بود.‏
آمريکا در 30 سال گذشته خاطره خرد شدن زير مشت هاي گره کرده جوانان ايراني که از ديوار سفارت بالا رفتند را فراموش نکرده است. غفلت ها و بي بصيرتي عده اي از عناصر داخلي مرهمي بود بر اين زخم کهنه که آمريکايي ها از آن سوء استفاده نمودند و دست به انتقام جويي در چند خيابان تهران زدند.
اما اين بار هم جوانان ايراني و البته از نسل سوم انقلاب آوانگارد مقابله با فتنه دشمن شدند و اجازه ندادند فتوحات جوانان انقلابي سالهاي پيروزي از دست برود.‏
رهبر معظم انقلاب در ديدار هزاران نفر از  دانش آموزان شكست فتنه سال 88 را نمونه بارزي از حضور تاثيرگذار و هوشمندانه جوانان ارزيابي و تأكيد كردند‎:‎‏ صحنه‌گردانان اصلي فتنه سال 88 در طراحي پيچيده خود، به دنبال تسخير ايران بودند. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي همچنين با يادآوري اقدام شجاعانه جوانان دانشجو در تسخير لانه جاسوسي آمريكا در 13 آبان سال 1358‌، افزودند: اين اقدام، نماد شجاعت و جسارت نسل جوان انقلابي در مقابله هيمنه آمريكاست، زيرا تسخير لانه جاسوسي قدرت آمريكا را كه در آن زمان، بسيار پرهيمنه بود، متزلزل كرد و آمريكا را به زانو در آورد.‏
واقعيت اين است که 13 آبان نماد حضور نسل جوان در ميدان و پيشگامي آن در صحنه مختلف انقلاب است. تسخير لانه جاسوسي در 13 آبان 1358 در زمره آن دست از حرکتهاي جوانان انقلابي است که در عين آرمانخواهي داراي يک منطق عالي و فعال است که در طول تاريخ انقلاب جريان دارد و متعلق به يک نسل خاص نيست. در غير اين صورت اين اتفاق تاريخي نيز مي بايست در کنار رويکردهاي ايدآليستي ساير حرکتهاي دانشجويي در اقصي نقاط جهان پس از مدتي جريان سازي به فراموشي سپرده مي شد.‏
منطق اقدام بزرگ دانشجويان و جوانان انقلابي فراتر از اختلافات سياسي بين دو کشور ايران و آمريکا، افشاي رفتار مداخله جويانه دولت وقت ايالات متحده و يا حتي رسوا کردن چهره هاي سازشکار در صحنه سياسي کشور بوده هر چند اين اهداف کوتاه مدت نيز مدنظر قرار گرفته است، اما راز ماندگاري اين حرکت بزرگ تجديد نظر ملت ايران در روابط سلطه گري و سلطه پذيري در جهان امروز است که خاستگاه امپرياليسم در چند قرن اخير نيز بوده است.‏
در واقع جوان انقلابي ايراني طي سه دهه گذشته در ميدان‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، علمي و فناوري حضوري پرنشاط، تاثيرگذار و همراه با بصيرت داشته است. امروز دوران گردن کشي و سلطه گري آمريکا به پايان رسيده و جوانان انقلابي در نسل هاي پي در پي  با وفاداري به اين منطق اجازه تکرار خاطرات تلخ حضور آمريکايي ها در اين کشور را نخواهند داد. سال گذشته نيز که دشمن دست به انتقام جويي زد اين جوانان و دانشجويان بودند که با بصيرت زايد الوصف اين توطئه خطرناک را در هم پيچيدند. پيشاني حماسه هاي بزرگي چون نهم دي و 22 بهمن سال گذشته جوانان انقلابي بودند که خون اسلاف انقلابيشان در رگهايشان مي جوشد. راز ماندگاري انقلاب اسلامي حفظ و تقويت روحيه ايستادگي و پايبندي به آرمانهاي انقلاب و منطق امام خميني(ره) است و امروز کشور در شرايطي است که هم مسئولان و هم جوانان و ساير اقشار ضرورت اين ايستادگي را درک مي کنند. ‏
‏31  سال از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد ولي نظام اسلامي هنوز تازه نفس است و گزافه نيست اگر بگوييم انقلاب در دهه چهارم عمر خود پرتوان تر، باهوش تر و خلاق تر از سه دهه گذشته است. اين تکامل تدريجي و اين برتري نسبت به گذشته معلول اعتماد انقلاب به نسل هاي سوم و چهارم خود است. 
انقلاب اسلامي به عنوان يک موجود زنده و تکامل پذير اگر چه ساختاري است که به طور مستمر کارگزاران، جوانان، دانشجويان و مردمي انقلابي پرورش دهد اما در عين حال حيات و زوال اين ساختار بسته به جامعه و مسئولان انقلابي است. در حقيقت ساختار انقلاب اسلامي هم متغيري مستقل و هم متغيري وابسته نسبت به انقلابيون است که به طور چرخشي زمينه را براي حيات31  ساله و بازسازي گفتماني و رفع نواقص خود در گذشته و گفتمان سازي براي دهه هاي آينده مهيا نموده است.‏
واقعيت اين است در13 آبان 1358 فصل مهمي در دفتر استکبار ستيزي ملت ايران رقم خورد که به فرموده بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي بزرگ تر از انقلاب اول بود زيرا موجب فروريختن هيمنه سلطه آمريکا در ايران و جهان شد. اين جهش مهم تا زماني که موتور حرکت آن جوانان انقلابي هستند از حرکت باز نخواهد ايستاد و روز به روز پر توان تر و خلاق تر از گذشته به حرکت توفنده خود ادامه خواهد داد. به بيان معظم له امروز جوانان به عنوان موتور اين حركت عظيم، در كنار تجربه و كارآزمودگي مديران، زمينه‌ساز افتخارات روزافزون براي كشور هستند.‏