جشنواره ای برای انقلاب

- منشاء الگوی مردم سالاری دینی در عصر شهرت و رشد گفتمان مردم سالاری غیردینی شد.
- باور جهانی ناگریزی از سیطره دو قطب قدرت (ایالات متحده آمریکا و شوروی سابق) را در هم شکست.
- اعتماد به نفس و نهاد وحدت پذیری توده های زیر ستم در منطقه را تقویت نمود.
- گفتمان«انتظار» را به عنوان اراده ای زمینه ساز برای وقوع حکومت عدل جهانی تبیین و گسترش داد.
- و...
در میان شاخه های گوناگون هنری، قالب داستان، ظرفیت فراوان و بی مانندی برای رویکرد توصیفی و تحلیلی«موضوع انقلاب اسلامی» دارد.
در این قالب و عرصه ی شگفت، هنرمند داستان نویس می تواند بدون محدودیت و با آسودگی و به دور از شتابزدگی، از زمینه ها، چرایی ها، پیامدها و دستاوردهای انقلاب اسلامی گزارش دهد. گزارشی که تصویری روشن، قابل درک و جامع از گذشته و حال، راه آینده و رسالت تاریخی پیش روی ما و نسل های آتی می نهد.
با این حال، چنان که باید، موضوع انقلاب اسلامی، در عرصه داستان بروز و ظهور پردامنه نداشته است.
هم اینک گروه شناخته شده و در عین حال کم تعدادی از اهالی داستان نویسی، به موضوع یاد شده، دغدغه نشان می دهند.
نهادی و دستگاهی هم نیست که وظیفه آن در راستای یاری و تقویت معنوی و مادی داستان نویس انقلاب اسلامی تعریف شده باشد.
تردیدی نیست که نویسندگان بسیاری نسبت به انقلاب اسلامی، دلمشغولی دارند و بدان ارادت می ورزند. اما همین افراد به دلایلی چون کمبود ناشرو نداشتن دسترسی به اسناد تاریخی و منابع تحلیلی متعدد، نتوانسته اند سهمی را در ادبیات انقلاب اسلامی به دست آورند.
از این رو، بایسته است به موضوع بازتاب انقلاب سال 57 در حوزه داستان، نگاهی جدی شود.
این نگاه جدی، می تواند از نقطه«شکل گیری نهادی یاری رسان» آغاز شود و با رویدادی مانند«جشنواره داستان انقلاب» در روزهای دهه فجر ادامه پیدا کند.
برآنم«جشنواره داستان انقلاب» برکات فراوانی دارد:
- موضوع«انقلاب اسلامی» را در کانون نگاه هنرمندان می نشاند.
- میدان رقابت داستان نویسان فعال در حوزه ادبیات انقلاب را فراهم می کند.
- مجرای تبادل دستاوردهای تجربی و ایده های علمی در حوزه یاد شده می شود.
- اعتنای مخاطبان یا گروه هدف نویسندگان انقلاب را برمی انگیزد.
به امید روزی که در کنار برپایی جشنواره بین المللی فیلم فجر، جشنواره بین المللی تئاتر فجر، جشنواره بین المللی موسیقی فجر، جشنواره شعر فجر، شاهد برپایی جشنواره داستان انقلاب باشیم.
بزرگی انقلاب و ضرورت مانایی آرمان ها، آموزه ها و مفاهیم آن، امید یاد شده را دوست داشتنی تر می کند.