نامه رجوی به بنی صدر

سند ذیل مربوط به تاریخ 59/1/3 می‌باشد. هنوز تا خرداد 1360 كه ارتباط میان سازمان منافقین و بنی‌صدر علنی شود ، زمانی زیادی مانده بود. سند حاضر نشان می‌دهد كه این رابطه بسیار ریشه‌دار بوده است. بعدها این رابطه تا جایی پیش رفت كه منافقین در دفاع از بنی‌صدر اعلام جنگ مسلحانه نمودند و به این بهانه بسیاری از مردم بی‌گناه را به خاك و خون كشیدند. در ادامه‌ی همین ارتباطات سیاسی، رجوی در پاریس با فیروزه بنی‌صدر (دختر ابوالحسن بنی‌صدر)‌ ازدواج نمود و پیوند خود را با او محكمتر نمود. اما پس از مدتی با بنی‌صدر اختلاف پیدا كرد و دختر اورا نیز طلاق داد!
در این سند مسعود رجوی مصرانه از بنی‌صدر می‌خواهد كه "در حداکثر سرعت ممکن روز 12 فروردین را به مناسبت سالروز رفراندوم جمهوری اسلامی اعلام راهپیمایی بفرمائید" و همچنین با صدور "پیامی از (طرف) شخص خودتان" موجبات "تقویت رئیس جمهور" فراهم شود و در واقع حركت به سوی دیكتاتوری شتاب بیشتری پیدا نماید.
 
بسم الله ارحمن الرحیم
آقای دکتر بنی صدر رئیس جمهوری، پس از سلام، اولاً چنانچه گرفتاریهایتان اجازه نمی دهد که حضوراً مصدعتان گردم با توجه به ضرورت فوق‌العاده ارتباط مستمر با رئیس جمهوری در اوضاع حساس کنونی کشور می خواستم تقاضا کنم یک رابط سیاسی کاملاً مورد اعتماد که ضمنا بتواند نیابتاً افکار و نظریات خود شما را در مراجعات ما منعکس سازد و همچنین قادر باشد که مسائل ما را دقیقاً به استحضارتان برساند برایمان تعیین نمایید تا ان شاء الله قادر باشیم بدون فوت وقت و از دست رفتن فرصت های مربوط مشاورت لازم را به عمل بیاوریم.
می خواستم تقاضا کنم یک رابط سیاسی کاملاً مورد اعتماد که ضمنا بتواند نیابتاً افکار و نظریات خود شما را در مراجعات ما منعکس سازد و همچنین قادر باشد که مسائل ما را دقیقاً به استحضارتان برساند برایمان تعیین نمایید
نیازی به تذکر نیست که اگر مزاحمتی نباشد و مطبوعات نیز مانع نشوند و تبلیغات نکنند بسیار بسیار مرجح می دانم که مستقیماً با خودتان در ارتباط باشم.
ثانیاً پیشنهاد می کنم شخصا در حداکثر سرعت ممکن چنانچه صلاح بدانید روز 12 فروردین را خودتان به مناسبت سالروز رفراندوم جمهوری اسلامی اعلام راه پیمایی بفرمائید. این امر کمک خواهد نمود تا :
الف. دست سوءاستفاده‌ی چپها از بهره برداری گروهی از این روز قطع شود.
ب. این روز اسباب تفرقه و فتنه مضاعف نشود.
ج. وحدت بیش از پیش همه اقشار و گروههای ملت که به نظام جمهوری رای داده اند تامین شود.
د. وسیله‌ی تقویت رئیس جمهور که خود از پشتیبانی کل نظام جمهوری اسلامی سرچشمه گرفته فراهم شود.
ه. کسی نتواند از یک مساله عمومی و ملی و سراسری به نفع منافع اخص انتخاباتی خود بهره برداری کند.
 
و مردم ببینند که پس از امام این رئیس جمهوری است که کل نظام و قانون اساسی در او متبلور می شود. بدیهی است که عنوان کردن شعارهای مناسبی که در خور رئیس جمهوری و شأن قانونی و سیاسی او است می تواند به دنبال نشست تلویزیونی شما با چریک‌های فدایی (خلق) فضای مسالمت و نظم و همزیستی دموکراتیک همه‌ی نیروها و اقشار را تداعی کند، به ویژه اگر صلاح بدانید که راه پیمائی سراسری مزبور، وحدت و تفاهم ملی نام گذاری شده و با همین مضمون پیامی از شخص خودتان را نیز همراه داشته باشد.
خواهشمندم اگر پیشنهاد فوق مورد موافقتتان نیست بفرمائید زودتر به ما اطلاع دهند که فکر خودمان را بکنیم چرا که به نظر من بهترین شق برای عموم نیروها شرکت در راهپیمائی به دعوت شما است.
مسعود رجوی
59/1/3