روایت نخستین مهمان خارجی امام (ره) از دیدارش با رهبر فقید انقلاب

این نخستین دیدار من از تهران بود. در تهران روز های زیبایی را گذارندیم چرا که ،رئیس و مسئول انقلاب در میان سایر برادران بودند. به طوری که در برابر دشمنان مانند یک خانواده بودند. من در کنار خانواده بزرگ امام خمینی؛ [شهید] بهشتی ، [آیت الله]خامنه ای و [آیت الله] هاشمی رفسنجانی و روز های پرسعادتی را گذراندم» .
یکی از نکات جالب که در سیره امام(ره) نشان از سعه صدر و اندیشه متعالی ایشان در تحمل سایر عقیده ها دارد  این است که نخستین مهمانی که به صورت رسمی برای دیدار با امام وارد ایران شد یک کشیش مسیحی بود.

به گزارش «تابناک»، اسقف «کاپوچی» در تاریخ 15 فروردین سال 1358 به عنوان نخستین مهمان رسمی حضرت امام (ره) وارد ایران شد و با استقبال حضرت امام مواجه گردید. خود وی در این باره  می گوید که:

«در فرودگاه هزاران نفر از برادران به استقبال من آمده بودند، با همدیگر به سوی منزل امام حرکت کردیم . ایشان مرا در بغل گرفت و روبوسی کرد و دست مرا گرفت و خطاب به خبرنگاران گفت :  همگی استقبال از اسقف کاپوچی را مشاهد کردید. شما از دروغ هایی که دشمنان و مغرضان انقلاب اسلامی پخش کرده اند تا چهره این انقلاب را دگرگون نشان دهند اشباع شده اید. در این دروغ ها انقلاب را انقلاب تعصب، تشنج و خونریزی توصیف کرده اند با وجود اینکه می دانند که دین اسلام که شعار ما در این کشور است دین محبت، پاکدامنی ، وسعت نظر و حیا ء است . من برای اینکه دروغ های مغرضان را از بین ببرم اسقف کاپوچی را دعوت کردم . ایشان فقط یک مسیحی نیست، بلکه یک کارگزار و یک مسئول کلیسا است» .

بر اساس این گزارش، اسقف «کاپوچی» همچنین درباره ادامه این سفر می گوید :

«این نخستین دیدار من از تهران بود. در تهران روز های زیبایی را گذارندیم، چرا که رئیس و مسئول انقلاب در میان سایر برادران بود.ند به طوری که در برابر دشمنان مانند یک خانواده بودند. من در کنار  خانواده بزرگ امام خمینی؛  [شهید] بهشتی، [آیت الله]خامنه ای و [آیت الله] هاشمی رفسنجانی  روز های پرسعادتی را گذراندم» .

گفتنی است، اسقف «کاپوچی» یک بار دیگر نیز در جریان تسخیر لانه جاسوسی به ایران سفر کرد و در این باره نیز گفت :

« به اعتماد ارزشمند امام خمینی به اینجانب افتخار می کنم. با اجازه امام خمینی من برنامه ای را در تلویزیون ایران به مدت دو ساعت برای صحبت به گروگان ها تهیه کردم تا آنان در این برنامه با خانواده هایشان سخن بگویند، این در حالی بود که آمریکا هیچ کاری نتوانسته بود در این زمینه انجام دهد و حتی با حمله به ایران تعداد دیگری از نظامیانش را در خاک ایران دفن کرده بود.»

گفتنی است که دیدار امام با اسقف «کاپوچی» تنها یکی از مظاهر وسعت نظر و دیدگاه متعالی حضرت امام (ره) در تحمل عقاید دیگران و همچنین تمایل به گفتگو در بین ادیان و مذاهب و نحله های گوناگون فکری و سیاسی بود. لذا چنین روز هایی با یاد کردن از ویژگی های بارز امام خمینی(ره) تنها کاری است که رسانه ها می توانند برای آشنا کردن نسل جوان با سیره عملی و نظری حضرت امام انجام دهند.