حكم ارتداد سلمان رشدی

جنگ عراق و ایران كه پایان یافت رهبران سیاسی غرب تهاجم تازه ای علیه اسلام انقلابی آغاز كردند . آنان دریافتند كه حركت اسلامی رو به رشد را نمی توان از طریق نظامی متلاشی ساخت . جبهه جدید ، جبهه جنگ روانی فرهنگی و ایدئولوژیك بود .
ماجرای تدوین و انتشار وسیع كتاب مبتذل « آیات شیطانی » نوشته سلمان رشدی و حمایت رسمی دولتهای غربی از آن سرآغازی بر فصل تهاجم فرهنگی بود . اگر جامعه اسلامی در مقابل توهینهای این كتاب به پیامبر عظیم الشأن اسلام از خود مقاومت نشان نمی داد . پس از آن مبانی دینی و مقدسات اسلامی با انواع شیوه ها مورد هجوم قرار می گرفت و بدین ترتیب جهان اسلامی و حركتهای اسلامی از درون بی هویت شده و در مقابل هجوم فرهنگ و ایدئولوژی غرب خلع سلاح می گشتند . امام خمینی (س) با درك عمیق از این مسئله در تاریخ ( 25/11/1367 ) در ضمن چند سطر كوتاه با صدور حكم ارتداد و اعدام سلمان رشدی و ناشرین مطلع از محتوای كفر آمیز این كتاب ، انقلابی دیگر بر پا كرد و با متحد شدن مسلمانان در برابر غرب ، موجودیت جامعه اسلامی ، به عنوان یك امت واحده جلوه گر شد.