چالش های سیاسی ایران و آمریکا در انرژی هسته ای

چالش های سیاسی ایران و آمریکا در انرژی هسته ای

ایالات متحده آمریکا سیاستهایی درقبال جمهوری اسلامی ایجاد نمود که عبارتند از: فشار به کشورها برای تحریم فناوری هسته ای، اقدامات پیشگیرانه، استفاده از ابزارهای حقوقی، قانونی، مجازاتهای بین المللی و تروریسم، تحریم کشورهای همکاری کننده با ایران، ارسال پرونده ایران به شورای امنیت وترویج ارزشهای غربی. درمقابل جمهوری اسلامی ایران سیاستهایی را در قبال دولت آمریکا ایجاد کرده که عبارتنداز: صدور انقلاب اسلامی ایران، هویت بخشی به مسلمانان جهان، افشاگری ماهیت سلطه گرانه آمریکا، ضد ارزش ساختن سلطه گری و سلطه پذیری و وابستگی به آمریکا، تقویت همگرایی اسلامی، ایجاد امید واعتماد به نفس و روحیه خود باوری و خود اتکایی در میان ملت های اسلامی و عربی، دگرگون ساختن مبادلات سیاسی آمریکا در منطقه، پی ریزی یک قطب جهانی در دنیای اسلام.

ایران و آمریکا
در این مقاله از روش کتابخانه ای به شیوه توصیفی تحلیلی، چالشهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران وایالات متحده آمریکا درموضوع فناوری هسته ای مورد بررسی قرار می گیرد. لذا با طرح سوالاتی مانند؛ چالش های موجود میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران ناشی از چیست؟ و چرا ایالات متحده آمریکا با مجهز شدن جمهوری اسلامی ایران به فناوری هسته ای مخالف است؟
برای پاسخ دادن به این سوالات چند فرضیه مطرح است که باید به آزمون آنها پرداخت:
۱٫ ممانعت ایالات متحده آمریکا از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به فناوری هسته ای به دلیل عدم پذیرش نظام سلطه گرایانه آمریکا از سوی ایران است.
۲-مخالفت ایالات متحده آمریکا از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به فناوری هسته ای بهانه ای برای تغییر حاکمیت یا تغییررفتارحاکمیت است.دولت ایالات متحده مدعی است که از نژاد برترند وسایرملتها باید برده و فرمانبردارآنها باشند برهمین اساس سران دولت آمریکا تئوری چگونگی بهره کشی از سایرملل را طراحی و معتقدند درجوامع انسانی همواره گروهی ضعیف و ناتوان وعده ای دیگر قوی و دارای نفوذ هستند. طبیعی است که صاحبان قدرت و زوربرضعیفان مسلط شوند واین امری منطقی است و مطلقاً بد و مذموم محسوب نمی گردد.مراکز قدرت جهانی، از توان ذاتی، ظرفیت، قابلیت وحافظه تاریخی ملت ایران بیمناکند لذا سلطه اقتصادی، فرهنگی وعلمی برملتها را راه اصلی استمرارمنافع نامشروع خود می دانند واستراتژی جلوگیری ازاستقلال علمی کشورمان رابا وسایل وشیوه های گوناگون دنبال می نمایند، آمریکایی ها می دانند که اگر ایران اسلامی و ملت ایران به قله رفیع این فنآوری بایستد، سخن حق او که دعوت به استقلال و عزت و سرافرازی است در افکار عمومی جهان به ویژه مسلمانان، نفوذ بیشتری خواهد یافت و دشمنان ملت از همین مسئله ناراحت و نگرانند، به همین دلیل تلاش می کنند تا به هر طریق ممکن از دستیابی کشور ما به فناوری هسته ای ممانعت کنند.انرژی هسته ای به دلیل گره خوردن با ارزش های انقلاب اسلامی ازحساسیت ویژه ای برخوردار است اما می توان با تفکیک میان اهداف بلند و کوتاه مدت واستفاده از احکام ثانوی واتخاذ سیاست های مناسب چالش های موجود میان خود و ایالات متحده آمریکا را کاهش وبه شکل مسالمت آمیزبه اهداف خود دست یافت. مقدمه دستیابی جمهوری اسلامی ایران به فناوری هسته ای، افتخار بزرگی است که دردوران پس ازپیروزی انقلاب اسلامی وبا تلاش اندیشمندان و متخصصان داخلی نصیب ملت ایران گردید.
تلاش برای حفظ و نهادینه کردن موقعیت بدست آمده در عرصه فناوری هسته ای، با توجه به شرایط منطقه ای و بین المللی، ازجمله مهمترین عوامل چالش ساز برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردد. ایالات متحده آمریکا با پشت سرگذاشتن جنگ سرد، سیاست بسط هژمونی خود برجهان را با تکیه بر قدرت نظامی و رویکردی نئوریالیستی با جوهره عملیات پیشگیرانه در پیش گرفت وتمامی چالش های پیش روی را در قالب حرکتهای تروریستی وتلاش برای دستیابی به سلاح های کشتار جمعی به ویژه سلاح های هسته ای دسته بندی کرد.
حمله به افغانستان و اشغال عراق دو مصداق بارزحرکت آمریکا با الگوگیری از دکترین اقدام پیشگیرانه محسوب می شود. سردمداران کاخ سفید طی دو دهه اخیر همواره ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای متهم کرده و رئیس جمهور آمریکا پس ازحمله به افغانستان طی سخنانی در جمع نمایندگان کنگره آمریکا، ایران را با همین اتهام محور شرارت نامید و عزم کشورش دربرخورد سخت با کشور های محورشرارت را مورد تأکید قرار داد. حاکمیت ایالات متحده آمریکا برای حفظ منافع خود هر وسیله ای را مشروع و هرچیزی که این منافع را به خطر اندازد از بین می برد.
آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یکی از موانع حفظ منافع خود به حساب می آورد، به همین دلیل از همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی به اشکال مختلف تلاش نمود تا آن را از بین ببرد، ولی توفیق چندانی پیدا نکرد، با پایان جنگ سرد و از بین رفتن رقیب، آمریکا فکر می کرد هژمونی او بر جهان نه از روی اجبار و نه به واسطه قدرت نظامی و اقتصادی بلکه از روی تکلیف و به خاطر روش زندگی آمریکا حتمی خواهد بود، اما حادثه ۱۱ سپتامبر این هژمونی را دچار چالش کرد، به همین دلیل آمریکا به دنبال شکست حاکمیت ایران بود، چون نمی توانست این حاکمیت که بر گرفته از ایدئولوژی اسلامی بود، را به طور مستقیم مورد حمله قرار دهد به فکر از بین بردن ابزارهای تقویت کننده آن بر آمد، یکی از این ابزارها دستیابی ایران به فن آوری هسته ای است.