در جهرم، چهارم آبان هر سال به نام شهید حسن فرد اسدی ثبت شده است...

یادش گرامی و روحش شاد.
مطالبی در مورد این روز پر افتخار را در ادامه مطالعه نمایید.
سلام. به شهر باربد خوش آمدید.
گرامی باد چهارم آبانماه یادآور حماسه ی شهید حسن فرد اسدی که نامش با نام زیبای جهرم گره خوده است.
اذان سرخ حسن شهر را نوازش داد
چون رعد بود غریوش، نوید بارش داد
ابهت سپه جور را شکست آن یار
سروش آمدن فجر را گزارش داد
 

چهارم آبانماه یادآور حماسه ی شهید حسن فرد اسدی
________________________________________
ساعت 10 صبح / چهارم آبان 1357/ جهرم -ميدان مصلي:
سي و دو سال قبل همين ميدان مصلاي خودمان كه حالا بي ياد و يادماني سرپا مانده عزيمتگاه خبري شد كه تيتر اول رسانه هاي داخل و خارج را شكل داد.
"ترور فرماندار نظامي و رييس شهرباني جهرم"
-----------------------------------------------------
حالا آقايان ...
شما كه از قامت اين حماسه رسيده ايد به اينجا كه خادم مردم دوست داريد صدايتان كنند و شهرتان را مهد حماسه بنامند لابد مي دانيد كه چهارم ابان 57 جهرم بدون دليل چهارم آبان نشد! ظرفيتي داشت كه اينگونه باليد و باليد و همه ي ما از درخشش آفتاب حماسه اي كه بدست جواني از اهالي ميدان خراسان تهران رخ داد شهره شديم تا اضافه بر كمالاتمان شود كه شهر حكومت نظامي مي تواند تف بياندازد توي صورت بالاترين مقام حكومت نظامي كه گماشته اش سرتيپ نادور باشد يا رييس شهرباني اش كمال تصاعدي ...
من شنيدم كه پارسال يكي از شما بزرگان گفته ايد كه حركت چهارم آبان مورد تاييد نبوده! دوستي به تاسف و خنده گفت كه مي ترسم فردا هم بگويند حركت خليل مطهرنيا هم تاييديه نداشته! حاج اكبر رحمانيان هم كه باپاي پرهنه جبهه را وجب مي كرد برود تصديق نامه ي مراجع را بياورد! علي ناظم پور همان كاكا علي بچه هاي تخريب هم مجوز ورود به ميدان مينش گم شده و ....
شما كه " انقلاب اسلامي و ريشه ها " را درس داده ايد ديگر چرا؟ من هنوز مكارم اخلاق حسين آقاي آيت اللهي - امام جمعه - را در سال 86 كه خانواده ي شهيد حسن فرد اسدي در سالروز چهارم آبان به جهرم و بيت ايشان رفتند را از ياد نبرده ام. چه بالانشستن هايي... چه كرامت هايي... چه تصدق خاطري. دست پدر شهيد فرداسدي را بوسه زد آقا و گرامي ترين يادمان اجدادي را به تنها يادگار شهيد _ زينب - هديه داد. در وسط نماز جمعه و نماز عصر هم آقا خانواده شهيد را كه به شهر حماسه آمده بودند را به خلايق معرفي و تكريم كرد .
من تاريخ انقلاب را به شما رجوع مي دهم. نظرات آيات مراجع ... مهدوي كني ... طالقاني ... اصلا تعلق خاطر مقام رهبري را به اين خانواده ي شهيد جويا شويد. ديدار سرزده ي ايشان از بيت شهيد فرد اسدي را سال 64 ببينيد.
شما تاريخ خوانان سندجو برويد دنبال اسناد حماسه... بازجويي هاي ساواك از عامل ترور چهارم آبان را به خط خودمتهم بخوانيد:
من حق اسلحه را بجا آوردم و حق اسلحه دفاع از صاحب اسلحه است كه مردمند
------------------------------------------------------------------------------------------------------
شما حتي يك يادمان نه - يك آبسرد كن _ را در همين ميدان مصلي برپا نكرديد چه رسد به اينكه نام شهيد را به تابلوهاي خيابان فرداسدي اضافه كنيد!
توقع مجلس يادبود اين حماسه هم پپيشكش!
شما نماينده ي مردم كه هر هفته در بهارستان در چند قدمي خيابان شكوفه تهران رفت و آمد داريد دست كم چار سال يكبار احوالي از مادر و همسر و فرزند شهيد حماسه ساز حوزه ي انتخابيه اتان بگيريد تا وفاي مردم شهرتان را به اين خانواده ي مظلوم ثابت كنيد. توقع زيادي است آقاي دكتر؟
من به سهم خود سالهاي پيش از اين ورق هاي اين حماسه زرين را به روي مطبوعان و فضاهاي مجازي گشوده ام اما شما هم مسئوليتي داريد. نه ؟