اسامی شهدای حماسه ی هزارسنگر «آمل»

ردیف   نام شهید   نام پدر   تاریخ تولد   وضعیت تاهل   شغل   آدرس


1   سقا        علیزاده   رمضان   1347   مجرد   دانش آموز   ده متری اول نور


2   طاهره      هاشمی   غلامحسین   1346   مجرد   دانش آموز   خیابان امام خمینی(ره)


3   خضرالله     اکبرزاده   ذکریا   1346   مجرد   دانش آموز   روستای کمانگرکلا


4   علی             ابراهیمی   قنبر   1344   مجرد   دانش آموز   روستای آغوزبن


5   محمد        دیوسالار   مصطفی   1342   مجرد   تعمیرکاراتومبیل   خ- طالب آملی


6   غلامحسین     هدایتی   علی محمد   1342   مجرد   نیروی انتظامی   شهرستان محمودآباد


7   علیرضا      قاسم نژاد   کرمعلی   1341   مجرد   کارگربنیادمسکن   روستای رشکلا


8   منوچهر    قلی نژاد   مسلم   1341   مجرد   مصالح فروش   خیابان امام رضا(ع)


9   جعفر        هندوئی   عزیزالله   1341   مجرد   دانش آموز   خیابان امام رضا(ع)


10   قربان     بابکی   یحیی   1340   متاهل یک فرزند   گچ کارساختمان   بازیارکلا


11   مصطفی     اسماعیلی   حسین   1340   مجرد   کارگر   خیابان امام رضا(ع)


12   حیبب الله     حسینی   سیدخلیل   1339   مجرد   کارگر   روستای بی نمد دابو13   مجید          قلیج   فضل الله   1339   مجرد   دانش آموز   دباغچال


14   نورمحمد     عبدی نژاد   حبیب الله   1339   مجرد   خیاط   خیابان امام رضا(ع)


15   محمود        افراکش   رجبعلی   1339   مجرد   پاسدار   روستای بورمحله


16   همت الله      متو   قنبرعلی   1339   مجرد   پاسدار   روستای قلعه کش


17   اسفندیار       ذوالفقاری   حسین   1339   مجرد   پاسدار   شهرستان قائمشهر


18   علیرضا       رنجبر   علی   1338   مجرد   کارگر دخانیات   خیابان امام رضا(ع)


19   محمود        بشمه   قربانعلی   1338   مجرد   کشاورز   کلاکسر


20   حمیدرضا     ایزدی   رجب   1338   متاهل یک فرزند   پاسدار کمیته   خیابان امام رضا(ع)


21   احسان         طاهری   رمضانعلی   1338   مجرد   پرسنل جهاد   خیابان امام رضا(ع)

22   ناصر          رسولی   غلامعلی   1338   مجرد   کشاورز   روستای رودبار


23   خیرالله         عباس زاده   نعمت   1338   متاهل یک فرزند   کشاورز   روستای کوکده24   پرویز          بازدار   شیرآقا   1337   متاهل یک فرزند   حلب کوب   خیابان امام رضا(ع)


25   رمضان        شعبانزاده   حبیب   1337   متاهل یک فرزند   پاسدار   روستای الو


26   حسین      ملک شاهدخت   علی اکبر   1337   مجرد   پاسدار   روستای تسکابن27   فتح الله         اکبرزاده   ذکریا   1336   متاهل دو فرزند   پاسدار   کمانگرکلا


28   اکبر         فضلی درزی   حسین   1334   متاهل دو فرزند   قناد   میدان قائم(عج)


29   مرتضی        فدائی   ولی   1334   متاهل دو فرزند   پاسدارکمیته   دباغچال30   قاسم          ولیپور   اعظم   1334   مجرد   کارگر   شهرستان محمودآباد


31   عبدالله           قریشی   ابراهیم   1330   متاهل یک فرزند   دادگستری آمل   خیابان نور


32   صادق          مهدوی   مرتضی   1329   متاهل سه فرزند   معلم   خیابان نور33   فضل الله       سلیمانی   عبدالله   1329   متاهل دوفرزند   مغازه دار   اسپه کلا34   امرالله        سلطانی   محمد   1329   متاهل دوفرزند   کشاورز   روستای آهنگرکلا


35   رمضانعلی    رمضانی   حاتم   1328   متاهل چهارفرزند   کارگر   خیابان طالب آملی


36   فرخزاد         زارع   حاجی آقا   1327   متاهل یک فرزند   کارمند بانک   اسپه کلا


37   محمدعلی   محمدی آملی   محسن   1312   متاهل سه فرزند   پیشه ور   خیابان نور


38   محمد          گلچین   ------   -----   --------   --------   مشهد39   رحیم          عزیزی   ------   -----   --------   --------   شهرستان بابل


40   محمدنبی        محمدی   محمد   1307   متاهل سه فرزند   کشاورز   شهرستان محمودآباد