عمليات تسخير و اظهار تأسف وزير خارجه دولت موقت

عمليات تسخير و اظهار تأسف وزير خارجه دولت موقت

عمليات تسخير سفارت آمريكا در ساعت 11 صبح به وسيله يك گروه چهارصد نفري و پس از 3 ساعت تيراندازي و مقاومت از طرف تفنگداران آمريكائي مستقر در سفارت انجام شد. و جريان و خبر آن بسيار ساده منتشر گرديد: «سفارت آمريكا بوسيله دانشجويان خط امام اشغال شد.»
ساعت 10 صبح روز 13 آبان 58 است. خيابان طالقاني وضع عادي خود را دارد. مردم در سراسر خيابان مشغول رفت و آمد هستند. اتومبيل‌ها با سرعت و با سر و صدا عبور مي‌كنند. فروشگاه‌ها و شركت‌ها بازند؛ و كاركنان آنها سرگرم كارهاي روزمره خود هستند. همه چيز درست مثل روزهاي قبل است. ساعت 11 صبح است؛ گروهي نزديك به 400 نفر در حاليكه خيابان طالقاني را طي مي‌كنند به سوي سفارت امريكا در حركتند، هنگامي كه به مقابل آن مي‌رسند در يك لحظه از در و ديوار سفارت بالا مي‌روند و به درون محوطه سفارت مي‌پرند. مردم هاج و واج به اين صحنه نگاه مي‌كنند و همه از خود مي‌پرسند چه شده است؟
خيابان بند مي‌آيد، جوانها تند و تيز يكي پس از ديگري از گوشه و كنار سفارت به داخل مي‌روند. حالا هر كدامشان بازوبندي به دست و عكس امام را به سينه دارند. مدتي نمي‌گذرد در حاليكه باران رحمت از آسمان تهران شروع به بارش كرده خبر در همة شهر مي‌پيچد: «سفارت آمريكا اشغال شده». اين دومين حمله به سفارت آمريكا بود زيرا قبل از آن در بهمن‌ماه پس از پيروزي انقلاب عده‌اي به سفارت امريكا در تهران حمله كردند كه با پا در مياني مأمورين انتظامي و با يك عذرخواهي سياسي خاتمه يافت ولي حمله دوم به سفارت كه 8 ماه بعد صورت گرفت كاملاً صورت ديگري داشت. سفارت به اشغال دانشجويان درآمد و اولين اطلاعيه رسمي آنها با نام دانشجويان مسلمان پيرو خط امام ساعت يك بعدازظهر از راديو پخش شد. آنها در اولين اطلاعيه خود سفارت آمريكا را «سفارت جاسوسي» خواندند و اعلام كردند ما به پيروي از موضع قاطعانه امام در مقابل امريكاي جهانخوار به منظور اعتراض به دسيسه‌هاي امپرياليستي و صهيونيستي، «سفارت جاسوسي» آمريكا را در تهران به تصرف درآورديم تا اعتراض خويش را به گوش جهانيان برسانيم. پس از پخش اين اطلاعيه مردم از جريان حمله به سفارت امريكا باخبر شدند و فوراً براي پشتيباني از اقدام دانشجويان به مقابل سفارت امريكا سرازير گرديدند و در حاليكه شعار مي‌دادند «نه سازش نه تسليم، نبرد با امريكا»‌ عمل دانشجويان را تأييد كردند. احزاب و سازمانها نيز با انتشار اطلاعيه‌هاي متعدد، پشتيباني خود را اعلام نمودند.
در موقع اشغال لانة جاسوسي 3 ساعت تيراندازي و مقاومت از طرف تفنگداران امريكايي مستقر در سفارت صورت گرفت كه در نهايت بدون هيچگونه خونريزي سفارت به تصرّف دانشجويان درآمد و جاسوسان امريكائي به گروگان گرفته شدند. پس از تسخير لانة جاسوسي بعدازظهر همان روز، امريكا نگراني خود را از عدم امنيّت مالي و جاني كارمندان امريكائي سفارت ابراز داشت. بلافاصله دكتر يزدي وزير امور خارجه وقت در يك مصاحبه گفت:
«ما به عنوان دولت از وقوع چنين حادثه‌اي ابراز تأسف مي‌كنيم؛ نهايت كوشش خودمان را نيز بكار مي‌بريم تا اين مسئله به صورت رضايتبخشي حل شود ولي معذلك مسئوليّت را مستقيماً متوجه دولت امريكا مي‌دانيم»
امام، اين تجسم انقلاب، فرمودند:
«اقدام دانشجويان يك انقلاب بزرگتر از انقلاب اوّل است و جائي را كه در همان روز حسب تقاضاي دانشجويان مسلمان حجت‌الاسلام موسوي خوئيني‌ها در لانة جاسوسي حضور يافت و در 14/8/58 حجت‌الاسلام سيد احمد خميني فرزند امام به جمع دانشجويان آمد و پشتيباني امام را از اقدام دانشجويان ابلاغ كرد.