امام خمینی: اسلام آمده است این کاخ های ظلم شاهنشاهی را خراب کند

 ملت مسلمان ایران در دوران پنجاه ساله سیطره رژیم پهلوی که جلوه بارز “استبداد داخلی” و از پی آمدهای طبیعی نفوذ و گسترش برنامه های “استعمار خارجی” در ایران بود سختی های فراوان و مرارت های مستمر متحمل گردید. شدت خفقان سیاه و مرگبار رژیم ستمشاهی تا آنجا وسعت یافت که هر انتقادی سرکوب گردید و هر ندای برخاسته از هر گلویی فرصت ظهور و تاثیرگذاری نیافت و همین فشار و تنگنا و در کنار آن تصمیم قاطع رژیم شاه برای اسلام زدایی و هدم و اضمحلال همه آثار دیانت قیام روحانیت به رهبری شگفت انگیز حضرت امام خمینی را موجب گردید. با تداوم این حرکت الهی به صورت مخفی پس از کشتار پانزده خرداد تا طول دوران تبعید پیشوای محبوب ملت به ترکیه و پس از آن به نجف زندان ها از وجود مبارزان مسلمان ـ متشکل از علمای نستوه و عناصر مومن و متعهد و مرتبط با رهبران روحانی نهضت ـ انباشته گردید و چه بسیار مبارزانی که همچون دو عالم مجاهد و سخت کوش آیت الله غفاری و آیت الله سعیدی در زیر شکنجه های وحشیانه و قرون وسطایی حکومت جابرانه پهلوی و در اوج ایمان و مقاومت به شهادت رسیدند.
حضرت امام خمینی با اصحاب و یارانی نستوه و مقاوم و مردمی بیدار و آگاه مبارزات اسلامی را تداوم بخشید و اصل و اساس رژیم سلطنتی را نشانه رفت و هرگونه سازش و سیاست لیبرال منشانه را نفی نمود. امام خمینی با دلایل مستحکم و مستند و شواهد عینی از جنایات رژیم پادشاهی هیچ راهی را برای نجات ملت ایران جز سرنگونی نظام شاهنشاهی موثر نیافت و همواره بر این هدف و آرمان اصرار ورزید. آنچه پیش روی دارید بخشی از دیدگاه های امام خمینی درباره بطلان رژیم سلطنتی می باشد که به مناسبت ایام دهه فجر انقلاب اسلامی تقدیم خوانندگان می کنیم.مخالف باقی ماندن شخص شاه در مقام سلطنت هستم به دلیل اینکه اولا سرکار آمدن او و پدرش به وسیله کودتا و بازور سرنیزه بوده است و خود شاه نیز اعتراف کرده که متفقین در ایران صلاح دیدند که من بر سر کار باشم. یعنی اراده ملت نقشی در روی کار آمدن شاه نداشته است. بنابراین سلطنت وی از اساس غیرقانونی است و از مشروعیت برخوردار نیست. و دیگر اینکه شاه در تمام دوران سلطنتش مستمرا قوانین اسلام را نقض کرده و حقوق کل جامعه ایرانی را پایمال نموده است. و در حال حاضر نیز اکثریت قاطع ملت ایران علیه او بپاخاسته است و خواسته آنان این است که شاه باید کنار برود و دهها دلیل دیگر که من کرارا در اعلامیه ها و سخنرانیهای خود تذکر و توضیح داده ام. و اما من مخالف اصل سلطنت و رژیم شاهنشاهی ایران هستم به دلیل اینکه اساسا سلطنت نوع حکومتی است که متکی به آرای ملت نیست بلکه شخصی به زور سرنیزه بر سر کار می آید و سپس با همین سرنیزه مقام زمامداری را در خاندان خود به صورت یک حق قانونی بر مبنای توارث بر مردم تحمیل می کند. طبیعی است زمامداری که با سرنیزه یا توارث روی کار آمده و متکی به آرای ملت نیست هرگز خود را موظف به وضع و یا اجرای قوانینی که به نفع مردم باشد نمی داند. طومار سلطنت در طول تاریخ چیزی غیر از این نبوده است.
شاهنشاهی ایران از اولی که زاییده شده است تا حال روی تاریخ را سیاه کرده است. جنایات شاههای ایران روی تاریخ را سیاه کرده است. برج از سر درست می کردند: سر مردم را می بریدند قتل عام می کردند بعد برج درست می کردند با آن. برای این شاهها ما باید ملت اسلام باید جشن بگیرد! باید بازار تهران ـ حتمی است ـ بازار تهران باید از سرمایه خودشان بدهند برای این جشنها. جشن برای او باید گرفت که در پناه او مسلمین راحتند؛ جشن برای آنی باید گرفت که برای اینکه یک خلخالی از پای یک نفر معاهد ـ معاهده ـ درمی آید آرزوی مرگ می کند نه کسی که اگر یک دفعه یک شعاری بر خلاف هوای نفس او داده بشود بفرستد بریزند در دانشگاه... برای کسانی که در مسجد گوهرشاد مسلمین را آن طور قتل عام کردند که خونهایش به دیوار تا مدتی بود و مسجد را درش را بسته بودند که کسی نبیند ما جشن بگیریم! برای آنکه 15 خرداد را پیش آورده و به طوری که گفته اند و یکی از علمای قم به من گفت که در قم چهارصد نفر را کشته اند و روی هم رفته گفته می شود که پانزده هزار مردم را قتل عام کرده اند ما جشن بگیریم! برای اینها ما باید جشن بگیریم! خوبهای اینها شقاوت داشتند. یکی از آنهایی که جز خوبها حسابش می کنند و شاید فواتح برایش خوانده می شود برای خاطر اینکه یکوقت به کالسکه او جسارت کرده بود یک فوج گرسنه ـ در بین راه حضرت عبدالعظیم یک فوج گرسنه ای نان خواسته بودند گرسنه بودند بیچاره بودند یک سنگی هم پرت شده بود یا کرده بودند طرف کالسکه او ـ گفت که این فوج یا این دو فوج را طناب بیندازید بردند طناب انداختند (و) عده کثیری را با طناب خفه کردند. و یکی از وزرای بزرگ یکی از اشراف ایران رفت اعتراض کرد که آقا اینها بنده خدایند چرا این جور می کنید. این خوبهایشانند بدهایشان که وامصیبتاست که ما داریم می بینیم... و ما مفاخرمان این است که “آغا محمد قجر” داشتیم مفاخرمان این است که “نادرقلی” داشتیم. یک آدم مزخرف سفاک این آدم بود که خدا می داند که چه خبر بود. اینها جشن دارند! مسلمین باید عزا بگیرند برای اینطور حکومتها. جشن برای او باید بگیرند که وقتی که احتمال این را می دهد که در آخر مملکت یک گرسنه ای باشد به خودش گرسنگی می دهد.
برچیده شدن نظام شاهنشاهی که در طول تاریخ تمام تیره روزیهای ملت مستضعف به دست شاهان و به خاطر نظام شاهنشاهی بوده است؛ و ستمکاریهای آنان روی تاریخ را سیاه نموده است و نمونه اش در عصر حاضر شاه است که کشور را به سرعت به سوی سقوط می کشاند. موافقت با نظام شاهنشاهی چه به صراحت و چه به وسیله طرحی که لازمه اش بقای آن است خیانت به اسلام و قرآن کریم و مسلمین و ایران است؛ و هر کس که با هر اسم با آن روی موافقت نشان دهد مطرود و اجتناب از او لازم است.
بیرون راندن تمام عناصری که در زمان سلطنت پهلوی متصدی امور مهمه کشور بوده اند مثل وزارت و وکالت که اینان بدون استثنا شریک جرم و آلت اجرای مقاصد اجانب با شاه بوده اند و باید از تصدی امور کشور برکنار باشند و محاکمه و مجازات شوند و فرقی نیست بین موافقین دولت و آنان که با فرصت طلبی و فریبکاری خود را به صورت مخالف در آورده اند و به فریاد برخاسته اند و آنان که دم از انتخابات آزاد و عمل به قانون اساسی می زنند؛ زیرا تمام اینها کوشش دارند با این نغمه های شیطانی شاه را حفظ کنند و بساط سو استفاده را ادامه و رونق دهند و غارتگران بین المللی را در چپاول مخازن ما کمک کنند.
این انقلاب ننگین و خونین به اصطلاح سفید که در یک روز با تانک و مسلسل پانزده هزار مسلمان را ـ آن طور که معروف است ـ از پای درآورد روزگار ملت را سیاه تر ساخت. زندگی دهقانان و زارعین اسیر را بیشتر تباه کرد. اکنون در بسیاری از شهرستانها و اکثر روستاها درمانگاه دکتر و دارو وجود ندارد. از مدرسه حمام و آب آشامیدنی سالم خبری نیست و ـ به حسب اعتراف بعضی از مطبوعات ـ در بعضی از از دهات کودکان معصوم را از گرسنگی به چرا می برند ولی دستگاه جبار صدها میلیون تومان از سرمایه مملکت را صرف جشنهای ننگین می کند؛ جشن تولد این و آن جشن بیست و پنجمین سلطنت جشن تاجگذاری و از همه مصیبتها بالاتر جشن منحوس 2500 ساله شاهنشاهی که خدا می داند چه مصیبت و سیه روزی برای مردم و چه وسیله اخاذی و غارتگری برای عمال استعمار به بار آورده است. بودجه هنگفت و سرسام آوری که در این امر مبتذل صرف می شود اگر برای سیر کردن شکمهای گرسنه و تامین زندگی سیه روزها خرج می شد تا اندازه ای از مصیبتهای ما می کاست لیکن استفاده جویی و خودکامگی نمی گذارد که در هر عصر ملتها را در زیر چکمه های نظامی خود خرد کرده اند شاهانی که همیشه با مذاهب حقه دشمنی داشتند شاهانی که دشمن سرسخت اسلام بوده و نامه مبارک حضرت رسول (ص) را پاره کردند شاهانی که نمونه آنان در عصر حاضر پیش چشم همه است جشن می گیرند و چراغانی می کند. دنیا بداند که این جشنها و عیاشیها مربوط به ملت شریف و مسلمان ایران نیست و دایر کننده و شرکت کننده این جشنها خائن به اسلام و ملت ایران می باشد.
اساسا اسلام با اساس شاهنشاهی مخالف است هر کسی سیره رسول خدا را در وضع حکومت ملاحظه کند می فهمد اسلام آمده است این کاخهای ظلم شاهنشاهی را خراب کند شاهنشاهی از کثیف ترین و ننگین ترین نمونه ارتجاع است.
خاندان پهلوی یعنی شاه و پدرش بیش از پنجاه سال است که با دیکتاتوری بر ایران حکومت می کنند و با پشتیبانی قدرتهای استعماری از هیچ جنایتی به ملت ایران دریغ نکرده اند. ذخایر کشور مخصوصا نفت را در اختیار اجانب گذاشته اند. هرگونه فریاد آزادیخواهی و اعتراض به دیکتاتوری را با سرنیزه خاموش کرده اند. قتل عام های مکرری که در این پنجاه سال به دست این دودمان انجام شده است. آزادی به تمام معنی از مردم سلب شده است. هیچ گاه مردم حق انتخاب نداشته اند. گویندگان و نویسندگان کشته شده اند و یا زندانی هستند و یا ممنوع از گفتن و نوشتن. مطبوعات را از نوشتن حقایق محروم کرده اند و در یک کلمه تمامی مبانی بنیادی و دموکراسی را نابود کرده اند که تمامی این واقعیتهای تلخ را در یک سال اخیر هم شاه و هم اطرافیانش اعتراف کرده اند. و حالا من می پرسم که با ملتی تا این حد ستمدیده و سلطانی تا این حد دیکتاتور مدرنیزه کردن کشور چه مفهومی می تواند داشته باشد آیا طلای سیاه ما را تاراج کنند و در ازای آن میلیاردها دلار اسلحه را در کشور انبار کنند. این معنی نوسازی کشور است تاسیس کارخانجات صنعتی مونتاژ با سرمایه های خارجی و سرمایه های وابستگان داخلی آنها از جمله خود شاه که مملکت را به طرف یک مستعمره تمام عیار پیش می برد و کارگر ایرانی را با دستمزدهای ناچیز در خدمت آنها در می آورد به معنی مدرنیزه کردن کشور است کشاورزی را نابود کرده اند و در عوض گندم و برنج و سایر مواد غذایی به مقدار بیش از نود درصد مصرف داخلی را از خارج وارد می کنند. این به معنی مدرنیزه کردن کشور است از تحصیلکرده های ما از دانشجو و دکتر و مهندس و سایر متخصصین و روشنفکران زندانها را پر کرده اند و از خارج دکتر و مهندس وارد می کنند. اینها در منطق شاه و جرایدی که از او پول گرفته اند به معنی نوسازی کشور است و حرف ما که خواستار حکومت اسلامی هستیم که در سایه آن به همه این جنایتها و خیانتها پایان داده می شود به معنی یک قدم عقب بودن است نه این پایان دادن به ارتجاع شاهنشاهی 2500 ساله پوسیده است.
این سلطنت باید از بین برود. این رژیم ـ اصلش ـ باید برود این فاسد است رژیم سلطنتی و شاهنشاهی از الفاظ بی محتوا است محتوایش فاسد است. این ملت می گوید این باید برود؛ ما استقلال می خواهیم می خواهیم خودمان مملکت خودمان را اداره کنیم نمی خواهیم تحت نظر دیگران باشد؛ مملکت مال ماست خوب است مال ما بد است مال ما ما نمی خواهیم دیگران در مملکت ما دخالت کنند.
اگر ما یک قدم از این حرف عقب بنشینیم یا به اصطلاح آقایان قدم قدم بخواهیم پیش برویم یعنی قدم اول را ما حالا تسلیم بشویم که آقا سلطنت بکنند نه حکومت ـ تز آقایان این است تز بعضیها این است که حالا این حرف را بزنیم بیاییم بگوییم که ایشان سلطنت بکند نه حکومت! ـ معنیش چه است معنیش این است: یک نفر آدمی که قریب سی سال خودش و قریب پنجاه و چند سال خود و پدرش به ما جنایت کرده است جوانهای ما را کشته است هتک حرمت ما را کرده است مملکت ما را به غارت داده است حالا آقاسلطان باشد! سلطان السلاطین! شاهنشاه! ما قبول کنیم این معنا را که ایشان حالا سلطان باشد حکومت نباشد! اگر ما این مطلب را از اینهایی که تزشان این است قبول کنیم اسلام را و مسلمین را و مملکت اسلامی را منهدم کرده ایم تا آخر؛ و این بالاترین خیانتی است که ما بر کشور خودمان بخواهیم بکنیم و به اسلام کرده ایم.
اگر این قدم را ما سست بگیریم و بگوییم حالا ما به همین حد قلمهای ما را خرد خواهند کرد. این دفعه اگر این مار زخمی گرم بشود همچو زهری بر ایران و ایرانی خواهد زد که تا ابد سرش را نتواند بلند کند. بیدار بشوید آقایان! ملتفت باشید! خیال نکنید که ما قدم قدم می خواهیم برویم؛ این غلط است. این تز غلط است. یا شاهنشاهی حالا باشد به قانون اساسی عمل بکنید و انتخابات آزاد! اینها چیزهایی است که خود شاه تزریق می کند؛ این چیزهایی است که خود او تزریق می کند.
امروز تمام دولتها و بسیاری از ملتهای مسلمان می دانند که ملت ایران پس از صدها سال گرفتاری به دست شاهان ستم پیشه و ستمکاران حرفه ای که اسلام عزیز را وسیله غارتگری و چپاول برای خود و قدرتهای بزرگ و اخیرا آمریکای جنایتکار قرار داده بودند و قرآن کریم و اسلام بزرگ را در معرض خطر می دیدند بپاخاستند و با انقلاب کبیر خود دولت اسلام را جایگزین رژیم غیر اسلامی و غیر قانونی شاهنشاهی نمودند و دست ابرقدرتها و خصوصا آمریکای جهانخوار را از سلطه بر اموال و انفس خود قطع نمودند و امید آن است که دیگر برادران مسلمان گرفتار در چنگال خونخواران و ستمکاران از این انقلاب اسلامی بهره برداری کنند و دولتهای اسلامی با پشتیبانی ملتهای خود به انقلاب بزرگ ایران بپیوندند.