انقلاب امام خمینی(ره) امتداد نهضت حسینی

آن حرکت خالصانه در راه خداوند یکتا باشد و در آن چیزی جز کسب رضایت پروردگار دیده نشود و در مسیر بهجا آوردن فرایض الهی و خدمت به اسلام و مسلمین و سعادت آنها و اصلاح امور آنان و اجرای حدود شرعی و نصرت و یاری مستضعفین و اهتمام به امور آنان گام بردارد. “وکنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر”

لذا به خاطر همین است که انقلابی همچون انقلاب امامحسین(ع) به رغم شهادت رهبر و پرچمدارش و بهرغم شکست ظاهری آن هنوز باقی و مستمر و جاودان است و تمام اینها به خاطر این است که امامحسین گفت: “ظلم نه، فساد نه، ذلت و خواری نه و...” لذا تمام حرکتها و انقلابهای اسلامی در سرتاسر جهان راهی به جز معرفت و شناخت خدا و عبودیت بندگی پروردگار برای بقا وجود ندارد. آنچنان که ما این مسائل رادر کاری که امام کرد میبینیم:

“جز نور خدای سبحان چیزی وجود ندارد و همه چیز ظلمت است، ما همگی از خداییم و عالم همهاش از خدا است و تجلی خداست و همه به سوی او باز میگردیم...”

“به درستی که اهداف انبیا همگی در یک کلمه خلاصه میشود و آن کلمه این است= معرفت خدا”

“ای مردم آگاه باشید، ای حکومتها آگاه باشید، آگاه باشید که همه شما در محضر خدا هستید و همه شما فردا روزی مورد محاسبه و مواخذه قرار میگیرید.”

“همین ملت این نهضت را بهپا کرده و همین ملت است که باید مسیر و کار خودش را کامل کند... هر آنچه ما داریم از همین ملت است و منظورم از این ملت همان ملت مسلمانی است که این انقلاب اسلامی را با شعار “الله اکبر” تحقق بخشید.”

امام خمینی(ره) به ملت وصیت میکند که این انقلاب جاودان را در قالب جمهوری اسلامی حفظ کنند با این کلام که “حفظ جمهوری اسلامی از اوجب واجبات است”. و به راستی که همین ملت مسلمان و مومن است که قادر به حفظ انقلاب امام خمینی(ره) است زیرا که همین ملت ایران بود که خدا را یاد میکرد فلذا خدا او را در این راه یاری خواهد کرد و این همان چیزی است که ملت ایران بر آن عهد بسته و به راستی که صادق است در بر آنچه که با خدا عهد بسته.

انقلاب امام را میتوانیم به سه مرحله تقسیم کنیم:

۱) مرحله نصیحت و ارشاد:

و آن روشی است که به امام اختصاص دارد که او آن را از شرع مقدس گرفته یعنی همان “امر به معروف و نهی از منکر”

۲) مرحله انذار و هشدار:

که با سخنرانیهای داغ و بیانات تند و تیزی شروع میشود. از آن حیث که امام شاه پهلوی ظالم را تهدید میکند و اعلان میدارد که او با حمایت و پشتیبانی ملت مسلمان شاه و تمام خدمتگزاران خائنش را از ایران اسلامی طرد میکند و این هشدارهای امام از منبرهای مساجد خصوصا مسجد اعظم قم شروع میشود و شاه در این بین چارهای جز زندانی کردن امام ندارد و بعد از این واقعه است که شعلههای قیام و انقلاب بالا میگیرد و ملت ایران در تظاهرات و راهپیماییهای اعتراضآمیز و مستمر به خیابانها میریزند تا اینکه شاه امام را آزاد میکند و سپس او را به ترکیه و بعدها از آنجا به عراق تبعید میکند و امام در زندان نیز به شاگردانش درس حکومت اسلامی میآموزد.

۳) مرحله اجرایی شدن هشدارها

امام خمینی(ره) ۱۵ سال اینگونه ادامه داد و ملت را از طریق سخنرانیها و بیاناتش در نجف به سمت وحدت و قیام در راه خدا و حرکت واحد منسجم ضد نظام جائر زورگوی شاهنشاهی فرا خواند و اینها از طریق فشارهای عمومی و تظاهرات و راهپیماییهای اعتراضآمیز بر شاه اعمال میشد. بعد از فشارهایی که از جانب نظام بعثی عراق بر امام وارد شد امام عراق را به مقصد پاریس ترک کرد تا ملتش را از آنجا هدایت کند، این حرکتها ادامه یافت تا به پرپر شدن هزاران شهید در ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ انجامید.

در آن هنگام کار بالا گرفت و شاه از ایران فرار کرد و نظام شاهنشاهی رو به اضمحلال نهاد و مزدوران و ظالمان به قهقرا رفتند و ملت ایران به برکت خداوند متعال پیروز شد و اینچنین بود انقلاب اسلامی در ایران.

لذا از اینجا به خاطر این مناسبت پرشکوه از تاریخ جدید باید به این نکته اشاره کرد امام خمینی(ره) میراث فکری ارزشمندی را به ارث گذاشت که شامل صنفهای مختلف علوم مانند:فقه، فلسفه، منطق، عرفان، اخلاق و علوم تربیتی و روانشناسی و... میشود که اینها همه شامل ۱۰۰۶ سخنرانی، ۳۱۹ پیام، ۲۰۳ رساله، ۱۱۸ مصاحبه و ۱۹۷ حکم میشود. که همگی آنها در قالب ۲۲ جلد تحت عنوان “صحیفه نور” و ۴ مجله تحت عنوان کوثر به اضافه مجموعه غزلیات عرفانی به چاپ رسیدهاند.

به درستی که امام خمینی(ره) ملتش را با اسلوب قرآن و سنت موردخطاب قرار میداد. با کلامی مردمی، ساده و صادق که چه بسا همین سادگی و صداقت خود سر حقیقی و علت تاثیر کلام او در میان مردم باشد. تا حدی که اشارهای از او سبب تحرک فطرتهای مردم و شکل گرفتن امواج بشری میشد و آنها را تا حد قبول کردن شدیدترین خطرها پیش میبرد.

و اکنون پس از ۱۹ سال از وفات امام (ره)، ببینید که چطور اهداف والای ایشان به منبع فیاضی تبدیل شده است که در تمام کشورهای اسلامی و غیراسلامی آوازه آن پیچیده و دائما پیرامون ایشان صحبت میشود و تاثیر فراوانی در تحریک عواطف وانگیرههای مسلمانان سراسر جهان دارد تا جایی که امواج سیل خروشان این مسلمانان تبدیل به واقعیتی در جهان امروز شده است که قابل انکار نیست. واقعیتی که سران کفر را به نابودی کشاند و آنها را به جزع و فزع انداخته است. واقعیتی که حتی تمام بدخواهان آن نیز به آن معترفند و خدا را شکر به خاطر همچین نعمتی.

در اینجا نکته دیگری که نباید آن را فراموش کنیم آن چیزی است که امام در قبال مسئله فلسطین کرد. پیام او مبتنی بر ایستادگی در کنار ملت فلسطین به منظور مبارزه با دشمن ظالم اشغالگر در راه آزادسازی ارضی مقدس و حرم مبارک “قدس”.

که در حقیقت این مسئله رویکرد و دیدگاه امام نسبت به مسئله وحدت جهان اسلام و انسجام مسلمانان نشان میدهد. امام خمینی(ره) در این باره میگوید: “الا ای مسلمانان عالم بهپا خیزید زمام امورتان را به دست خودتان بگیرید... تا کی باید قدس شما زیر پاهای آلوده اشغالگران اسرائیلی که دستساخته آمریکا هستند، باشد؟” “تا کی قدس و فلسطین و لبنان و مسلمان مظلوم ساکن در آنها باید تحت سلطه جنایتکاران باشند و شما مانند انسانهای فارغ البال نظارهگر آنها باشید و بعضی از حاکمین خیانتکار شما آنها را در جنایتشان یاری کنند؟”

“تا کی یک میلیارد مسلمان در عالم که یکصد میلیون آن عرباند با وجود سرزمینهای پهناور و ذخایر غنی باید شاهد ظلم و جور غرب و جنایتهای بشری که آنها و عمال و کارگزاران آنها مرتکب میشوند باشند؟”

“تا کی برادران ما در افغانستان و لبنان باید شاهد جنایتهای وحشیانه غربیها باشند درحالی که غربیها نه از کارهای خود شرمسارند و نه مورد بازخواست قرار میگیرند؟ تا کی غفلت از رویارویی با دشمنان اسلام؟ تا کی غفلت از بهکارگیری اسلحه و قوای نظامی والهی برای آزادسازی قدس؟”

“به درستی که خدا پیامبران را برای رهایی روح بدن و نفوس انسانها از شر ظلمات برانگیخته، بلکه برای نابودی تاریکیها و ظلمات به شکل کامل و تبدیل شدن آنها به نور اینکار را کرده” “و جهان از ابتدای خلق تا انتهای آن به خدا، برکتی بالاتر از برکت وجود رسول گرامی اسلام مشاهده نکرده است.”

“ای مستضعفین عالم به پا خیزید و متحد شوید و ستمگران را طرد کنید به درستی که زمین از آن خداست.” “باید مسلمانان دستی واحد شوند ضدستمگران به درستی که بارها این را یادآوری کردم که نژاد و زبان و قومیت و اقلیم در اسلام ارزش و اهمیتی ندارد، به درستی که تمام مسلمانان از سنی گرفته تا شیعه برادران بسیار نزدیک هم هستند و همگی به لحاظ مصداق و مزایا در اسلام برابرند.”

“به درستی که من دست یاریام را با منتهای تواضع و خشوع به سمت تمامی اجتماعاتی که درصدد یاری رساندن و خدمت به اسلام عمل میکنند دراز میکنم واز آنها خواهان سعی و تلاش در جهت تحقق اتحاد در جمیع زمینهها هستم. و این به خاطر بسط و ترویج عدالت اسلامی است که در حکم تنها راه برای محقق شدن سعادت ملتهاست لذا برادران بدانید که دشمنی و تفرقه صفت جهنمیان است.”

“به درستی که اختلاف بین شیعه و اهل سنت و رواج شایعات به منظور ایجاد فتنه و دشمنی بین برادر مسلمان، فرجامی خطرناکتر ازرویکردهای قومی و قبیلهای در بین مسلمانان دارد.”

بله به راستی که در حفظ آنچه که از امام خمینی(ره) بر ما عرضه کرد بکوشیم و در جهت تحقق آن سعی کنیم به خاطر اینکه امام به امت و مثال و نمونهای از انقلاب همراه با مجاهدت نفس و تقوا ارائه کرد. پس به تحقیق بزرگترین انقلابی را که بشر تاکنون در طول تاریخ نشاخته همان است که امام آن را برای ما ارائه کرد.