امام در نوفل‌ لوشاتو

در پاییز ۵۷ امام خمینی بعد از خروج از عراق و ممانعت کویت از ورود ایشان به این کشور، تصمیم گرفتند به پاریس هجرت کنند. بدین ترتیب در سحرگاه ۱۳ مهر ۱۳۵۷ به اتفاق چند تن از یارانشان از فرودگاه بغداد به سوی پاریس حرکت کردند. امام و همراهان در روز ۱۴ مهر وارد پاریس شدند و دو روز بعد در منزل یکی از ایرانیان در نوفل‌لوشاتو در حومۀ پاریس مستقر شدند و تا هنگام مراجعت به ایران در ۱۲ بهمن ۵۷ به مدت ۱۱۶ روز در همین خانه زندگی کردند. این تصویر در دورانِ حضور امام در نوفل‌لوشاتو ثبت شده است. ابراهیم یزدی که بعد‌ها وزیر امور خارجه دولت موقت انقلاب شد، در کنار امام خمینی دیده می‌شود.