مروري بر حيات علمي ،قضايي ومواضع سياسي آيت الله خلخالي

مروري بر حيات علمي ،قضايي ومواضع سياسي آيت الله خلخالي

اومدت ها از بيماري قلبي ومغزي رنج مي برد. ايشان پس از نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از سياست کناره گيري کرده وسال هاي اخير در قم سرگرم تدريس وتاليف فقه بوده است .شماري از تحليل گران براين باورند که تفکر وديد گاه هاي آقاي خلخالي در دهه ي سوم انقلاب کاربرد وطرفدار چنداني ندارد .بدين سبب جناح هاي سياسي موجود حاضر به دفاع از انديشه ها وعملکرد وي نيستند .بدين سان اوعملا در سال هاي اخير زندگي رادر انزواسپري کرده است .مضافا براين آقاي خلخالي به دليل قاطعيت منحصربه فرد وصراحت لهجه در بيان مسايل سياسي ،فرهنگي ، اقتصادي واجتماعي در ميان گروه هاي راست و نيزنيروهاي ملي –مذهبي مخالفان قديمي وريشه اي داشته است . افزون بر اين مدافعان دروغين حقوق بشر که باانقلاب اسلامي وملت ايران هنوز آشتي نکرده وهمچنان عليه اولين حاکم شرع انقلاب اسلامي به تبليغ وجعل اکاذيب مشغول است . حجم بدبيني نسبت به ايشان را چندين برابر ساخته است . از اين رو مقامات ورهبران انقلاب اسلامي در سطوح مختلف چاره اي جز تاييد ديدگاه هاي انقلابي واعمال پيشين اوندارند  وبايد دست آوردهاي دهه ي نخست را ارج نهاده وبرآن مهر تاييد گذارند .زيرا شخصيت علمي ،سياسي واجتماعي آيت الله خلخالي برکسي پوشيده نيست . او از شاگردان وهمراهان امام امت بوده است .قبل وبعد از پيروزي انقلاب شخصيت هاي بيشماري امام را همراهي مي نمودند که مي توانستند حاکم شرع انقلاب اسلامي باشند .شايد بخشي از ويژگي وچيرگي لازم در آنان به چشم نمي خورد .برهمين اساس امام راحل با قلم خويش 13 روز پس پيروزي انقلاب ، وي را به عنوان اولين حاکم شرع معرفي نمود.در حکم امام راحل آمده است .جناب آقاي حجت الاسلام شيخ صادق خلخالي دامت افاضاته ،به جناب عالي ماموريت داده مي شود تا در دادگاهي که براي محاکمه متهمين وزندانيان تشکيل مي شود حضور به هم رسانده وپس از تماميت مقدمات محاکمه با موازين شرعيه حکم صادر کنيد. گزينش وانتخاب خلخالي براي محکمه شرعيه در ميان آن همه روحانيون وشاگردان سرشناس امام ،حاکي از توجه ونگاه ويژه او به خلخالي وتوانايي او در اين امر محسوب مي گردد. مضافا بر اين آيا پشتيباني مستمر امام از ايشان دال بر تاييد اعمال او نيست ؟ .بدون شک پيام مقام معظم رهبري پس از درگذشت وي ،حضور نمايندگان مراجع تقليد ،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وساير مقامات بلند پايه در تشييع جنازه تجليل از اوبحساب خواهد آمد .شيخ فقيد هنگام مرگ 77 سال داشته است ،نام کامل او محمد صادق گيوي  مشهور به خلخالي است اودر روستايي موسوم به گيو از توابع خلخال به دنيا آمده است .ايشان 17 سال داشت رهسپار قم گرديد. هنگامي که در قم اقامت گزيد هم درس آيت الله مصطفي خميني بود که در درس رهبر آينده انقلاب اسلامي آيه الله العظمي روح الله الخميني (ره) شرکت مي جست . بنابر اين روابط امام وشناخت امام نسبت به او وعلاقه وافر ايشان به استاد موجب گرديد تا زمينه براي انتخاب ايشان به عنوان اولين حاکم شرع انقلاب اسلامي فراهم گردد .شيخ فقيد روابط نزديک خود به عنوان شاگرد با استاد خويش را در خاطرات خود بيان مي کند .پرسش اساسي اين است که منتقدان داخلي به کدام بخش از فعاليت اوابراز نگراني مي کنند ؟. آيا صرفا به اعدام هاي تحقق يافته توسط ايشان معترضند ؟. سؤال متقابل از مخالفان ومنتقدان او اين است که اگر شما مسئووليت اورا بر عهده داشتيد وواقعا خواهان دفاع از انقلاب وايران بوده ايد چگونه عمل مي کرديد ؟. آن دسته از مخالفان ومنتقدان که تحت تاثير رسانه هاي خارجي قرار مي گيرند ومتاسف مي گردند آيا هيچ گاه اوضاع وبيوگرافي کساني که اعدام شدند را ارزيابي نمودند تادر يابند که آنها چه کساني بوده وچه سمتي داشته ويا چه کارهايي انجام داه اند ؟. خلخالي در اين مقام بيش از 50 چهره ارشد رژيم پهلوي که بسياري از آنها براي مردم در صحنه انقلاب شناخته شده بودند را اعدام کرد . اينان ازمقامات ارشد نظامي ،اطلاعاتي وسياسي بودند شيوه واعمال خلخالي موجب گرديد تا بين او ومهندس بازرگان اختلاف شديدي بروز کند اين اختلاف به اشکال گوناگون حتي در دوران نمايندگي مجلس تداوم يافت بگونه اي که اختلافات مذکور سبب شد تا شخصيت هاي ملي ،مذهبي نتوانند خلخالي را درک کنند گفته مي شود يک بار بين خلخالي وبازرگان آشتي پديدار گشت وآن زماني بودکه هردو از سياست کناره گيري کرده بودند اما بازرگان دار فاني را وداع گفته وبه سراي جاويد شتافت او در تشييع جنازه اش شرکت کرد. سخنان ونوشته هاي خلخالي نشان مي دهد که اوبا چهره هاي ملي مذهبي چندان خشنود نبوده ونظرات آنان را براي حراست از انقلاب مفيد نمي دانست . خلخالي با کسب ما موريت از رهبر انقلاب راهي مناطق کردستان شد . در پاوه 9 نفر از مخالفان جمهوري اسلامي را اعدام کرد دادگاه اينان صحرايي بود. اوسپس راهي سنندج ومريوان شد .20 نفر رادر اين دوشهر اعدام کرد و20 نفر در سقز اعدام شدند . خلخالي براي برقراري امنيت در پيامي به همه ي گروه هاي ضد انقلاب اعلام کرد اگر سلاح هاي خود راتحويل ندهند حکم راهزنان را درباره آنان اجرا خواهد کرد.حاميان او معتقدند اگر اين حرکت هاي انقلابي تحقق نمي يافت وسران رژيم پهلوي وگروه هاي ضد انقلاب به دست عدالت سپرده نمي شدند وضعيت جامعه چگونه بود؟گروهي که اعمال خلخالي را مغاير با دموکراسي مي پندارند متاسفانه دموکراسي را مانند غربيان تفسير مي کنند پيروان اين دموکراسي که اکنون در کشور هاي اسلامي روبه افزايش است بين ظالم ومظلوم تفاوتي قايل نيست وبراي همه حق حيات قايل است . برهمين اساس هم فلسطينيان وهم اسرائيليان به خويشتن داري دعوت مي شوند  وگاهي هم  محرومان تروريست معرفي مي شوند .صاحبان اين تفکر اعتقاد ندارند که بايد انگلها که مخرب جامعه ي سالم اند زدوده شوند. شيخ صادق خلخالي عضو جمعيت فداييان اسلام بوده است .همانگونه که اشاره گرديد آيه الله خلخالي مدارج علمي رابا سرعت وجديت پيمود . 14 سال در درس امام آن پير فرزانه شرکت جست .گفته مي شود ايشان دو دوره ونيم اصول وفقه را از طهارات تا حدود وبيع مکاسب امام راخوانده است . وي هنگامي که شاگرد امام بوده کتاب ((الدماء الثلاثه ))را نوشته وبه استاد جهت اصلاح واظهار نظر عرضه کرده است .بدون ترديد اين سند نشانه تقدم خلخالي در فقاهت ودردرس وبحث بر ديگران است . به هر تقدير خلخالي در زمينه هاي گوناگون رابطه ي کاري نزديک واجرايي با امام داشته است . تاييد وتجليل از حيات سياسي ،قضايي ،علمي وفکري خلخالي تجليل از دست آوردهاي دهه ي اول انقلاب است . صداوسيماي جمهوري اسلامي ورسانه  ملي چندان به خبر در گذشت آن شيخ فقيد نپرداخته است .در مقابل ، اين خبر در شبکه هاي خبري خارجي بازتاب هاي متفاوتي داشته است .رسانه هاي فارسي زبان بويژه اروپايي با نگاهي انتقادي در حد بسيار گسترده اين خبر را منعکس کردند . رهبر انقلاب اسلامي طي پيامي در گذشت آن مرحوم را تسليت گفت .پيکر خلخالي با حضور مدير دفتر مقام رهبري در قم ،نمايندگان ديگر مراجع تقليد ،نمايندگان رئيس جمهور ،رئيس مجلس شوراي اسلامي ،برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ،مسؤولان استان ،طلاب حوزه ي علميه وگروه هاي مختلف مردم در قم تشييع شد .آيت الله يوسف صانعي از مراجع تقليد بر پيکر آن مرحوم نماز گذارد ،همه ي اين ها توانست کم وبيش تلاش هاي رسانه هاي اروپايي را کم رنگ کند .گروه هاي سياسي وروزنامه هاي آنان چندان به ابعاد شخصيت خلخالي نپرداخته واين خلاء موجب گرديد تا رسانه هاي غربي از فرصت پديد آمده بهره جسته وتوانستند افکار نسل امروز را آن گونه که خود مي خواهند سيراب کنند . صداوسيما اين رسانه ملي در پاره اي از اوقات ، جدا از گرايش ها بايد از شخصيت هايي که به انقلاب خدمت کرده ومورد تهاجم دشمنان انقلابند به شکل منطقي دفاع نمايد .آيت الله خلخالي را نمي توان تنها يک قاضي دادگاه انقلاب وحاکم شرع تلقي نمود بلکه اودر عرصه سياست هم فعال بود وطي سالياني نمايندگي پارلمان  مردم قم رابر عهده داشت . شماري از جناح راست همواره از نظر فکري با او در ستيز بودند خلخالي در مواجهه با آنان کوتاه نيامده است .در جريان انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسلامي تعدادي ازسران جناح راست وجامعه مدرسين حوزه علميه با او روبرو شدند وهمين امر موجب گرديد تا وي در اين رويا رويي آراءمردم را به سمت خود جلب نمايد . خلخالي عضو مجلس  خبرگان رهبري دوره اول بوده بدون شک رحلت امام وپايان يافتن حمايت ايشان از خلخالي زمينه چنين فشارهايي را فراهم ساخت . خلخالي در نطقي که در مجلس داشت ودر خاطرات اونيز آمده ومطبوعات نيز آن راچاپ کرده اند  مي نويسد :شوراي نگهان در دوره دوم مجلس نيز صلاحيت اورا رد کرده است .امام به آيت الله کاشاني پيام داد که من صلاحيت خلخالي را تاييد مي کنم .آيت الله خلخالي در انديشه وباورهاي خود بسيار با صلابت واستوار بود ،با اينکه از ياران وفادار امام بود وبا نامه امام آيت الله منتظري از مقام خويش کناره گيري کرد ،او همواره با برخورد تند نسبت به ايشان انتقاد کرد ه وخود رابطه صميمانه ودوستانه با وي داشته است .صادق خلخالي در مصاحبه با راديو لندن در پاسخ به اين سؤال که آيا شما اعدام هايي که انجام داده ايد همه با موازين قانون منطبق بوده است ؟ .در پاسخ با صراحت مي گويد اگر آنان بار ديگر زنده شوند باز هم حکم آنان اعدام است . نه پشيمانم ونه دچار عذاب وجدان . معتقدم خيلي ها از چنگم گريختند .روزي روزگاري نام خلخالي لرزه بر اندام مجرمان وسوداگران مي انداخت . اما مردم محروم ومستضعف آراءخود را به نفع اودر صندوق ها مي ريختند . اما سؤال اساسي اين است که آقاي خلخالي تا چه مقدار وچگونه حرف هاي ديگران را گوش فرا مي داد ؟آيا حرف هاي ديگران را مي شنيد.؟؟
ما به دفتر امام رفتيم و طبق معمول ، از هر دري سخن به ميان آمد و گفته شد : زمان آن فرا رسيده است که مقبره پهلوي خراب شود . اين ايام مصادف بود با ورود مجدد شاه به مصر ، سادات با پناه دادن شاه، مي خواست او را در بازگشت به ايران کمک کند ؛ ولي ما مي خواستيم به او نشان دهيم که ديگر در ايران هيچ گونه ريشه و پايه و خانه اي ندارد.
ما آن روز به سپاه رفتيم و فرزند رشيد اسلام، آقاي عباس دوزدوزاني ، سرپرست سپاه ، امکانات لازم را در اختيار ما گذاشت. ما در حدود دويست نفر ، با هم جمع شديم و با بيل و کلنگ ، به طرف حضرت عبدالعظيم به راه افتاديم .من در صحن مطهر حضرت عبدالعظيم براي مردم سخنراني پرشوري کردم و گفتم : دوره قرار گرفتن بناهاي زشت و زيبا در کنار هم ، پس از انقلاب اسلامي به پايان رسيده و مردم مسلمان ايران نمي توانند در کنار مزار شهيدان به خون خفته و چهره هاي درخشان اسلام ، مقبره جنايتکاراني مانند رضا خان و ناصر الدين خان و ... را تحمل نمايند .بايد به هر وسيله که شده ، مقبره هاي سردمدارن کفر و الحاد تخريب شود .
با صدور فرمان حرکت بسوي مقبره پهلوي ، مردم بسيج شدند . آنها در همان دقايق اول خيلي تلاش کردند ، ولي در عمل مشاهده شد که مقبره به قدري محکم ساخته شده که بيل و کلنگ بر آن کارگر نيست . البته مواد منفجره و ساير لوازم را هم تهيه کرده وبوديم. از طرف ساختمان راديو و تلويزيون هم آمده بودند تا فيلمبرداري کنند. يکي سنگ ها را مي شکست ، ديگري پله ها را مي کند و سومي به در و پنجره حمله مي کرد . سر انجام کار به گريدر و بلدوزر هم کشيد .
ساعت ، حدود 4:30 بعد از ظهر بود که از طرف بني صدر پيام آوردند ، مبني بر اينکه از تخريب مقبره دست برداريد. من اعتنا نکردم ، ولي کم کم کار جدي شد و جناب مير سليم ، سرپرست وزارت کشور نامه اي رسمي مرقوم و اعلام نمود که دستور از طرف شوراي انقلاب و شخص آقاي بني صدر است و شما بايد به هر نحو که شده دست از تخريب برداريد وگرنه مجبوريم طبق مقررات با شما عمل کنيم ، يعني شما را توقيف کنيم. من ديگر ديدم جاي تامل نيست لذا گفتم که: به آقاي بني صدر بگوييد، هرچه مي خواهد طبق مقررات انجام دهد و ما هم اينجا هستيم و تا مقبره را با خاک يکسان نکنيم از اينجا خارج نخواهيم شد.
ما از فرداي آن روز با توجه به اتفاقاتي که افتاده بود و مقالات درج شده در روزنامه ها ، باز به کار خود مشغول شديم مردمي که به زيارت حضرت عبدالعظيم مي آمدند ، با شعارهاي خود ما را تاييد مي کردند . تعداد بي شماري از مردم تهران براي کمک آمده بودند وفرياد مي زدند : مقبره هرچه زودتر بايد تخريب شود .
شايد شما ندانيد که اين مقبره را تا چه حد محکم ساخته بودند . ما آن را مثقال مثقال مي کنديم و بلدوزر و گريدر و وسايل عادي، بدان کارگر نبود . سرانجام ، ما مجبور شديم که با ديناميت ، مقبره را به تدريج خراب کنيم . هر روز مهندسين و کارشناسان تخريب از کارخانه سيمان ري مي آمدند و چه بگويم، متجاوز ار بيست روز طول کشيد تا آن دکور شيطاني فرو ريخت و به طور کامل تخريب شد . بعد از تخريب صداي شادي از مردم بلند شد و شور و شعف به قدري بود که غير قابل وصف است .ما در جواب آقاي بني صدر در روزنامه ها نوشتيم که اين خودکامگي نيست ، بلکه تبعيت از آراي ملت است.بعدا هم امام امت در بيانات خود، تخريب مقبره را تاييد کرد و فرمود: کار آقاي خلخالي درست است.
ما نه تنها مقبره رضا خان را با خاک يکسان نکرديم ، بلکه قبر عليرضا پهلوي و فضل الله خان زاهدي و منصور و ديگر سردمداران فساد را نيز نابود کرديم. همچنين دستور داديم که سنگ قبر ناصرادلين شاه را بکنند،]اما[هر چه مقبره رضا خان را بيشتر مي کنديم، حتي اثري از استخوانهاي او هم بدست نيامد. بعدا معلوم شد که شاه هنگام فرار ، استخوان هاي پدرش را برداشته و با خود به قاهره برده است و حالا در يک جاي امن نگهداري مي شود
سرزمين كردستان در دوران انقلاب ،روزگار نگراني هاي سياسي و اضطراب هاي اجتماعي از يك سو و كشاكش هاي مسلكي از سوي ديگر بوده است،عصري كه يكي از پرتلاطم ترين دوره ها در تاريخ نوين ايران و دوره اي است كه انقلاب ايران به بار نشست،دوران بي ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامي كردستان را تجربه كرد.
مجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه انديشيدن و چه كردن،چگونه تلقي كردن و چگونه پنداشتن،چگونه تاثيرگذاردن و چگونه تاثير پذيرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در اين دوران سركش است.
شايد انديشه نگاري نسلي از بزرگترين معماران تاريخ معاصر پس از انقلاب،آن هم از زبان همين معماران،آسان ترين راه براي درك واقعيات آن دوران باشد...
تاريخ خود را تكرار مي كند و چون حالت هاي كنوني چيزي جز بازگشت به حالت هاي گذشته نيستند،به همين خاطر،آگاهي از تحولات گوناگون و پياپي گذشته،كليد ورود به دنياي آينده خواهد بود...فراموش نكنيم:تاريخ كتابي است كه ما مي نويسيم و خود نيز درآن نگاشته مي شويم...
اين مجموعه از مطبوعات ايران در سال هاي57و58و59استخراج شده است.
آيت‌الله خلخالي: دادگاههاي انقلاب،نقشه‏هاي امپرياليسم و اسرائيل را نقش بر آب كرد.
آيت‌الله صادق خلخالي يكي از شاگردان آيت‌الله العظمي خميني است كه 13 سال در محضر ايشان و در حوزه‏هاي درس امام قبل از تبعيد به تعليم مشغول بوده است. وي در دوره طاغوت از آن دسته روحانيوني بود كه همواره تبعيد و زندان را بر تسليم ترجيح مي‏داد. آيت‌الله خلخالي در مصاحبه‌اي با كيهان خود را چنين معرفي مي‏كند: «25 سال استاد در حوزه‏هاي علميه هستم 4 سال در جلسه و درس مرحوم آيات عظام بروجردي و حجت شركت كرده ام در زمان تبعيد 13 ساله جز يكي دو مرتبه همواره در جلسه درس امام حاضر شده‌ام قبل از انقلاب امام را به همين صورت امروز شناخته‌ام و مي‏دانم هيچ عامل خارجي در امام تأثير نداشته. امام همواره در اوضاع بحراني نظر به عظمت حوزه‏ها داشته و هيچ‌گاه جز فضيلت و تقواي حوزه ما نظر ديگري نداشته است من در جلسات درس از امام بهره گرفته‌ام و خود را هيچ‌گاه جدا از امام ندانسته و عمرم را وقف راه امام كرده‌ام. در دوران طلبگي فعاليت سياسي را شروع كردم و زماني با تهيه بنزين مي‏خواستيم جنازه منحوس پهلوي را آتش بزنيم به خاطر همكاري با فداييان اسلام يكسال از ورود به مدرسه فيضيه محروم شدم. در تمام جريانات سياسي بعد وارد بودم ولي كوركورانه هم وارد هيچ راهي نشدم. زندان رفتم، تبعيدم كردند و... شايد بتوانم بگويم زندگي من مثل «كميت» شاعر است. من از سال 40 فقط يك حاجت داشتم كه در سفر مكه هم از خدا خواستم «سقوط شاه، سقوط شاه....» اين را هم بگويم فقط با حركت‌هاي ما و ادامه حركت انقلابي مي‌توان انقلاب كرد. من حتي آن زمان كه دوستان آيه يأس مي‏خواندند در سرنگوني رژيم شك نداشتم.
جمهوري اسلامي‏بايد گسترش يابد.• نظرتان نسبت به هدفهايي كه جمهوري اسلامي‏بايد دنبال كند و شعاع گسترش اين جمهوري چيست؟
-اهميت جمهوري اسلامي استقرار آن در منطقه خاورميانه است كه منابع و جنبه‏هاي سوق الجيشي آن ماشين جنگي امپرياليسم غرب و صهيونيسم و اتحاد جماهير شوروي را به حركت درمي‏آورد. ما دلمان مي‏خواهد ملتهاي اسلامي از خواب غفلت بيدار شوند و دست سرسپردگان شياطين صفت امپرياليسم آمريكا و صهيونيسم از منابع غني اين منطقه كوتاه شود. همه مرزهاي ديكته شده قبلي بايد نابود شود و نفت و ديگر منابع زيرزميني وروي زميني از آن خودشان باشد و خود سرنوشت خود را تعيين كنند وقتي ملت‌هاي خاورميانه بيدار شدند و در زير پرچم جمهوري اسلامي جمع آمدند ديگر نمي‌توان با ايجاد بحران‌هاي مصنوعي و مشكلات مرزي مسلمان‌ها را رودرروي هم قرار داد. مثلاً در كردستان مساله تجزيه‌طلبي بود. آنها مي‏خواستند برادران سني را رودرروي ما قرار دهند و چون مردم و رهبران كرد آگاه هستند تيرشان به سنگ خورد... در اسلام كرد و عرب و عجم و بلوچ و لر نداريم، ما مي‏خواهيم مرزهايمان را به هم نزديك كنيم. زماني در تركيه فرهنگ اسلامي را در زمان آتاتورك از بين بردند و در ايران هم مي‏خواستند اين كار را به دست نوكر انگليسيها،رضا خان بكنند ولي موفق نشدند الان مساله تجزيه طلبي شروع شده ما مي‏خواهيم جمهوري اسلامي ايجاد كنيم كه در آن غارت و چپاول ثروت ملي وسيله امپرياليسم و در رأس آن، آمريكا را از بين برده و برادري و يگانگي برقرار شود و فرقي بين مردم ايران از هر نژادي كه باشد، نباشد.  خودمختاري نه استقلال
تا آنجا كه من مي‏دانم كردها نه تجزيه طلب هستند و نه استقلال مي‏خواهند بلكه آنها فقط خودمختاري داخلي را تقاضا مي‏كنند.(كيهان29/1/1358)
آيت‌الله صادق خلخالي:
راه حل بحران‏هاي كشور اعزام ارتش به مرزهاست.
مصر يا هر كشور ديگر، پناهگاه مطمئني براي شاه مخلوع نيست و هر جا كه باشد ، بدست فدائيان اسلام خواهد افتاد.
اعلام بي طرفي ارتش، خيانت آشكار به ملت بود.
قره باغي مي خواست به دادگاه جعفريان و جهانباني حمله كند.
در مورد قانون اساسي، نظري افراطي ندارم.
قم خبرنگار كيهان : آيت‌الله صادق خلخالي در گفتگو با كيهان، راه حل توطئه در خوزستان و كردستان را تصميم قاطع و فرستادن ارتش به نقاط مرزي خواند.
آيت‌الله خلخالي در مورد تشنجات كردستان و خوزستان گفت:
وخود توطئه در مناطق مرزي مخصوصا در خوزستان و كردستان ،از مدتها پيش احساس ميشد و بدولت پيشنهاد كرديم كه از قواي انتظامي و ارتشي در مناطق مرزي استفاده كند و حالا ميگوئيم اگر كوتاهي بشود، با توجه به اينكه تشكيل مجلس خبرگان در پيش است، ممكن است سروصداي ضد انقلاب بيشتر شود و راه حل اين جريان، تصميم قاطع و فرستادن ارتش به مرزهاست.
وي اشاره به قتل سناتور موسوي توسط مردم بهبهان در بازداشتگاهش گفت:
مردم انتظار محاكمه و مجازات عوامل رژيم و فساد را دارند ولي متوجه ميشوند كه عفو عمومي شامل حالشان شده است. مانند مردم قم كه در انتظار محاكمه دكتر فاطمي شريعت پناهي بودند، ولي حالا شاهد آزاديش هستند.
وي افزود:« اگر قرار باشد عفو عمومي شامل اين گروه شود و از سوي ديگر مردم شخصا وارد عمل شوند، نتيجه چيز خوبي نخواهد شد.»
آيت‌الله خلخالي در اشاره به مطالب برخي از مطبوعات كه اخيراً شاپور بختيار را چهره‏اي ملي معرفي كردند، گفت: بختيار قبل از انقلاب هم معلوم نبود كه يك فرد ملي و مومن باشد ولي پس از روي كار آمدن، قيافه او بر همه آشكار شد و كشتار بيرحمانه اي كه با دست او صورت گرفت، حتي شريف امامي و ازهاري را روسفيد كرد. اينها با خط و امضاي خود، دستور كشتار مردم بي پناه را دادند و حتي خط و امضاي بختيار در اينمورد ،وخود دارد. كسانيكه در جرايد دفاع از بختيار ميكنند يا از جريانات بي خبرند، يا اينكه غرض دارند.
اگر بختيار ميخواست جمهوري اعلام كند چرا پس از فرار شاه از ايران، اينكار را نكرد. در حاليكه با براه انداختن تظاهرات قلابي به طرفداري از قانون اساسي با شركت ساواكي‏ها و رستاخيزي‏ها. و جاويد شاه گويان در برابر خواسته‏هاي مردم مقاومت كرد. او در صدد خدمت به امپرياليسم جهانخوار بود. آيت‌الله خالخالي در پاسخ به علت حمايت هيات حاكمه مصر بويژه انورسادات از شاه مخلوع گفت:
پارلمان مصر نمونه مجلس شورا و سناي زمان شاه مخلوع ايران است كه اينها خود دست نشانده و نوكر و تابع دستور هستند و خود انور سادات كه ادعاي رياست جمهوري ملت مصر را ميكند، از سرسپردگان صهيونيسم و امپرياليسم است.
انورسادات با رضايت قلبي به شاه مخلوع پناهندگي نمي دهد بلكه با ديكته كارتر، كيسينجر، نيكسون، جرالد فورد و جاويتس و ساير نمايندگان انحصارات امپرياليسم به شاه پناهندگي داده است. در واقع آنها ميدانند كه شاه مخلوع بايران بر نخواهد گشت ولي نوميدانه تلاش مي‏كنند كه انقلاب ايران را بانحطاط بكشانند.
آيت‌الله خلخالي، مصر يا هر كشور ديگري را پناهگاه نامطمئني براي شاه فراري خواند و گفت: شاه هر كجا باشد بزودي بدست رزمندگان و فدائيان اسلام خواهد افتاد و در اين، جاي ترديدي نيست. هدف، كشتن شاه است و ما براي رسيدن باين هدف، نقشه‏ها و گروههاي متعددي را تدارك ديده ايم.
آيت‌الله صادق خلخالي پرداخت مبالغ هنگفت به كارلوس براي كشتن شاه مخلوع را تكذيب كرد و گفت:« پيشنهاد ترور شاه از سوي كارلوس و نمايندگانش بوده و هيچ مبلغي هم از ما نميخواهد و تشخيص با ماست كه راهي را انتخاب كنيم كه با هيچيك از موازين شرعي و عرفي مخالفتي نداشته باشد.»
اعلام بيطرفي ارتش ،خيانت بملت بود
در مورد «ارتشبد قره باغي»، آخرين رييس ستاد ارتش شاه مخلوع ،آيت‌الله خلخالي گفت: وي هيچگاه درصدد تسليم ارتش نبوده و اعلام بيطرفي ارتش نيز بوسيله سپهبد معدوم مقدم و قره باغي ،خيانتي آشكار به اين ملت بود.
آيت‌الله خلخالي حتي قره باغي را عامل توطئه‏اي نظير جريان فرودگاه عنتبه خواند و گفت: قره باغي با نقشه‏اي وسيع قصد داشت كه در جريان محاكمه جعفريان و نادر جهانباني به دادگاه انقلاب حمله كند و لذا ما سريعا وارد عمل شديم و با اعدام‏هاي انقلابي و دستجمعي مجرمين و ضدانقلابيون، توطئه‏ها را خنثي كرديم و بنظر من، قره باغي بايد اعدام شود.
آيت‌الله خلخالي اعلام كرد: در مورد مفاد قانون اساسي، نظري افراطي ندارم ولي بايد رييس‌جمهور و نخست وزير و وزراء و وكلاي مجلس ،صدرصد اسلامي و فعلا متعهد و مروج اسلام باشند.
دستگاه گذشته نيز بظاهر مسلمان بود و نوكران سرسپرده رژيم سابق نيز همگي قسم خورده بودند كه به اسلام خيانت نكنند ولي كردند. قسم جلوي هيچكس را نميگيرد و بايد مواد قسم، از قانون اساسي حذف شود.
مشروبات الكلي و مواد مخدر بايد در قانون قدغن شود و كلي گوئي در قانون اساسي نيز باعث اغواي مردم ميشود.(كيهان3/5/1358)
آيت‌الله خلخالي: ملت ايران با هوشياري خود، دهها هزار سال از يوغ استعمار صهيونيسم و امپرياليسم نجات پيدا كردند.
آقاي صادق خلخالي در گفتگويي مردم را به صبر انقلابي دعوت كرد و از مردم خواست كه عجولانه تصميم نگيرند، وي افزود: تبهكاران بايد به سزاي اعمالشان برسند. اگر دادگاه هم نتوانست آنها را محكوم به اعدام كند، شايد خطر ديگري داشته باشد كه وقتي بيرون بيايند مردم آنها را مورد حمله قرار مي‌دهند و اين درست نيست و بايد دادگاه كار آنها را يكسره كند.
وقتي در پاسخ به اين سئوال كه آيا شما خود هنوز حاكم شرع مي‌دانيد گفت: حاكم شرع بودن كه مربوط به دانستن نيست ما ان مساله حاكم شرع بودن كه عبارتست از اجتهاد بوده باشد، علمي كه نسبت به اين مساله هست خوب ما داريم شركت كردن و نكردن يك مساله ديگر است.
وي طي پيامي با توجه به حساس بودن اين روزها از مردم خواست كه با كمال هوشياري و آمادگي مواظب حركتهاي فتنه‌گرانه و آشوب‌گرانه و اهريمنانه دستگاه امپرياليسم و صهيونيسم بوده باشند كه اينها با تمام قدرتي كه در اختيار دارند كوشش مي‌كنند كه اين جمهوري اسلامي ما از هم پاشيده شود، ولي آنچه كه بقاء اين حكومت اسلامي را تضمين مي‌كند، اتحاد كلمه است و در پشت سر امام ايستادن و من باور نمي‌كنم كه به اين زودي‌ها اين جمهوري اسلامي مورد خطر واقع شود. من نه 200 سال نه 300 سال بلكه با هوشياري ملت ايران گمان مي‌كنم دهها هزار سال ملت ايران از يوغ استعمار صهيونيسم و امپرياليسم نجات پيدا كرده و اين جمهوري اسلامي ما برقرار خواهد بود ولي مواجه با اين مشكلات مسلمان بوده‌ايم و هستيم و خواهيم بود.(جمهوري اسلامي27/5/1358)
خلخالي به كرمانشاه اعزام شد.   به فرمان امام خميني حجت الاسلام شيخ صادق خلخالي براي رسيدگي به وضع اشرار كردستان به كرمانشاه اعزام گرديد شيخ صادق خلخالي به محض ورود به كرمانشاه بررسي پيرامون وضع اشرار را آغاز كرد.(كيهان28/5/1358)
اعلاميه به فدائيان اسلام ازسوي‌آيت‌الله صادق خلخالي، ديروز اطلاعيه‌اي زير خطاب فدائيان اسلام صادر شد‌.
هوالعزيز
فدائيان اسلام در سراسر كشور به نداي امام خميني پاسخ گفته و به طرف پاوه حركت كنند‌. دفتر مركز فدائيان اسلام – باشگاه افسران- صادق خلخالي 27/5/58 (اطلاعات29/5/1358)
عزيمت حجت الاسلام خلخالي از قم به كرمانشاه
تهران خبرگزاري پارس: حجت الاسلام حاج شيخ صادق خلخالي براي رسيدگي به اوضاع متشنج پاوه و كردستان از قم راهي كرمانشاه شد. وي از جانب امام خميني به اين ماموريت اعزام شده قبل از ترك قم به خبرنگار خبرگزاري پارس در اين شهر گفت: به عنوان حاكم شرع عازم اين ماموريت شده است و اميدوار است هر چه زودتر صداي ضدانقلاب را در مرزهاي غرب خاموش كند. وي همچنين ابراز اطمينان كرد كه براي هميشه دست اشرار را از سر برادران و خواهران هموطن كرد كوتاه خواهد كرد.(جمهوري اسلامي29/5/1358)
خلخالي بعنوان حاكم شرع به كردستان رفت
آيت‌الله صادق خلخالي براي رسيدگي به اوضاع متشنج پاوه و كردستان از قم راهي كرمانشاه شد. وي كه از جانب امام خميني به‌اين ماموريت اعام شده است، قبل از ترك قم، به خبرنگار خبرگزاري پارس در‌اين شهر گفت كه بعنوان حاكم شرع، عازم‌اين ماموريت شده و اميدوار است كه هر چه زودتر، صداي ضد انقلاب را در مرزهاي غرب كشور خاموش كند. وي همچنين ابراز اطمينان كرد كه براي هميشه دست اشرار را از سر برادران و خواهران هموطن كرد كوتاه خواهد كرد. (اطلاعات 29/5/1358)
9عضو حزب دمكرات تيرباران شدند.
آيت‌الله خلخالي حاكم شرع كه به اتفاق همراهان روز گذشته در پي حوادث پاوه وارد آن شهرستان شد، پيش از ظهر امروز، حكم اعدام 9 تن از اعضاي حزب دمكرات كردستان را صادر كردند كه‌اين حكم بلافاصله بمرحله اجرا درآمد بيستم ستاد عملياتي پاوه در‌اين باره گزارش داد كه خلخالي پس از ورود به پاوه از كليه نقاط خسارت ديده شهر از جمله بيمارستان پاوه كه توسط مهاجمين به وضع دلخراشي تخريب شده بود، بازديد كرد و سپس به بررسي پرونده مجرمين حادثه پاوه پرداخت و پس از 14 ساعت رسيدگي و شور 9 تن از افراد حزب دمكرات كردستان را مفسد في الارض محارب با خدا و رسول خدا شناخته و محكوم به اعدام كرد. حكم اعدام ساعت 6 بامداد امروز در همان مكاني كه مجاهدان و پاسداران شهيد شده بودند باجرا درآمد. اسامي‌اعدام‌شدگان:بهمن عزتي، عباس كريمي، عبدالله زارعي، حآمد اميني، محمد حيدري، علي شهباز بهدين شيرين، حبيب چراغي، ابوالقاسم رشوند سرداري، فيض الدين ضيائي. (اطلاعات30/5/ 1358)
گفت وگو با حجت الاسلام خلخالي
حجت الاسلام خلخالي در گفتگويي كه باخبرنگارخبرگزاري پارس گفت: بدستور امام خميني براي سركشي به وضع منطقه و سركوبي اشرار و احياناً محاكمه خانين و مفسدين في الارض و ايادي وابسته به اجانب كه مي‌خواهند بدينوسيله ملت شرافتمند كرد را به انحطاط بكشانند به اين منطقه آمده‌ام. بايد بگويم ملت كرد از زمانهاي گذشته تا به حال در جهت استقلال ايران عزيز و در خدمت به اسلام قدمهاي راسخي برداشته‌اند ملت كرد باشرافت ذاتي ويژه‌اش ضرب المثل بوده و من خود به خلوص‌نيت و جوانمردي نيك‌نفسي و ميهمان‌نوازي ملت كرد واقعم و كرارا مشاهده كرده‌ام. من به نوبه خود از احساسات پاك و صميمانه آنها تشكر مي‌كنم ولي همانطوري كه مردم كردستان از اجنبي صفتها بيزارند ما هم از آنها بيزار بوده انتقام ملت كرد و ايران را از افراد وابسته و امپرياليسم و صهيونيسم و كمونيسم و وابستگان آنها خواهيم گرفت. خبرنگار پرسيد: گفته مي‌شود يكي از علتهاي عمده آسيب‌پذيري اهالي منطقه اورامانات فقر اقتصادي و تنگدستي است در اين مورد بنظر شما چه اقداماتي مي‌شود؟
آقاي خلخالي در پاسخ گفت: در اين مورد قضاوت پس از بررسي‌ها بعمل خواهد آمد. در دوره طاغوتي همه در فقر و سيه‌روزي بسر مي‌بردند ولي با صبر انقلابي بر مشكلات فائق خواهيم آمد و اكنون نيز از برادران كرد توقع داريم كه مجال هرگونه فعاليتهاي ضد ملي و ضد ديني را از فتنه‌گران سلب كنند و نقش خود را در جمهوري نوپاي اسلامي ايفا نمايند فقر مالي در سايه ايمان كامل نبايد دست‌آويز رخنه‌گران قرار گيرد. در مورد مدت توقف در منطقه غرب آقاي خلخالي گفت: مادام كه همه ماموريتها فيصله نيابد نمي‌توان زمان آن را تعيين كرد. آقاي خلخالي در پايان پيامي براي مردم منطقه غرب فرستاد و طي آن گفت:‌
من از برادران كرد و مسلمانم ميخواهم كه با پاسداران انقلاب و ارتش جمهوري اسلامي همكاري صميمانه بكنند تا اشرار و متجاسرين هرچه زودتر گرفتار و به جزاي اعمال ننگين خود برسند.(كيهان30/5/1358)
در 24 ساعت گذشته،18 ضدانقلاب در پاوه تيرباران شدند.
پريشب و ديروز در جلسات دادگاه انقلاب اسلامي پاوه به رياست آيت‌الله حاج سيد محمد صادق خلخالي تشكيل شد و به اتهامات سيزده نفر در ارتباط با وقايع اخير پاوه رسيدگي به عمل آمد. جرم آنها محرز شد و بعنوان مفسد في الارض محارب با خدا و رسول خدا به اعدا محكوم شدند و حكم اعدام در مورد آنها در سحرگاه و پيش از شهر ديرز اجرا شد.
نام خانوادگي نه تن اول روي بيسيم ژاندارنري به اين شرح مخابره شده است: عزتي، اميني، كريمي، چراغي، شيرين، حيدري، زارعي، ضيايي، رجوند. اسامي چهار تن ديگر كه پيش‌ازظهر ديروز اعدام شدند مخابره نشده است. بدين ترتيب در كرمانشاه و پاوه پريشب و ديروز جمعاً هيجده نفر اعدام شده‌اند. (جمهوري اسلامي31/5/1358)
آيت‌الله خلخالي به افراد مسلح در غرب كشور هشدار داد.
در پي حوادث پاوه اين اطلاعيه از سوي حجت الاسلام صادق خلخالي حاكم شرع انتشار يافت:
بسمه تعالي
بدين وسيله به همه افراد مسلح و شورشي در مناطق كردنشين اعلام مي‌شود تا به شهر و ديار خود برگردند ودست از شورش و ياغيگري بردارند و مزاحمت براي خود درست نكنند و در غير اينصورت به اشد مجازات تنبيه شده و در سرجاي خود خواهند نشست. ملت شريف كردستان طالب آرامش هستند و دولت جمهوري اسلامي نميتواند به ايجاد امنيت در منطقه بي تفاوت بماند و هر جا اشرار باشند به اشد وجه مجازات خواهد كرد.درود فراوان بر مردم اصيل و مسلمان و شرافتمند كردستان بتاريخ 30/5/58 – صادق خلخالي(كيهان31/5/1358)
9نفر ديگر امروز تير باران شدند.
آيت‌الله‌صادق خلخالي كه از طرف امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران به پاوه‌آمد پس از بازديد از كليه مناطق خسارت ديده شهر از جمله بيمارستاني كه توسط مهاجمين بوضع دلخراشي تبديل شده به بررسي پرونده مجروحين اين حادثه پرداخت و پس از 14 ساعت شور ورسيدگي افراد زير را كه از حزب دموكرات بودند مفسدين في الارض محارب با خدا و رسول خدا شناخته شده و محكوم به اعدام كرد. حكم اعدام ساعت 6 بامداد امروز ( 30 مرداد ) در همان مكاني كه برادران مجاهد و پاسداران بوضع ناهنجاري قتل عام شده بودند به مورد اجرا درآمد.
اسامي اعدام شدگان بشرح زير است:
1- بهمن عزتي
2ـ ابوالقاسم رشوند سرداري
3ـ حامد اميني
4ـ عباس كريمي
5ـ عبداله زارعي
6ـ محمد حيدري
7ـ علي شهباز بهدين شيرين
8ـ حبيب چراغي
9ـ فيض الدين ضيايي
گزارش خلخالي از وقايع پاوه
آيت الله صادق خلخالي، كه نامش با كسب مأموريت از امام به عنوان حاكم شرع در مناطق كردستان، يكبار ديگر بر سرزبانها افتاده است، ديروز، در پاوه، 9 نفر از مهاجمان به پاوه را در يك دادگاه انقلابي صحرايي مستحق مرگ دانست و راي به تيرباران آن‏ها داد.
خلخالي كه پيش از اين به عنوان قاضي شرع، شاه مخلوع، فرح، فريده ديبا، اردشير زاهدي، شاپور بختيار، ازهاري، شريف امامي و جمعي ديگر از وابستگان به محمد رضا را محكوم به مرگ كرده است، همراه جمعي از فدائيان اسلام، به غرب كشور رفته است، وي در يك گفتگو و گوي اختصاصي با« خليل بهرامي» فرستاده اطلاعات به غرب، ماجراي درگيري‏هاي پاوه را تشريح كرد و گفت:در درگيريهاي پاوه جمعا 29 نفر از پاسداران و مردم آن شهر كشته شده‌اند كه جسد 11 پاسدار به تهران انتقال يافته است. وي افزود: «جسد 9 شهيد، در پاوه به خاك سپرده شده و دو جسد در بيابان يافته ايم كه با كمال شقاوت، سر آنها را از بدن جدا كرده بودند.»
خلخالي گفت: سه قمه كش كه از روانسر به پاوه آمده بودند، محكوم به اعدام شدند. اين سه تن، « يدالله زارعي » ، «عباس كريمي »و «علي شهبازبيگي شيري» نام داشتند و عضو حزب دموكرات و قوم و خويش يكديگر بودند. « بهمن عزتي» نيز كه اعدام شد، دبير دبيرستان و از طرفداران سرشناس تجزيه كردستان بود كه در آخرين نفس نيز از مرام خود دفاع ميكرد. او در تحريك مردم براي كشتار بي رحمانه پاسداران فعاليت داشت و همراه دكتر رشوند (اهل قلهك تهران) در اطراف بيمارستان بوسيله پاسداران دستگير شدند. كليه اعدام شدگان در همان محلي كه دست به قتل جوانان مبارز زده بودند، تيرباران شدند و در بازجوئي اعتراف كردند كه در حمله مسلحانه به پاوه، دست داشته اند.»
خلخالي گفت: اين دو تن به دستور « حميد اميني » كه از سردمداران اشرار منطقه است، از عوامل كشتار پاسداران در بيمارستان پاوه بوده اند.
خلخالي افزود: با مطالعاتي كه شد، دو تن از تيرباران شدگان و 16 نفر از افراد طالباني، با اسلحه، مهمات و نارنجك به پاوه حمله كردند و محاكمه آنها، بطور صحرايي انجام شد و به مرگ محكوم شدند.
خلخالي در بخش ديگري از گفتگوي خود با خبرنگار اعزامي ما اظهار داشت: «من به تمام مناطق كردستان سرخواهم زد و تا چند روز ديگر، براي تعيين تكليف ضدانقلابيون، به سنندج خواهم رفت. من مردم اصيل و متدين و مسلمان كرد را كه در مراحل بحراني، اسير توطئه گران صهيونيسم شده‌اند به حكم وظيفه اسلامي تنها نمي گذارم و تمام كساني كه در اين توطئه خونين دست داشته اند، دستگير و به سزاي اعمالشان، خواهم رساند.»
خلخالي گفت:« عده‌اي از فرقه به اصطلاح دموكرات فعلا متواري هستند و پاسدارن و افراد ارتش اسلامي، آنها را تا پشت مرزها تعقيب خواهند كرد. هم اكنون تجمع اشرار تجزيه طلب بهم خورده و هر كدام در فكر جان خويش هستند، ولي عدالت، آنها را تعقيب خواهد كرد.»
«علماي پاوه و اطراف و اكناف و ساير طبقات، بديدن من آمدند و بي اندازه سپاسگزار بودند كه امام، يك نفر قاطع را به منطقه فرستاده تا انها را از شر اشرار، نجات دهد. البته آنها مي گفتند: منطقه عشيره اي است و بايد دستور عفو صادر كنيد. من در جواب گفتم: عفو، فقط از رهبر انقلاب و فرمانده كل قوا امام خميني بايد صادر شو».
يكي از شهدا« بنام قاسم طاهري» كه از گردان جاويدان سابق بود و در جريان انقلاب، توبه كرده و به پاسداران انقلاب پيوسته بود، در درگيري اطراف بيمارستان پاوه، با كمال شهامت آخرين تير خود را به قلب متجاوزين زد و پاسداران ديگر را به استقامت دعوت كرد و اين يكي از ثمرات انقلاب اسلامي است».(اطلاعات2/6/1358)
آيت‌الله خلخالي: دولت جمهوري اسلامي نمي‌توان نسبت به ايجاد امنيت در منطقه بي تفاوت بماند
اطلاعيه‌آيت‌الله صادق خلخالي
اين اطلاعيه از سوي آيت‌الله صادق خلخالي خطاب به اشرار كردستان صادر شد:
بسمه تعالي
بدينوسيله به همه افراد مسلح و شورشي در مناطق كردنشين اعلام مي‌شود تا به شهر و ديار خود برگردند و دست از شورش و ياغي‌گري بردارند و مزاحمت براي خود درست نكنند و در غير اينصورت باشد مجازات تنبيه شده و سر جاي خود خواهند نشست. ملت شريف كردستان طالب آرامش هستند و دولت جمهوري اسلامي نمي‌تواند نسبت به ايجاد امن در منطقه بي‌تفاوت بماند و هر جا اشرار باشد وجه مجازات خواهد كرد.درود فراوان بر مردم اصيل و مسلمان و شرافتمند كردستان: به تاريخ 30/5/58 صادق خلخالي(جمهوري اسلامي2/6/1358)
ورود خلخالي به مريوان
بنا به گزارش خبرگزاري پارس از سنندج آيت‌الله خلخالي حاكم شرع كه بنا به فرمان امام خميني رسيدگي به پرونده‌هاي اشرارو ضد انقلابيون كردستان را برعهده دارد و ساعت بيست و سه و سي دقيقه ديروز 2ر6ر58 از پاوه وارد مريوان شد و بلادرنگ رسيدگي به پرونده‌هاي افراد ضدانقلاب اسلامي ايران را آغاز نمود.
آيت‌الله خلخالي به خبرگزاري پارس اظهار داشت كه در نخستين مرحله بازجويي تعدادي از بازداشت شدگان به قيد ضمانت آزاد شده‌اند ولي تعداد دقيق آزاد شدگان را اعلام نكرد.
مصاحبه آيت‌الله خلخالي
آيت‌الله خلخالي همچنين روز گذشته در يك مصاحبه تلفني با صداي جمهوري اسلامي ايران درباره ماموريت خود در غرب كشور و همچنين چگونگي اعدام يكي از دستگير شدگان سخن گفت وي در اين گفتگو اعلام كرد اعزام من به منطقه غرب در پي جرياناتي بود كه متعاقب ان اخبار وحشت آوري از غرب به گوش ميرسد و من براي بررسي اوضاع اشرار و متجاسرين و ساواكي‌ها كه امروز قيافه خودشان را عوض كرده و به شكل دموكراتها در آمده‌اند به امر امام حركت كردم و خودم را به اينجا رساندم وقتي من به پاوه آمدم تقريباُ جنگ تمام شده بود آيت‌الله خلخالي سپس گفت: يكي از افراد جالب توجهي كه در اين جريانات بازداشت شد دكتري بود به نام دكتر ابوالقاسم رشوند سرداري اهل « قلهك» كه به هيچوجه زبان كردي را نميدانست اما با لباس كردي در اطراف بيمارستان پاوه در سنگر و مسلح بدست مامورين افتاد وي در سنگر خود خلع سلاح شد و در جريان بازجويي اعتراف كرد كه كمونيست و معتقد به حزب دموكرات و تجزيه كردستان است و در جريان حوادث پاوه مسلحانه جنگيده و داروي لازم را كه مي شتاخته و مورد نياز افراد زخمي دموكرات بود از بيمارستان سرقت كرده است حاكم شرع سپس افزود كتر رشوند دستش به خون پاسداران آلوده بود و در همانجا دستور بريدن سر پاسداران راداده بوده است از يكي از همكاران او قمه‌اي بدست آمده است و طبق اعترافات خودش خيلي از پاسداران را سر بريده و حتي سرمي را كه به بدن پاسداران بيمار خون مي رسانده است از دست بيمار كشيده‌اند اين فرد پس از دستگيري اسير جنگي بوده است و لذا چاره‌اي نداشت جز اينكه حكم اعدام او را صادر كنيم
آيت‌الله خلخالي سپس درباره دستگيري سران حزب دموكرات گفت: از افراد مقصر و ضد انقلاب خيلي‌ها دستگير شدند و به جزا رسيدند و گروهي هم به عراق پناهنده شده‌اند وبه همين سبب ارتش و پاسداران مرز را بسته‌اند و دو سه نفر از سران حزب دموكرات درپاوه ودر سنندج و مريوان بازداشت شده‌اند.(كيهان3/6/1358)
خلخالي در مريوان
بنا به گزارش خبرگزاري پارس از سنندج، آيت الله خلخالي حاكم شرع كه بنا به فرمان امام خميني رسيدگي به پرونده‏هاي اشرار و ضد انقلابيون كردستان را بر عهده دارد در ساعت بيست و سه و سي دقيقه ديروز (2/6/58) از پاوه وارد مريوان شد و بلادرنگ رسيدگي به پرونده‏هاي افراد ضد انقلاب اسلامي ايران را آغاز نمود.
مصاحبه با آيت الله خلخالي
آيت الله خلخالي همچنين روز گذشته در يك مصاحبه تلفني با صداي جمهوري اسلامي ايران در باره مأموريت خود در غرب كشور و همچنين چگونگي اعدام يكي از دستگير شدگان سخن گفت. وي در اين گفتگو اعلام كرد: اعزام من به منطقه غرب در پي جرياناتي بود كه متعاقب آن اخبار وحشت آوري از غرب بگوش ميرسيد و من براي بررسي اوضاع اشرار و متجاسرين و ساواكي‏ها كه امروز قيافه خودشان را عوض كرده و به شكل دموكراتها در آمده اند به امر امام حركت كردم و خودم را به اينجا رساندم. وقتي من به پاوه آمدم تقريبا جنگ تمام شده بود.
آيت الله خلخالي سپس گفت: يكي از افراد جالب توجهي كه در اين جريانات بازداشت شد، دكتري بود بنام «دكتر ابوالقاسم رشوند سرداري» (اهل قلهك) كه به هيچوجه، زبان كردي را نميدانست اما با لباس كردي در اطراف بيمارستان پاوه، در سنگر و مسلح بدست مأمورين افتاد. وي در جريان بازجويي اعتراف كرد كه كمونيست و معتقد به حزب دموكرات و تجزيه كردستان و در جريان حوادث پاوه مسلحانه جنگيده و داروي لازم را كه مي شناخته و مورد نياز افراد زخمي دموكراتها بود، از بيمارستان سرقت كرده است. حاكم شرع سپس افزود: دكتر رشوند دستش به خون پاسداران آلوده بود و در همانجا دستور بريدن سر پاسداران را داده بود است. از يكي از همكاران او قمه اي بدست آمده است و طبق اعترافات خودش خيلي از پاسداران را سر بريده و حتي سرمي را كه به بدن پاسداران بيمار، خون مي رسانده است از دست بيماران كشيده اسب، اين فرد پس از دستگيري، اسير جنگي بوده است و لذا چاره اي نداشتيم جز اينكه حكم اعدام او را صادر كنيم.
آيت الله خلخالي سپس در باره دستگيري سران حزب دموكرات گفت: از افراد مقصر و ضد انقلاب خيلي‏ها دستگير شدند و به جزا رسيدند و گروهي هم به عراق پناهنده شده‌اند و به همين سبب ارتش و پاسداران، مرز را بسته اند و دو سه نفر از سران حزب دموكرات در پاوه و در سنندج و مريوان بازداشت شده‌اند. (كيهان3/6/1358)
آيت‌الله خلخالي:دكتر رشوند پس از اعتراف به قصد تجزيه كردستان و دستور قتل عام، اعدام شد.
خبرگزاري پارس: از قول محافل نزديك به حجت الاسلام صادق خلخالي حاكم شرع درباره اعدام دكتر ابولقاسم رشوندي سرداري (اهل قلهك) با لباس كردي در منطقه جنگي در اطراف بيمارستان پاوه در سنگر خلع سلاح و دستگير شد، طبق اعترافات خود وي يك نفر كمونيست معتقد به حزب دمكرات و خواستار تجزيه كردستان بوده است و به همين منظور به منطقه كردستان اعزام شده بود. وي دستور قتل پاسداران را در بيمارستان داده است و در قوري قلعه هم با دمكراتها تشريك مساعي كرده است و براي همين منظور از تهران با يك كرمانشاهي به نام عزيز همكاري نزديك داشته است، ابوالقاسم رشوند اعتراف كرده است به آرمان فداييان خلق كاملاً معتقد و جمهوري اسلامي را ارتجاعي و قرون وسطايي مي‌ناميد چون وي دستش به خون پاسداران انقلاب آغشته بود و به اين جهت ناگزير حكم اعدام وي صادر شده است.(جمهوري اسلامي 3/6/1358)
خلخالي دلايل اعدام دكتر رشوند را اعلام كرد.
آيت‌الله شيخ صادق خلخالي حاكم شرع در يك مصاحبه تلفني با صداي جمهوري اسلامي ايران درباره مأموريت خود از غرب كشور و نيز چگونگي اعدام يكي از دستگيرشدگان گفت: اعزام من به منطقه غرب در پي جرياناتي بود كه متعاقب آن اخبار وحشت‌آوري از غرب بگوش مي‌رسيد و من براي بررسي اوضاع اشرار و متجاسرين و ساواكي‌ها كه امروز قيافه خودشان را عوض كرده و به شكل دمكراتها در آمده‌اند به امر امام به اينجا حركت كردم و خودم را به پاوه رساندم. وقتي من به پاوه آمدم تقريباً جنگ تمام شده بود. آيت‌الله خلخالي سپس گفت: يكي از افراد جالب توجهي كه در اين جريانات بازداشت شد دكتري بود به نام ابوالقاسم رشوند سرداري (اهل قلهك) كه بهيچوجه زبان كردي را نمي دانست اما با لباس كردي در اطراف بيمارستانم پاوه، در سنگر و مسلح بدست مأمورين افتاد وي در جريان بازجويي اعتراف كرد كه كمونيست و معتقد به حزب دمكرات و تجزيه كردستان و در جريان حوادث پاوه، مسلحانه جنگيده و داروي لازم را كه مي شناخته و مورد نياز افراد زخمي دمكراتها بوده از بيمارستان سرقت كرده است. حاكم شرع سپس افزود: وي در «قوري قلعه» با يك دبير كرمانشاهي بنام «عزيز» و به آرمان فداييان خلق معتقد بوده و جمهوري اسلامي را ارتجاعي معرفي مي‌كرده است، حاكم شرع ادامه داد: دكتر رشوند دستش به خون پاسداران آلوده بود و در همانجا دستور بريدن سر پاسداران را داده بوده است. از يكي از همكاران او قمه اي بدست آمده است و طبق اعترافات خودش خيلي از پاسداران را سربريده و حتي سرمي را كه به بدن پاسداران بيمار خون مي‌رسانده از دست بيمار كشيده است. اين فرد پس از دستگيري اسير جنگي بوده است و لذا چاره‌اي نداشتيم جز اين كه حكم اعدام او را صادر كنيم. آيت‌الله شيخ صادق خلخالي سپس درباره دستگيري سران حزب دمكرات گفت: از افراد مقصر و ضدانقلاب خيلي‌ها دستگير شده‌اند و به جزا رسيدند و گروهي هم به عراق پناهنده شده‌اند وبه همين سبب ارتش و پاسداران مرز را بسته اند و دوسه نفر از سران حزب دمكرات در پاوه و در سنندج و مريوان بازداشت شده‌اند.(كيهان3/6/1358)
آيت‌الله خلخالي: عده‌اي از ضدانقلابي‌ها به عراق پناهنده شدند.
دكتر رشوندي اهل قلهك بود و به هيچ وجه زبان كردي بلد نبود و دستور كشتار بيمارستان پاوه را صادر كرده و داروهاي بيمارستان را براي زخمي‌هاي دمكراتها سرقت كرده بود.
مصاحبه با آيت‌الله خلخالي
حجت الاسلام خلخالي حاكم شرع در منطقه كرمانشاه در گفتگويي در مورد سفر اخيرش به مناطق كردستان و كرمانشاه گفت:‌
در طي جرياني كه اخبار وحشت‌آوري از منطقه غرب به گوش مي‌رسيد و من براي بازرسي اوضاع اشرار و متجاسرين و اخلالگران و ساواكي‌ها كه امروز قيافه خودشان را عوض كرده‌اند و به جلد دموكراتها درآمده‌اند به امر امام به منطقه كرمانشاه و كردستان حركت كردم و خودم را به پاوه رساندم. تقريباً جنگ فروكش كرده بود البته تمام نشده بود. از افرادي كه جالب توجه است كه بازداشت كرديم يكي از آنها دكتري بود بنام آقاي دكتر ابولقاسم رشوند كه به هيچ‌وجه زبان كردي را بلد نبود و اهل قلهك با لباس كردي در منطقه جنگي در اطراف بيمارستان پاوه در سنگر مسلحانه بدست مامورين و پاسداران انقلاب افتاد و در سنگر خلع سلاح شد و طبق اعترافات خود وي يك نفر كمونيست معتقد به حزب دمكرات و تجريه كردستان بوده است و براي همين منظور و به ثمررساندن تجزيه كردستان به منطقه اعزام شده بود و مسلحانه جنگيده و دستور قتل پاسداران را در بيمارستان داده و داروي لازم را كه مي‌شناخته و به درد زخميهاي دمكراتها مي‌خورده آنها را با خود به سرقت برده و به زخمي‌ها دمكرات داده است و در «قوري قلعه» كه در نزديكهاي پاوه است با دمكراتها تشريك مساعي مي‌كرد براي همين منظور از تهران با يك نفر دبير كرمانشاهي و در همه مراحل همكاري نزديك داشته و با ارمان فداييان خلق معتقد و پاي بند بوده و جمهوري اسلامي را ارتجاعي و قرون وسطايي معرفي مي‌كرده و دستش به خون پاسداران انقلاب آغشته بود، ليكن در بحبوبه جنگ در همان جايي كه هليكوپترها كار مي‌كردند، پاسداران انقلاب را سر مي‌بريدند، ايشان از افرادي بود كه دستش به خون پاسداران انقلاب آغشته بوده، همه همراهانش را گرفتيم، اعترافات متناقض خود آنها و اعترافاتي كه خودش داشته و پاسداران آنها را مسلحانه دستگير نمودند. دليل اين بود كه وي از معتقدان درجه يك به آرمان تجزيه كردستان بوده است، پاسداران ما را سر بريدند. سرم خوني كه به رگ پاسداري رفته بود كشيدند و همه اينها در تلويزيون ضبط شده و آن روز ديده‌ايد و بعد اين داروها را برده و مسلحانه هم جنگيده و بعد دستگير شده وقتي كه دستگير شد اسير جنگي است و لذا ما او را گرفتيم و چاره‌اي هم نداشتيم كه حكم اعدام او را صادر نماييم.
آقاي خلخالي در جواب اين سئوالي كه آيا عوامل ضدانقلاب در منطقه شناسايي و دستگير شدند گفت: خيلي از آنها دستگير شدند و بعضي‌ها هم به جزاي عملشان رسيدند و بعضي از آنها به عراق پناهنده شده‌اند و بعضي از آنها را ما شناسايي كرديم و ارتش جمهوري اسلامي و پاسداران انقلاب چون قسمت مرز را از قصر شيرين تا حدود مريوان بسته‌اند اميدواريم كه اينها هر چه زودتر به چنگ ما بيافتند.
وي در مورد دستگيري توطئه‌گران گفت: ‌اين كه مي‌گويم دو سه نفر، اين دو سه نفر در پاوه دستگير شده‌اند والا در مريوان و سنندج هم گرفتار شده‌اند و در اسرع وقت اين ها را محاكمه خواهيم كرد.
آيت‌الله خلخالي اضافه كرد:‌من به مناطق ديگر كرمانشاه و كردستان سفر خواهم كرد. (جمهوري اسلامي3/6/1358)
حجت الاسلام خلخالي گفت:
گروههاي ضدانقلابي در هر كجا كه باشند جان سالم بدر نخواهند برد.
بايد دست ساواك و صهيونيست بين الملل و امپرياليسم و موساد بكلي كوتاه شود.
حجت الاسلام شيخ صادق خلخالي كه از سوي امام خميني براي شركت در محاكمه ضدانقلابيون عازم كردستان شده بود. ديروز در گفتگويي درباره اقداماتي كه براي مبارزه با ضدانقلاب در كردستان به عمل آمده و محاكمه خيانتكاران مطالبي بيان داشت.
بسم الله الرحمن الرحيم
من به امر امام به اين منطقه وارد شدم و عده‌اي از افراد ضدانقلابي و سردسته آنها را گرفتيم و تقريباً اين جوري بود كه به عنوان محاكمه صحرايي آن‌ها را محاكمه كرديم كه قمه‌اي كه پاسداران انقلاب با آن قمه سرشان بريده شد بود و افرادي كه گروههاي عراقي و گفتند جلال طالباني با كاميونها و ماشين‌ها و با اسلحه و مهمات مي‌آوردند و تعجب‌آور اين است كه بعضي از اينها اصلاً به كلي كردي نمي‌دانستند و در تهران بزرگ شده بودند و اينها جزء عوامل ضدانقلاب بودند كه در حين درگيري و در حين جنگ آنها را گرفتند و ما اينها را محاكمه كرديم و ماهيت ضدخلقي اينها را با اين كه خودشان ادعا مي‌كنند طرفدار خلق‌اند مردم دهات و شهر پاوه را اينها تهديد مي‌كردند و از اينها رشوه مي‌خواستند و اينها را مي‌خواستند به نابودي بكشانند. به جرم اينكه آنها طرفداران اسلامند و پايبند به قرآن هستند. اين افراد كه به اصطلاح به عنوان طرفداري از حزب دموكرات يا اعضاي حزب دموكرات خودشان را در اين منطقه جا زده‌اند تقريباً براي ما ثابت شده كه اينها همان ساواكي‌هاي سابق هستند كه از ماوراء مرز الهام مي‌گيرند و به اينها كمك مي‌شود.
براي ما در رسيدگي‌هايمان معلوم شد كه مثلاً مردم پاوه و مردم اين اطراف كه امروز (ديروز) آمده بودند و ديشب (پريشب) آمده بودند و ديروز (پريروز) آمده بودند مخصوصاً علما از اصناف محترم، ‌از علماي اطراف كه به ديدن من آمده بودند گفتند اين يك لطف الهي بود كه امام خميني دستور قاطعانه صادر كرد و شر اين اشرار را از سر ما كوتاه نمود و ما الي الابد ممنون و متشكر از مراحم ايشان هستيم اينها نه به مسجد ما نه به اسلام ما، نه به قرآن ما هيچ نمي‌خواستند رحمي بكنند و تمام موجوديات ما در خطر بود و ما از شما قاطعانه مي‌خواهيم اينها را تصفيه كنيد و ما هم قاطعانه وارد عمل شديم و اين بلوف نيست چون كساني كه بنده را مي‌شناسند مي‌دانند كه اهل بلوف نيستم. حقيقت را مي‌گويم و حقيقت اين است. اين گروهاي ضدانقلابي در هر كجا كه بوده باشند تحت تعقيب قرار گرفته‌اند و هيچكدام از اينها جان سالم به در نخواهند برد چون تصميم امام هم همين است كه با خلاصه در مناطق كردنشين مناطقي كه مردم اصيل و مردم شرافتمند، مردم متدين و مسلمان، پايبند به نمازجمعه و نماز جماعت زندگي مي‌كنند و پناهشان فقط و فقط امام خميني است براي آن جهت بايد شر اشرار را از سر اين‌ها كوتاه كرد، براي آن جهت در تمام اين مناطق، در دهات، در پاوه، در نوسود، در مريوان، در پيرانشهر، در بانه تا سردشت تا خود سنندج و مهاباد در اين مناطق به حول و قوه الهي بايد به كلي از دست اين اشرار و اوباش يعني دست ساواك و دست صهيونيست بين‌المللي و دست امپرياليسم و دست موساد بايد به كلي كوتاه شود. اينها چه مي گويند ما نمي‌دانيم، اين مملكت حقوق اسلامي را برقرار كرده، مردم اين مملكت جمهوري اسلامي را برقرار كرده، واين جمهوري اسلامي پس از شكست مفتضحانه شاه با همه قدرت اهريمني كه داشته با دست ملت قهرمان ايران من جمله مردم غيور و قهرمان كردستان به انحطاط كشيده شد و بعد از اين ما به اين اوباش و به اين رخنه‌گراني كه الان در سوراخهاي خود رفته‌اند هيچ‌گونه مجالي نخواهيم داد.(جمهوري اسلامي4/6/1358)
اعدام 9 تن از افراد ضدانقلاب در مريوان
راديو ايران در ساعت 24 ديشب اعلام كرد توسط حجت الاسلام خلخالي پس از تشكيل دادگاه انقلاب و چند ساعت بررسي 9 تن از افراد ضدانقلاب در مريوان اعدام شدند.(جمهوري اسلامي4/6/1358)
يك روحاني سقزي به كرمان تبعيد شد.
سقز خبرنگار كيهان :دادگاه انقلاب اسلامي سقز به رياست آيت الله شيخ صادق خلخالي حاكم شرع دادگاه رسيدگي به اتهامات« ملا جلال شافعي» تشكيل شد در اين دادگاه، ملا جلال شافعي به اتهام همكاري با حزب منحله دموكرات به خلع سلاح لباس روحانيت و دو سال تبعيد به كرمان محكوم شد.
از سوي ديگر برابر گزارش رسيده، شهرباني سقز به رياست سرگرد« امير احمدي »كار خود را آغاز كرد و ديروز افراد شهرباني در خيابانها رژه رفتند و مردم به روي آنها گل و شيريني پاشيدند.(كيهان5/6/1358)
يك روحاني سقز به كرمان تبعيد شد.
سقز – خبرنگار كيهان: دادگاه انقلاب اسلامي سقز به رياست آيت‌الله شيخ صادق خلخالي حاكم شرع براي رسيدگي به اتهامات ملا جلال شافعي تشكيل شد.در اين دادگاه ملا جلال شافعي به اتهام همكاري با حزب دموكرات به خلع لباس روحانيت و دو سال تبعيد به كرمان محكوم شد.
از سوي ديگر برابر گزارش رسيده شهرباني سقز به رياست سرگرد امير احمدي كار خود را آغاز كرد و ديروز افراد شهرباني در خيابانها رژه رفتند و مردم به روي انها گل و شيريني پاشيدند. (كيهان5/6/1358)
گفتگو با آيت‌الله خلخالي:در كردستان چه مي‌گذرد؟
ساعتي، پس از آنكه كار دادگاه انقلابي اسلامي سنندج به رياست آيت‌الله صادق خلخالي، حاكم شرع انور، براي محاكمه 23 نفر پايان گرفت و خلخالي، راي بر محكوميت 11 تن و آزادي 12 نفر ديگر صادر كرد، خليل بهرامي، خبر نگار اعزامي اطلاعات به كردستان،گفت و گوي كوتاهي با صادق خلخالي، ترتيب داد. خلخالي در پاسخ اين سئوال خبرنگار ما كه پرسيده بود، گروهي از جمله همكاران دكتر رشوند، به اعدام او اعتراض كرده‌اند و معتقدند او در عمليات مسلحانه پاوه، شركت نداشته، به چه دلايلي، شما او را محكوم به مرگ كرده ايد؟ پاسخ داد: دكتر رشوند، پس از آنكه در سنگر و با لباس كردي و اسلحه به دست، به دام افتاد به بهانه رفتن به «توالت» مدارك موجود را كه حكايت از هويت او مي‌كرد، آتش زد. پاسداراني كه او را دستگير كرده بودند جزييات را مي‌دانند و بدون شك، ماجرا را براي نمايندگان رسانه‌هاي گروهي يا هر كس كه مي‌خواهد حقيقت ماجرا را بداند، خواهند گفت، اما آنچه كه من بايد بگويم، اين است كه آقاي رشوند، با كمال تاسف، به اعتقادات و سوگند پزشكي كه هر پزشكي در دنيا، بدان‌ها احترام مي‌گذارد، پشت كرده بود و من شرم دارم از اين كه دستورهاي او را درباره پاسداران بي گناه و مجروح كه بايد معمولاً تحت مراقبت و حفاظت پزشك باشد، بازگو كنم. يك پزشك چگونه بخود جرأت مي‌دهد دستور دهد جوانان مجروح اين كشور را «مثله» كنند؟!
خبرنگار: او چه كرده بود كه شما از گفتنش شرم داريد؟ آيا فقط همين را گفته‌ايد: دستور مثله كردن داده است بوده، يا مساله ديگري هم در بين است؟ خلخالي: شرم دارم بگويم كه او دستور داده بود، آلت تناسلي بعضي از پاسداران را ببرند در دهان آنان فرو كنند! خلخالي، در تشريح وقايع پاوه و سقز گفت: اين‌‌ها مي‌خواستند كردستان را به صورت فلسطين درآورند و شايد جالب باشد كه بدانيد همه ساواكي‌هايي كه در تهران تحت تعقيب بودند و هنوز بدام نيفتاده‌اند به كردستان آمده‌اند ومبارزه مسلحانه مي‌كنند. يكي از آنها در مريوان، گرفتار و اعدام شد.
شركت افراد طالباني
خبرنگار ما پرسيد، شايعه فعاليت افراد جلال طالباني، با توجه به اين كه او نمي‌تواند منافع مشترك با افراد مسلح در كردستان داشته باشد تا چه حدي درست است؟ خلخالي پاسخ داد: افراد جلال طالباني، فعاليت فوق‌العاده‌اي از خود نشان مي‌دادند، چون پنجوين نزديك مريوان است و شب‌ها ميني‌بوس‌ها بين ايران و عراق، رفت و آمد داشتند كه منطقه «پنجوين» يكي از مناطق فعاليت جلال طالباني و افراد اوست. خلخالي ادامه داد: آنچه كه قابل توجه است و از لطف خداست با اين اعدامهاي انقلابي دشمن روحيه خود را باخته است. اكنون از همه نواحي كردستان، به ما اعلام همبستگي مي‌شود و دشمن، به كلي روحيه خود را باخته است.
پاسداران و ارتش
خلخالي در رابطه با اعدامهاي ديروز در سنندج گفت: من ديروز (پريروز) وارد سنندج شدم، افرداي كه مي‌خواستند فرودگاه سنندج را با خمپاره از كار بيندازند، خوشبختانه در نزديكي فرودگاه، بدست پاسداران انقلاب افتادند و در يك دادگاه انقلابي، حكم اعدام آنها، صادر شد. پاسداران انقلاب اسلامي، رد تمام جبهه‌‌ها، رل مهمي بازي مي‌كنند. آنها با آنكه از نظر تاكتيك، كامل نيستند، ولي ايمان، منشاء حركت انقلابي آنهاست. ابوالقاسم سرحدی‌زاده» عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و وزیر سابق کار و امور اجتماعی طی سخنانی به مناسبت بیست و ششمین سالگرد شهادت آیت الله دکتر بهشتی که در موسسه مطالعات دین واقتصاد انجام شد، از مواضع آن شهید در برابر خشونت‌های اول انقلاب خبر داد. وی در این‌زمینه خاطره‌ای را بدین‌شرح نقل کرد: کمتر کسی است که عصبانیت شهید بهشتی را به یاد داشته باشد و یا اینکه دیده باشد که ایشان از اعتدال خودشان خارج شوند. من واقعه‌ای را نقل می‌کنم که بدانید چنین شخصیتی را چه حوادث تلخ و ناگواری برافروخته می‌کرد.
وی افزود: ایشان رئیس دیوان عالی کشور بودند و طبیعی بود که حوادثی که در دستگاه قضائی و جامعه رخ می‌داد به ایشان منتقل می‌شد. روزی بنده را به دفتر خودشان احضار کردند و من دیدم که این شهید بزرگوار که هیچگاه دیده نمی‌شد از متانت خودشان خارج شوند. با همه محبتی که به من داشتند با عصبانیت و صدای لرزان نامه‌ای را که در دست داشتند به طرف من پرتاب کردند و گفتند این نامه را بخوان من واقعاً تعجب کردم که چه اتفاقی می‌تواند ایشان را آنقدر عصبانی کند.
وی افزود: ماجرای نامه به این ترتیب بود که یکی از نگهبان‌های پزشکی قانونی برای شهید بهشتی نامه نوشته بود که در یک شب که من در اینجا نگهبان بودم از دادگاهی که مسئولیت آن با مرحوم آقای خلخالی بود چهار نفر اعدامی را برای ما فرستادند که آنجا بماند تا صبح ببرند و دفن کنند. این چهار جنازه را در سردخانه گذاشتیم نیمه‌های شب از محل نگهداری جنازه‌ها سر و صدایی آمد دیدم یکی از این اعدامی‌ها هنوز نیمه‌جان است و من به سرعت با آقای خلخالی تماس گرفتم و موضوع را اطلاع دادم و آنها هم شبانه دو سه نفر را فرستادند، فرد نیمه‌جان را با تیر زدند و رفتند ما هم که در ترس و واهمه از آن مأمورین بودیم هیچ‌ عکس‌العملی نشان ندادیم. من بهت زده به آن نامه نگاه کردم و فهمیدم که حتی یک اعدام غیراسلامی چگونه ایشان را خشمگین ساخته است.
سرحدی‌زاده در ادامه گفت: بعد از مدتی که از عصبانیت ایشان کاسته شد و من دیدم که می‌توانند آرام‌تر صحبت کنند به من گفتند فلانی من باید به این اوضاع خاتمه دهم من بساط این‌گونه دادگاه‌ها را جمع خواهم کرد و تو هم به سهم خود مسئولی و هرگز نباید اجازه رخداد چنین اتفاقاتی را بدهی. البته اختیارات من در آن زمان طوری نبود که بتوانم نفوذی در دستگاه آقای خلخالی داشته باشم نکته بسیار جالبی که باید در تاریخ کشورمان بماند این است که حکمی هم که به ایشان داده شده بود از ناحیه بنی‌صدر داده شده بود و به هر حال شهید بهشتی به کرات نسبت به وضع این دادگاه و نحوه عملکرد آن اظهار ناراحتی می‌کردند و این بار که چنین اتفاقی افتاده بود با ناراحتی و عصبانیت گفتند من بساط این دادگاه را برخواهم چید. کافی است که خداوند شاهد اصل نیت و دلیل حساسیت من باشد و دیگران هر فکری می‌خواهند بکنند.
این فعال باسابقه سیاسی پس از ذکر این خاطره گفت: غرض از بیان این ماجرا این بود که بدانید این شهید عزیز ما چقدر از این مسئله که حتی چنین برخوردی با آدمی که مجرم بوده انجام شود حساسیت نشان می‌دادند و ببینید در آن دوران چنین موجود لطیفی با چه مسائلی مواجه بوده و چه اتفاقاتی که در دستگاه‌های موجود می‌افتاد و غالباً طوری بود که من بسیار تحت تأثیر قرار می‌گرفتم. ایشان یک لحظاتی را برای فکر کردن جستجو می‌کردند و در جمیع این مسئولیت‌ها لحظاتی را که فکر می‌کردند به این مسئله توجه معطوف می‌داشتند که اگر هر اشتباهی توسط ایشان صورت گیرد. چون از شخصیت‌های حساس انقلاب بودند و ملت روی همه برخوردها و رفتارهای ایشان حساسیت نشان می‌دهند و تمام تلاششان متوجه این مسئله بود که کوچک‌ترین بی‌تقوایی حتی در برخورد با مخالفانشان نداشته باشند و اتفاقاً انصاف و اخلاق را در این می‌دانستند که نسبت به حقوق مخالفان بیشتر توجه کنند.
وی ادامه داد: حتی وقتی بنی‌صدر با ایشان برخورد می‌کردند، ایشان بنی‌صدر را دعوت به آرامش می‌کردند و فضایی ایجاد کرده بودند که حتی طرفداران و علاقمندان ایشان اجازه بی‌احترامی به بنی‌صدر نداشتند هرچند بنی‌صدر درست برعکس عمل می‌کرد.
وزیرکار دولت مهندس موسوی در بخش دیگری از سخنانش گفت: این قهرمان ]شهید بهشتی[همیشه یک عده مخالف هم داشتند و همان‌طور که این دشمنان مقابل انقلاب بودند طبیعی است که بهشتی را هم مقابل خودشان ببینند و بخواهند ایشان را از میان بردارند و تمام تلاش خودشان را برای زایل کردن نقش این شهید بزرگوار انجام دادند اما از آنجا که مردم علی‌رغم همه تبلیغات منفی که علیه شخصیت‌های انقلاب بود، با فهم و شعور برخورد می‌کردند نسبت به آنان وفادار بودند و وقتی آن شهادت رخ داد خروش خلق به خاطر برخورد ظالمانه با چنین شخصیتی به صدا درآمد.
وی افزود: کسانی که نمی‌توانستند این عنصر باعظمت را تحمل کنند به انحاء مختلف سعی کردند ایشان را از پا درآورند اما تقدیر الهی کار خودش را انجام داد و به همه فهماند که بهشتی کیست و مخالفینش چه کسانی هستند شاید به تاسی از یک دریغ بزرگ تاریخی یعنی مقایسه مولای بهشتی با معاویه بتوان گفت مقایسه بنی‌صدر و بهشتی خودش نوعی ظلم برای ایشان بود چرا که ایشان کجا و بنی‌صدر کجا!
عضو حزب جمهوری اسلامی ادامه داد: در هر صورت رفتار این شخصیت بزرگوار به گونه‌ای بود که دائماً نوعی نگرانی داشتند که این نگرانی در بدو امر مشخص نبود و کسی نمی‌دانست دلیل آن چیست اما برای دوستانشان کاملاً مشخص بود و این نگرانی به خاطر پاسبانی از دینشان و به خاطر پاسبانی از تقوایشان بود به خاطر اینکه مبادا در کشاکش مسایل و جریانات پیش‌آمده از حد تقوا و طهارتشان اندکی عدول کنند و در این زمینه وسواس فوق‌العاده‌ای داشتند به گونه‌ای که حتی در برخورد با مخالفین خودشان هم این تقوا و طهارت را کاملاً رعایت می‌کردند آن هم به خاطر اینکه دیگران چه قضاوتی می‌کنند بلکه به این دلیل که در برابر آن خدایی که به او تکیه دارد بتواند پاسخگو باشد و قطعاً این را باید دانست که مرگ خوب به واسطه زندگی خوب است و مرگ خلاصه زندگی است ایشان خودشان را برای آن‌گونه مرگی که نصیب هر کسی نمی‌شود، آماده کرده بود. مرگ سرخ، مرگ خونین، مرگ با شهادت و مرگی که موجبات حیات یک ملت را فراهم آورد.
سرحدی‌زاده در نهایت این نکته را گفت: بسیاری از قهرمانان و پهلوانان بودند که با مرگ خودشان ماندگاری یک ملت را تضمین کردند اینکه امام بزرگوار ما فرمود بهشتی خودش یک «ملت» بود واقعاً چنین بود چرا که بسیاری از دستاوردهای این انقلاب به خاطر این شهادت تضمین شد.