رفتار امام خمینی(س) با حلقه اول محافظان چگونه بود؟

حاج حسین سلیمانی از محافظان حضرت امام در کتاب خاطرات خود به بیان خاطره‌ای از امام خمینی(س) می پردازد.

سلیمانی در کتاب خاطرات خود می‌گوید: شیوه برخورد امام با برادران سپاه، حداقل آنها که در حلقه یک بودند، بسیار ملاطفت آمیز بود. وقتی فرد جدیدی به جمع ما اضافه می‌شد، حضورش نمود داشت و حتی خود حضرت امام پی می‌بردند که فرد جدیدی وارد جمع محافظان شده است. از این رو سوال می‌کردند که ایشان کی هستند و از کجا آمده‌اند؟
ایشان عنایت خاصی به پاسداران و حتی بستگان ما داشتند و در موقع مقتضی این امر را نشان می‌دادند. برای مثال گاه اقوام ما یا دوستان و آشنایان‌مان و کسانی که از بودن ما در بیت امام مطلع بودند، برای مثال عکسی را در اختیار ما می‌گذاشتند تا آن را مزین به امضای مبارک حضرت امام کنیم یا احیانا پارچه‌ای را ایشان تبرک کند.
در برخی موارد، بنده خودم مستقیماً برای این منظور خدمت امام می‌رسیدم و در بیشتر موارد از طریق نوه‌های حضرت امام و خانم‌هایی که با ایشان مرتبط بودند، کار را انجام می‌دادم. مثلا پارچه‌ای را به یکی از خانم‌ها می‌دادم و می‌گفتم به امام بدهید و بگویید متعلق به آقای سلیمانی از پاسدارهای قمی است و می‌خواهد شما تبرک کنید.
در این گونه موارد امام از سر لطفی که به ما داشتند، بدون درنگ کار را انجام می‌دادند. گاه مقداری قند را می‌دادند که آقا تبرک کنند و باز گردانند یا استخاره‌ای انجام دهند. بنده شاید بتوانم بگویم قریب صد نسخه عکس و قرآن را خودم یا با واسطه به امام رساندم که ایشان امضا کنند و باز گردانند.