صبح ظفر در سوسنگرد / گفت وگو با فرماندار نظامي سوسنگرد در زمان آزادسازي

 سرهنگ سيد کاظم فرتاش که در دوران دفاع مقدس در نيروي زميني ارتش خدمت مي کرد در گفت وگو با خراسان درباره خاطرات آن دوران گفت: ابتداي جنگ مدتي در خدمت شهيد فکوري بود و بعد از ماجراي پرواز ۱۴۰ فروند هواپيماي جنگنده ايراني و بمباران مواضع عراق به جبهه هاي جنوب رفت و با حکم مقام معظم رهبري که در آن زمان نماينده حضرت امام (ره) در شوراي عالي دفاع بودند به عنوان فرماندار نظامي سوسنگرد منصوب شد.سرهنگ فرتاش مي گويد: پس از اين که خدمت مقام معظم رهبري رسيدم گفتند آماده باش که فردا صبح به سوسنگرد بروي و روز بعد يعني ۱۵ مهرماه سال ۵۹ در حالي که جاده اهواز تا سوسنگرد زيرباران گلوله هاي خمپاره و توپخانه دشمن بود به هر شکل از جاده عبور کردم و خود را به سوسنگرد رساندم و با حکم مقام معظم رهبري به عنوان فرماندار نظامي سوسنگرد خود را معرفي و مشغول به خدمت شدم.
وي ادامه مي دهد: در محل فرمانداري ساکن شدم و به تدريج نيروها که از گوشه و کنار کشور مي آمدند، آماده مي کرديم تا دور تا دور سوسنگرد مستقر شوند.سرهنگ فرتاش با اشاره به نقش نيروهاي خراسان مي گويد: يک گروه هم از نيروهاي جهاد خراسان آمده بودند که با کمک آن ها اطراف شهر خاکريز احداث شد و روي خاکريزها سنگر آماده کرديم.
وي با بيان اين که يک گروه ديگر به نام فدائيان اسلام از کرج درشمال شرق سوسنگرد مستقر بودند، ادامه مي دهد: ۲۰۰ نفر از بچه هاي مساجد تهران هم در شمال غرب مستقر بودند و ۳۰ تا ۴۰ نفر از نيروهاي سپاه سوسنگرد در دهلاويه در فاصله ۶ کيلومتري شهر مستقر بودند که همين نيروها توانستند جلوي چند حمله دشمن را بگيرند و باعث شدند که دشمن نتواند از بستان به طرف سوسنگرد بيايد.سرهنگ فرتاش به استقرار ۱۴۰ نفر از نيروهاي کازرون و شيراز در جنوب شرقي شهر اشاره مي کند و تصريح مي کند: اين نيروها با تفنگ هاي ام يک و ژ۳ از شهر محافظت مي کردند و در جنوب غربي نيز نيروهاي سپاه مستقر بودند.وي ادامه مي دهد: در ۲۳ آبان ماه متوجه شدم نيروهاي دشمن در جنوب شهر در کرخه کور نزديک هويزه تجمع کرده اند، حدس زدم دشمن از اين مسير مي خواهد شهر را محاصره کند، بلافاصله به ستاد اطلاع دادم و براي تصميم گيري به اهواز خدمت مقام معظم رهبري و شهيد چمران و ديگر فرماندهان رسيدم و در جلسه اين موضوع را عنوان کردم.سرهنگ فرتاش مي گويد: براي دريافت ۲ قبضه توپ و ۲ قبضه تيربار شب را در اهواز ماندگار شدم و صبح روز بعد ۲۰۰ نيروي کمک را تحويل گرفته و به طرف سوسنگرد به راه افتادم اما در نزديکي سوسنگرد در محلي به نام ابوحميزه فرمانده گروه رزمي از لشکر ۷۷ خراسان به نام مرحوم سرهنگ اميرشقاقي گفت: راه سوسنگرد بسته شده است.وي تصريح مي کند: با پاي پياده به سمت ساحل کرخه حرکت کرديم تا از شمال سوسنگرد وارد شهر شويم اما ساعت يک تا ۶ بعد از ظهر جنگ هاي تن به تن انجام مي شد اما به خاطر اين که از پشت سر مورد حمله قرار نگيريم، عقب نشيني کرديم.سرهنگ فرتاش مي افزايد: روز بعد با کمک شهيد چمران با بالگرد قصد ورود به شهر را داشتيم که به دليل تيراندازي امکان پذير نبود.
در ساعت ۱۱ شب حمله لغو شد و به ستاد برگشتم، مقام معظم رهبري و شهيد دکتر چمران درصدد بودند تا بني صدر را راضي کنند که حمله ادامه پيدا کند.
وي درباره يکي از مذاکرات تلفني شهيد چمران و بني صدر مي گويد: شهيد چمران در گفت وگوي تلفني که با بني صدر داشت عنوان کرد: «من فردا صبح با نيروهاي مردمي وارد سوسنگرد خواهم شد، اگر شهيد شدم، که به نفع شماست ولي اگر زنده ماندم آبروي شما (بني صدر) را خواهم برد.» سرهنگ فرتاش مي گويد: ساعت يک نصف شب دستور حمله صادر و عمليات توسط تيپ ۲ لشکر ۹۲ با فرماندهي سرهنگ زرهي شهبازي آغاز شد و با حرکت او تمام نيروهاي اهواز نيز خودشان را رساندند و دشمن را سرکوب کردند.
وي از اين عمليات با عنوان حمله ظفرمندانه ارتش ايران ياد مي کند و ادامه مي دهد: وقتي وارد سوسنگرد شديم عراقي ها تمام شهر را گرفته بودند و فقط مسجد و چند کوچه اطراف در اختيار ايراني ها بود ولي با اين حمله ظفرمندانه سوسنگرد آزاد شد.سرهنگ فرتاش که حدود ۵۰ روز فرماندار نظامي سوسنگرد بوده است درباره پيروزي اين عمليات خاطرنشان مي کند: سوسنگرد در کمتر از ۴۸ ساعت باز پس گيري شد.
سرهنگ فرتاش که اکنون بازنشسته شده است، فرماندهي تيپ مريوان، فرماندهي «مرکز آموزش۰۲» شاهرود و سرپرستي آمادگاه ۵۴۱ مشهد را در کارنامه خدمتي خود دارد.