انقلاب اسلامی و روح مقاومت در جنبشهای اسلامی

بر این اساس جنبشهای اسلامی پویای منطقه تحت تاثیر پذیری از انقلاب اسلامی ایران شکل گرفته یا بازتعریف شدند. در حقیقت، انقلاب اسلامی ایران مولد اسلام گرایی نوین در خاورمیانه است. در این نوع اسلام گرایی پویا و نوین، قاعده نفی سبیل به عنوان اصلی بدیهی جاری بوده و سرسپردگی به قدرتهای سلطه گر محلی از اعراب ندارد.
ظهور انقلاب اسلامی ایران و پایداری آن طی سه دهه اخیر اثبات نموده است که هر گاه پویایی ذاتی اسلامی با مدیریتی هدفمند و اراده ای جمعی توام شود، بزرگترین قدرتهای جهانی نیز توان مقابله با آن را ندارند. این همان مسئله ای‌است که در جنگ 33 روزه و مقاومت 22 روزه به اثبات رسیده است. انقلاب اسلامی ایران ریشه در آرمان های دینی، سیاسی و فرهنگی ملتهای مسلمان و بلکه سایر ملتهای جهان دارد. پیام اصلی انقلاب اسلامی ایران آزادیخواهی و ایستادگی در برابر ظلم و سلطه است. پیامی که دقیقا منطبق بر خواسته و فطرت انسانهاست. به اعتقاد صاحب‌نظران سیاسی، انقلاب اسلامی دگرگونی بزرگی در عرصه مفاهیم سیاسی و مباحث نظری ایجاد کرد و سبب شد ظرفیت های جدیدی در نظام بین الملل با الهام از آموزه های دینی ایجاد شود. این دگردیسی مقدس نقطه گذار “خاورمیانه ایستا”به “خاورمیانه پویا”بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خاورمیانه به منطقه ای تبدیل شد که در آن “مقاومت”و”پایداری”از یک آرمان به یک اصل ملموس تبدیل گردید.
این تاثیر گذاری در وقایع سیاسی دهه هشتاد و نود در منطقه و جهان که حاکی از شکل گیری خیزش رو به تکامل در جهت بیداری اسلامی و رشد حرکت های آزادیخواهانه نزد بسیاری از ملل جهان است، کاملا نمود دارد و حاکی از تمایل به بازگشت به سیاست های عدالتخواهانه و نفی نظام های سیطره جویانه و سلطه طلب است. این نظامهای سلطه طلب همواره در طول تاریخ سعی داشته اند از رخوت ایجاد شده در میان مسلمانان در راستای گسترده نمودن دامنه نفوذ مهلک خود به درون ممالک اسلامی استفاده نمایند. اما ظهور انقلاب اسلامی عملا روزنه این نفوذ را بر روی دشمنان دیرینه اسلام بست و به مسلمانان خاورمیانه و جنبشهای منطقه ای آموخت که چگونه باید با اتکا بر آخرین و کامل ترین دین الهی پیروزی خود بر کفار را تضمین نمایند. پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی به صورت خودکار منجر به گسترش موج بیداری اسلامی و تقویت نهضتهای رهایی بخش در سراسر جهان اسلام شد. یکی از دلایل اولیه تفکر و ایدئولوژی تاسیس حزب الله؛ ناشی از ایدئولوژی جهانشمول حضرت امام (ره) بوده است که در میان شیعیان لبنان به بار نشست. پس از تجاوز نظامی اسرائیل به لبنان در خرداد ماه 1361 و بطلان تمامی طرح های مسالمت جویانه در برخورد با اسرائیل و با همکاریآمریکا، ‌اصل تائید شده توسط انقلاب اسلامی ایران- یعنی مقاومت و ایستادگی در برابر ظالم- در لبنان “مقبولیت عام”یافت. در نتیجه زمینه برای ادغام مجموعه های کوچک اسلام گرای شیعه و تاسیس یک تشکیلات واحد به نام حزب الله لبنان فراهم آمد. این تشکیلات اسلام گرای جدید، بیشترین آمادگی را برای پذیرش آموزه ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی از خود نشان داد.
این مقبولیت عام به سرتاسر ممالک اسلامی نیز تعمیم پیدا نمود، یعنی در خصوص پذیرش مقاومت اسلامی در میان ملتهای منطقه نوعی آگاهی و اقناع شکل گرفت. این آگاهی و اقناع روز به روز در منطقه بیشتر می شود.
رمز اصلی پیروزی حزب الله لبنان بر دشمن صهیونیستی و رقم خوردن شکستهای مکرر تل آویو و غرب در برابر این جنبش مقتدر، پیروی آن از اصل مترقی ولایت فقیه است. حزب الله لبنان با پذیرش این اصل اساسی شیعه، عملا خود را در برابر حوادث و خطرات موجود بیمه ساخته است. تا آنجایی که سرسخت ترین دشمنان حزب الله نیز در خصوص آسیب ناپذیری این جنبش متفق القول می باشند. سید حسن نصر الله نیز در خصوص پیروی حزب الله از رهبری امام خمینی (ره) می‌گوید:
“ از نظر ما امام خمینی، مرجع دینی، امام و رهبر به تمام معنای کلمه می باشد، همان گونه که هر رهبر بزرگ دینی در هر کیشی در جهان این گونه است. اما امام برای ما بیش از این است، ایشان سمبل و نماد انقلاب علیه طاغوت ها و مستکبران ونظام های استبدادی می باشد. به طوری که موفق شد روح امید را در جان های مستضعفان بدمد. ایشان، نظریه اراده ملت ها در مقابل اراده مستکبران را احیا کرد. بدین ترتیب، امام برای ما بیش از یک سمبل دینی مطرح است، نه تنها برای ما، بلکه برای همه مستضعفان جهان این رابطه روحی و معنوی بین ما و امام، حتی قبل از تجاوز نظامی اسرائیل در سال 1982 نیز وجود داشت”.
در هر صورت اندیشه امام خمینی به عنوان یگانه اندیشه تعیین کننده در حزب الله لبنان پذیرفته شد. امروزه نیز حزب الله لبنان با تبعیت از مقام معظم رهبری جایگاه خود را در معادلات منطقه ای و بین المللی تقویت نموده است. از سوی دیگر، ”مقاومت اسلامی به طور کلی نگرش و اندیشه ای برخاسته از ذات اسلام است. پیروزی انقلاب اسلامی ایران تجلی این اندیشه نهفته در ذات اسلام بود. به عبارت بهتر، پیروزی انقلاب اسلامی مترادف با احیای مفهوم مقاومت اسلامی در منطقه و تبدیل شدن آن به یک اصل در مبارزات علیه جریانهای کفر گردید. جنبش حماس و جهاد اسلامی نیز با استناد به این اصل مقدس بارها در برابر دشمن صهیونیستی خود ایستادگی نموده و اسرائیل و حامیانش را به ذلتی سخت واداشتند.
در این راستا صراحتا می توان ادعا نمود که پدیده حزب الله، حماس و مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی از نتایج انقلاب اسلامی است که مردم ما توانسته اند بر اساس همین ایده آن را منتقل کنند. حتی حرکت های آزادیخواهانه دیگری که در دنیا به وجود می آید، یقینا ریشه در انقلاب اسلامی ایران دارند.
در هر حال، انقلاب اسلامی ایران با تاثیرگذاری مستقیم خود بر جنبشهای اسلامی منطقه توانسته است معادلات ترسیم شده از سوی جریان سلطه را به گونه ای آشکار با چالش مواجه نماید. هم اکنون ملتهای منطقه با تاثیر پذیری از اصولی که با پیروزی انقلاب اسلامی بازتعریف و عملا احیا گردید، آگاهی خود را نسبت به دنیای امروز افزایش داده و تلاش مذبوحانه و وقیحانه دشمنان اسلام در راستای تحدید قدرت اسلام را رصد می نمایند. لازم به ذکر است که دامنه و بازه تاثیرگذاری انقلا‌ب اسلامی ایران بر جنبش های اسلامی خاورمیانه بسی فراتر از پایداری در برابر نظام سلطه است و این تاثیرگذاری وارد عرصه های مدیریتی، خلاقیت، نو آوری و دور اندیشی گردیده است.
انقلاب اسلامی ایران “برنامه مقابله با کفر”را به مسلمانان و جنبشهای اسلامی منطقه آموخته و این بزرگترین دستاورد انقلاب برای مردم خاورمیانه بوده است. شبکه های استکباری صهیونیسم و سازمان های جاسوسیآمریکا و انگلیس همواره در جهان اسلام به‌دنبال فتنه انگیزی بوده اند و تلاش کرده اند تا با تخریب وجهه انقلاب اسلامی مانع از تاثیرات الهام بخش آن بویژه نزد ملت های مسلمان شوند.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در بیاناتشان درباره توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی و القائات آنان در این زمینه هشدار داده اند و دراین باره در یکی از بیاناتشان با اشاره به قضیه فلسطین، شکست های نظامی و سیاسی پی درپی صهیونیست ها در لبنان و فلسطین در سال های اخیر را ناشی از اقتدار روزافزون نسل به پا خواسته فلسطین می دانند و براین نکته تاکید دارند که این جهاد عظیم بخش برجسته ای از جهاد گسترده دنیای بیدار شده اسلام با مستکبران ومتجاوزان است.