انقلاب اسلامی در سراسر ایران به روایت اسناد ساواک

ساواک که نام مخفف این سازمان مخوف و جهنمی است با پیگیری جدی و مستمر خود از مبارزات مردم ایران علیه شاهنشاه عاری از مهر و انعکاس اقدامات جاسوسانه و ضد مردمی خود در بولتن‌ها و گزارش‌های محرمانه، در واقع تاریخی مستند از خود بجای گذاشته است، اسنادی که هیچگاه در ذهن کودن آنان و اربابان مغرور و بی مغزشان خطور نمی‌کرد. روزی به دست فرزندان انقلاب اسلامی ایران بیافتد و پرده از جنایات این خود فروختگان علیه ملت مظلوم و ایثارگر بردارد.


انقلاب شکوهمند اسلامی ایران که ازسال 1341 ش به رهبری حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه شروع شده و در سال 1357 موفق به سرنگونی رژیم ضد مردمی پهلوی گردید، هنوز زوایای پنهانی را در درون خود دارد که باید با بررسی منابع گوناگونی دسترسی بدانها پیدا کرده و آنها را به دست ملت قهرمان ایران و تاریخ پر از مخاطره و افتخار‌امیز نهضت‌های آزادی‌بخش در ایران سپرد.
از جمله منابعی که می‌تواند ما را به فرازهایی از وقایع و تاریخ مبارزه علیه رژیم سفاک پهلوی آشنا سازد، اسناد و گزارش‌های محرمانه و سری سازمان اطلاعات و امنیت کشور در رژیم شاهنشاهی است. ساواک که نام مخفف این سازمان مخوف و جهنمی است با پیگیری جدی و مستمر خود از مبارزات مردم ایران علیه شاهنشاه عاری از مهر و انعکاس اقدامات جاسوسانه و ضد مردمی خود در بولتن‌ها و گزارش‌های محرمانه، در واقع تاریخی مستند از خود بجای گذاشته است، اسنادی که هیچگاه در ذهن کودن آنان و اربابان مغرور و بی مغزشان خطور نمی‌کرد. روزی به دست فرزندان انقلاب اسلامی ایران بیافتد و پرده از جنایات این خود فروختگان علیه ملت مظلوم و ایثارگر بردارد.
با نگاهی به اسناد به جا مانده و گزارش‌های ساواک چند نکته بهتر روشن می‌گردد:
1ـ‌حرکت و خروش مردمی در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی به چند شهر و شهرستان محدود نبوده بلکه در سراسر کشور گسترش داشته است.
2ـ‌ مأموران ساواک و پلیس شاه روحیه خود را به کلی باخته و توان رویارویی با مردم را نداشته‌اند.
3ـ هدف‌ها و خواسته‌های مردم به پاخاسته اسلامی بوده و در حقیقت انقلاب جنبه آرمانخواهی داشته است.
اکنون گوشه‌هایی از گزارش‌های روزانه و پیوسته ساواک، پیرامون حرکت و تظاهرات مردم در بسیاری از شهرها، شهرستان‌ها و برخی روستاها بازگو می‌گردد:

به: 312 شماره: 2653/22 هـ
از: اراک تاریخ: 14/10/57
روز جاری ضمن ادامه تعطیل عمومی تظاهرات پراکنده‌ای در بعضی از نقاط خمین به صورت نامنظم توأم به دادن شعارهای مضره مرگ بر 66* جریان داشته که با درگیری مأمورین انتظامی پایان گرفته است.
نصیری
گوینده: رضائی
ساعت 30/12
*مقصود از «66» شاه معدوم می‌باشد/.


به: 312 شماره: 5299/2
از: ساری تاریخ: 14/10/57
1ـ از ساعت 9:30 روز جاری الی 11:30 روز جاری از طرف عده‌ای از آذربایجانی‌های مقیم ترک‌آباد گنبد مجلس ترحیمی به مناسبت کشته شدگان حادثه گالیکش در مسجد صاحب الزمان گنبد تشکیل همچنین قرار است از ساعت 1400 روز جاری الی00/17 مجلس دیگری در همان مجلس برپا گردد.
2ـ صبح روز جاری جماعتی در حدود 1000 نفر در جلوی بیمارستان کورش کبیر گنبد اجتماع و با آتش زدن حلقه‌های لاستیک عبور و مرور را مسدود نمودند. اجتماع نامبردگان مربوط به دو جسد می‌باشد که به علت نشناخته شدن در سردخانه بیمارستان است و قرار است در ساعت 00/14 روز جاری اجساد را تحویل گیرند. ضمنا تابلوی بیمارستان دستکاری شده است و نام کوروش کبیر حذف و به جای آن بیمارستان شهدا نامگذاری گردیده.
رخشا
گوینده: فرهمند
گیرنده: نزاکتی
ساعت 13:55

به: 312 شماره: 11851/1 هـ
از: کرمان تاریخ 41/10/57
بعدازظهر روز جاری حدود 6000 نفر از طبقات مختلف مردم کرمان در مسجد جامع اجتماع و در ساعت 14:00 پس از خروج از مسجد با حمل پلاکارت }پلاکارد{ و عکس‌هایی از }امام{خمینی و دادن شعارهایی علیه رژیم و اعلام مخالفت با حکومت شاپور بختیار اقدام به راه‌پیمایی و سپس به مسجد صاحب‌الزمان عزیمت و در ساعت 30/17 متفرق گردیدند.
گوینده: سلیمانی
ساعت:45/17


به: 312 شماره: 13107/21 هـ
از: قم تاریخ: 14/10/57
پیرو 13103/21 هـ ـ 14/10/57
1ـ بعدازظهر روز جاری تظاهرات پراکنده‌ای در خیابان‌های چهارمردان ـ آذر صفائیه، خاک فرج، نیروگاه و خیابان تهران و کوچه‌های اطراف آنها با دادن شعارهای مضره اسائه ادب آمیز و آتش زدن چند حلقه لاستیک روی داده که از طرف مأمورین نسبت به متفرق ساختن و جلوگیری از گسترش تظاهرات اقدام شده به علاوه چون از طرف عناصر آشوبگر به خانه کلی از مأمورین اطلاعات شهربانی حمله شده بود بلافاصله از طرف مأمورین با عناصر آشوبگر مقابله و چند نفر از آنان دستگیر گردیده‌اند ضمنا در جریان تظاهرات و برخورد بعدازظهر روز جاری دو نفر مجروح گردیده‌اند.
2ـ بعدازظهر روز جاری تظاهرات پراکنده‌ای در تفرش و آشتیان رخ داد که از طرف مأمورین نسبت به متفرق کردن متظاهرین اقدام شده است.
استحضارا معروض باصری نیا
ساعت: 45/19
گیرنده: ضیایی

به: 312 شماره: 16552/ هـ
از: کرمانشاه تاریخ: 14/10/57
پیرو 16549/ هـ ـ 14/10/57
1ـ از ساعت00/15 روز جاری حدود 5000 نفر از جوانان و طبقات مختلف در کرمانشاه ضمن دادن شعارهای ضد ملی در بعضی از خیابان‌ها به راه‌پیمایی آرام پرداخته و بعد به گورستان شهر عزیمت و سپس ضمن راه‌پیمایی تا حدود مسجد معتضدی حرکت و در ساعت 30/17 متفرق شدند ضمنا در روز جاری 80% مغازه‌های شهر تعطیل بوده است.
2ـ از ساعت 00/9 روز جاری عده‌ای در حدود 5000 نفر از طبقات مختلف شهرستان سقز به مناسبت هفته کشته شدگان در حالیکه روحانیون در پیشاپیش آنها بودند به راهپیمایی آرام پرداخته و سپس به گورستان شهر عزیمت و در ساعت 30/13 متفرق گردیدئد.
همدانیان

ساعت 30/17
به:312 شماره: 17623/هـ
از: رضائیه تاریخ: 14/10/57
ساعت 00/15 مورخ 13/10/57 حدود 500 نفر از عناصر ناراحت ماکو و شاه‌آباد به وسایل نقلیه به شهر پل دشت رفته و در آنجا دست به تظاهرات زده‌اند که برابر اطلاع در این تظاهرات تظاهرکنندگان ضمن نوشتن شعارهای مضره بر روی دیوارهای بخش مذکور شیشه‌های بانک صادرات، شهرداری و تابلوهای راهنمایی و رانندگی را شکسته ودر ساعت 30/18 پس از خاتمه تظاهرات به شهرهای خود بازگشته‌اند.
ساعت 40/14

به: 312 و 302 شماره: 22340/هـ ا
از: شیراز 7/هـ ا تاریخ: 14/10/57
روز جاری تعدادی از تظاهرکنندگان به خانه یکی از درجه‌داران ژاندارمری در شهرستان لار حمله و با مقاومت مسلحانه درجه‌دار مزبور مواجه و بر اثر تیراندازی وی سه نفر کشته و 8 نفر مجروج گردیده‌اند بقیه جمعیت حمله را تشدید و اسلحه ژـ3 درجه‌دار مزبور اخذ و او را به قتل رسانده که جنازه وی در خیابان قرار دارد با توجه به ازدحام جمعیت عوامل انتظامی قادر به هیچ گونه دخالیت نبوده و فقط به حفاظت تأسیسات خود پرداخته‌اند در حال حاضر وضع شهرستان مزبور بسیار متشنج و ادامه این وضع با در نظر گرفتن اینکه تعدادی از مردم مسلح می‌باشند سبب بروز حوادث بسیار ناگواری در شهرستان مذکور خواهد شد.
علیهذا به منظور تقویت واحدهای انتظامی شهرستان‌های مزبور مقرر فرمایید از طریق نیروی زمینی و پادگان منطقه فارس ابلاغ گردد که یک واحد تقویتی کامل با هلکوپتر به شهرستان مزبور اعزام گردند.
جوان
به اظهار سرهنگ هنرور در جریان خبر می‌باشند. ساعت 20/18
گیرنده سرهنگ گلارستانی دفتر ویژه ساعت 15/18 روز 14/10/57
گوینده : مقتصدی
گیرنده : نزاکتی


به : 312 شماره: 97757/20 هـ
از: 20 هـ تاریخ: 14/10/57
در ساعت 30/21 شب 14/10/57 بنا به توصیه آیات ، ناآرامی‌ در نقاط شهر به خصوص جنوب شهر شیوع یافته و با توجه به خاموشی برق مأمورین فرمانداری نظامی قادر به کنترل نظم در جنوب شهر نمی‌باشند.
شیخان

به: تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور
شماره: 747/08/713
از: فرمانداری نظامی تهران و حومه (رکن 2) تاریخ:15/10/57
موضوع: اطلاعیه
برابر اطلاع واصله از پاسگاه مرگزی گروهان ورامین واعظی بنام شیخ محمدرضا داودی سن حدود 27 سال از ناآرامی‌ها کشور سوء استفاده کرده و در اغلب مساجد به ویژه امرآباد حوزه پاسگاه مرکزی ورامین بالای منبر رفته ضمن سخنرانی ضد ملی و میهنی مردم را تحریک و بلوا و آشوب و هرج و مرج می‌نماید و به کد 66 نیز اسائه ادب نموده و اعلام می‌دارد اگر حب کد 66 در دل هر مسلمان باشد نماز و روزه بر آن مسلمان حرام است و همچنین مردم و زارعین کم سواد را وادار کرده که به مأمورین و به منازل درجه‌داران ژاندارمری حمله و اموال آنها را به آتش بکشند. ضمنا این مطلب را به گفته آیت‌الله خمینی وظیفه شرعی مسلمانان دانسته.
نامبرده با تحریکاتی که انجام داده پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی و سایر مأمورین را در خطر جانی و مالی قرار داده علیهذا با توجه به سن و سالی که این واعظ دارد عملیات وی کاملا مشکوک و مظنون بوده و امکان دارد در پوشش روحانیت و استفاده از لباس روحانیت دست به این اعمال ناشایست زده و چنانچه سریعا به این مسئله رسیدگی نشود رویدادهای مهمی در اثر تحریکات وی رخ خواهد داد. مراتب جهت اطلاع و بررسی و هرگونه اقدام لازم به آگاهی می‌رسد.
معاون و رییس ستاد فرماندار نظامی تهران و حومه ـ سپهبد رحیمی
گوینده آقای فدایی
گیرنده : گلپرا
ساعت 00/22
مراتب به دفتر ویژه منعکس گردید.

به: 312 شماره: 5304/2 ه ا
از: ساری تاریخ: 15/10/57
در ساعت 16 روز جاری حدود 6 هزار نفر از قشریون مذهبی ساری در تکیه حیدریه واقع در خیابان رستاخیز اجتماع پس از اتمام سخنرانی شیخ قاسمی به طرف خیابان‌های سپاهیان انقلاب ـ فرح پهلوی ـ شاه ـ نادر حرکت و ضمن دادن شعارهای ضد ملی و پرتاب سنگ به طرف مأمورین و شکستن شیشه‌های چند بانک در ساعت 15/18 با دخالت مأمورین انتظامی و پرتاب گاز اشک‌آور و شلیک‌ تیر هوایی پراکنده شدند.
رییس سازمان ـ رخشا

به:312 و 302 شماره: 9052/ هـ ا
از: بوشهر تاریخ: 15/10/57
شب گذشته ساختمان لژیون خدمتگزاران بشر و آژانس کرایه اتومبیل رورووک توسط عده‌ای به آتش کشیده شده ضمنا بانک صادرات شعبه مرکزی بوشهر با مواد آتش‌زا آتش گرفته که وسیله مأمورین آتش مهار گردیده ضمنا هنگامی که اینجانب قصد مراجعه به استانداری را داشتم عده‌ای جوان با استفاده از راه‌بندان با چوبدستی و سنگ به اینجانب شدیدا حمله‌ور و ناچارا دو تیر هوایی شلیک نمودم و سرانجام متفرق گردیدند لیکن برابر گزارش واصله جوان 15 ساله‌ای بنام غلام‌علی بهرامی مورد اصابت گلوله واقع و به بیمارستان منتقل و خطری متوجه او نمی‌باشد و حال وی رو به بهبودی است. ضمنا از ساعت 9 جاری در خیابان‌های بوشهر راهبندان و تمثال‌های 66 را که روی آن ضربدر کشیده شده بود و جملات مضره‌ای نوشته شده جلو شیشه‌های اتومبیل‌ها نصب و بعضا با تهدید از اتومبیل‌ها بنزین و یا پول جهت خریداری بنزین اخذ و مبادرت به آتش‌سوزی می‌نمایند یک دستگاه اتومبیل که متعلق به همسایه یکی از کارمندان بوده و جلو منزل کارمند مزبور پارک شده بود به اتش کشیده شده و به کلی سوخته است. مقامات انتظامی استان از مسئولیت شانه خالی می‌کنند و هیچگونه عکس‌العملی نشان نمی‌دهند و به علت حضور مأمورین در خیابان‌های متظاهرین با جسارت بیشتری اقدامات خشونت‌آمیز خود را دنبال می‌نمایند.
بدیعی
گوینده: رومی
گیرنده: گلپرا
ساعت 00/12

به : 312 شماره: 16556/ هـ
از: کرمانشاه تاریخ: 15/10/57
پیرو 16558/ هـ ـ 15/10/57
در بعدازظهر روز جاری نیز تظاهرکنندگان ضمن انجام راه‌پیمایی و دادن شعارهای ضد ملی مبادرت به راه‌بندان‌های متعدد و ایجاد آتش‌سوزی در چند خیابان و تخریب اماکن و مؤسسات عمومی نموند و به میدان یادبودی و میدان 28 مرداد حمله و قصد پایین آوردن این پیکره را داشته‌اند که مأمورین انتظامی با استفاده از وسایل کنترل اغتشاشات و تیراندازی هوایی آشوبگران را متفرق نموده‌اند به طور کل در این روز نیز سه شعبه بانک یک چلوکبابی یک کیوسک متعلق به شهرداری و مقداری از وسایل اطاق اصناف و قسمتی از هتل داریوش را برای بار دوم و یک مغازه صفحه‌فروشی به آتش کشیده شده و یکی از دست‌های مجسمه 28 مرداد نیز شکسته شده است. این تشنجات در ساعت 00/18 خاتمه یافته و در حال حاضر وضع شهر عاری از هر گونه تظاهر و اجتماعی می‌باشد.
همدانیان
گوینده : سرخی
گیرنده: ساعت: 45/8
روز: 15/10/57

به : 312 شماره: 95765 /20 هـ‌
از: 20 هـ تاریخ: 15/10/57
منشاء: مسجد
منبع: گزارش عملیاتی
12/10/57 و13/10/57 و15/10/57
عده‌ای جوان شب‌ها در مسجد الله‌اکبر واقع در انتهای خیابان دامپزشکی نرسیده به خانه‌های سازمانی فرهنگیان اجتماع و در مورد شکستن و آتش زدن منازل افراد ارتش و سازمان امنیت با یکدیگر مشورت و تبادل نظر می‌نمایند. و گفته می‌شود که شب 14/10/57 نیز دو نفر از افراد نظامی کشته شده‌اند.
نظریه سه شنبه: گزارش تصور می‌رود صحت داشته باشد و مراتب به فرمانداری نظامی گزارش شده است.
گوینده: حمیدفر
گیرنده: فرجاد
ساعت 05/11

به:312 شماره: 13244/11 هـ
از: زاهدان تاریخ: 15/10/57
قبل از ظهر روز جاری پس از دعای ندبه و سخنرانی آیت‌الله کفعمی در هیأت رضویه (خراسانی‌ها) طبق برنامه قبلی حاضرین به طور دسته جمعی و به صورت آرام از هیأت مزبور خارج و درحالی که تعدادی از روحانیون در پیشاپیش آنان حرکت می‌کردند در خیابان‌های زاهدان مبادرت به راهپیمایی آرام نموده و فقط در قسمت کوچکی از مسیر شعارهایی به نفع ]امام[خمینی داده شد راه‌پیمایان حدود ساعت 12 به مسجد جامع زاهدان رفته و پس از برگزاری نمازجماعت و نماز جمعه متفرق گردیدند.
تعداد راه‌پیمایان حدود 2000 نفر بود و اکثریت را محصلین و دانشجویان تشکیل می‌دادند و حدود 200 نفر از بانوان نیز در بین آنان دیده می‌شد با عنایت به اینکه در چند روز اخیر در زاهدان شایع شده بود راه‌پیمایان در روز جاری قصد حمله به پیکره رضا شاه کبیر را دارند و بلوچ‌ها که مخالف تظاهرات ضد ملی هستند درصدد می‌باشند راسا با آشوبگران به مقابله برخیزند لذا به منظور جلوگیری از پیش آمدهای سوء احتمالی اقدامات لازم را با مراجع انتظامی با همکاری این سازمان معمول و بر مبنای تصمیمات شورای تأمین مورخ 14/10/57 از صبح روز جاری نیروهای انتظامی تحت نظر رییس شهربانی در نقاط حساس شهر به ویژه اطراف پیکره مذکور مستقر گردیدند ضمنا بر مبنای توصیه‌هایی که به معتمدین شهر شده بود آنان و نیز آیت‌الله کفعمی جمعیت را به آرامش و حفظ نظام دعوت می‌نمودند.
مراتب جهت استحضار اعلام می‌گردد.
رییس سازمان ـ رضوانی
گوینده: عظمی
گیرنده: زمانی
ساعت: 30/14 روز 15/10/57
به عرض مقام معاونت دوم اداره کل رسید.

به : 312 شماره: 11434/ هـ ا
از: آبادان تاریخ: 15/10/57
از ساعت 30/9 دقیقه روز جاری تظاهراتی در حدود دو هزار نفر در بندر ماهشهر به طرفداری خمینی در ناحیه غیر صنعتی صورت گرفته است.
گوینده: آقای دژبانی
گیرنده: گلپرا
ساعت: 55/18
به عرض مقام معاونت دوم اداره کل رسید.

به: 312 ـ 412 شماره:
از : قم تاریخ: 15/10/57
پیرو 13107ـ21 هـ ـ 14/10/57
1ـ‌ شب گذشته پس از شروع ساعت منع عبور و مرور مانند شب‌های قبل تظاهراتی در خیابان‌های قم مانند چهارمردان ، آذر، باجک، دورشهر، صفائیه و خیابان تهران با نواختن بوق و دادن شعارهای مضره بوسیله بلندگو و در ضمن با آتش‌افروزی و پرتاب نارنجک دست‌ساز به طرف خودروهای مأمورین گشتی صورت گرفته و همچنین در سطح شهر اقدام به نوشتن شعارهای مضره شده و نیز روی دیوار منازل چند نفر از کارمندان این سازمان چنین شعارهای توأم با جملاتی علیه ساواک نوشته شده است.

به:312ـ312 شماره:
از: قم تاریخ:15/10/57
حدود ساعت 00/3 بامداد روز جاری به پاسگاه ژاندارمری بخش کهک از توابع شهرستان قم حمله مسلحانه شده و در تحقیقات اولیه معلوم گردیده که چند نفر از مأمورین و مهاجمین کشته و مجروح و از سلاح مأمورین پاسگاه نیز ربوده شده.

گوینده: باصری‌نیا
گیرنده: فرجاد
ساعت: 00/10
به عرض تیمسار ریاست اداره کل سوم رسید.

به: 302ـ312 شماره: 13112/21 هـ
از: قم تاریخ: 15/10/57
پیرو 13110/21 ه ـ 15/10/57
در جریان حمله مسلحانه به پاسگاه ژاندارمری کهک 2 نفر از درجه‌داران پاسگاه شهید و رییس پاسگاه و یکی دیگر از مأمورین مجروح و 13 قبضه اسلحه ژ 3 و 3 قبضه اسلحه یوزی و مقداری مهمات و توسط مهاجمین روبوده شده است. ضمنا گفته شده چند نفر از مهاجمین مجروح توسط سایر مهاجمین از محل دور شده.استحضارا معروض.
باصری‌نیا
گوینده: جهان‌قربان
گیرنده: فرجاد
ساعت: 55/11

به : 312 شماره: 13114/21 هـ
از: قم تاریخ: 15/10/57
پیرو 13111 / 21 هـ ـ 15/10/57
جمعیتی که در مسجد جامع تجمع نموده بودند به طرف آستان مقدسه قم حرکت و پس از برگزاری نماز در صحن مطهر عده‌ای در میان جمعیت ضمن دادن شعارهای مضره و اسائه ادب آمیز درصدد از بین بردن آثار کتیبه‌های موجود در حرم بر آمده‌آند که مربوط به فرامین شاهنشاه آریامهر نسبت به بازسازی حرم مطهر حضرت معصومه (ع) می‌باشد ضمنا تعداد جمعیت مجموعا در حدود 20000 نفر تخمین زده می‌شود. استحضارا معروض
باصری‌نیا
گوینده: جهان قربان
گیرنده: زمانی
ساعت 4 روز 15/10/57

به : 112 شماره: 13117/21 هـ
از قم: تاریخ: 15/10/57
پیرو 13115/21 هـ ‌‌ ـ 15/10/57
1ـ بعدازظهر روز جاری نیز تظاهراتی در خیابان‌های آذر ـ چهارمردان ـ خاک فرج ـ صفائیه ـ دور شهر و محله قم نو و شاهزاده ابراهیم قم و کوچه‌های اطراف آنها رخ داده که متظاهرین با دادن شعارهای مضره مباردت به راهپیمایی نموده‌اند که تعداد آنها بالغ بر 5000 نفر تخمین زده می‌شوند ضمنا مانند شب‌های گذشته در صحن حرم مطهر حضرت معصومه علیه‌السلام نیز در بین جمعیتی بالغ بر 1000 نفر شعارهای مضره‌ دادن شده است. و مأمورین نسبت به متفرق نمودن متظاهرین در خیابان‌ها اقدام نموده‌اند. ضمنا عکس‌هایی از ]امام[خمینی در حرم نصب شده است.
2ـ از ساعت 30/16 روز جاری به تدریج جمعیتی در حدود 2000 نفر در میدان کمال‌الملک کاشان اجتماع و سپس به طرف زیارتکده پنجه شاه حرکت و پس از زیارت بدون درگیری با مأمورین متفرق شده‌اند استحضارا معروض .
باصری‌نیا
گوینده: جهان قربان
گیرنده : فرجاد


ساعت : 10/20
به : 312 شماره: 5705/ هـ ـ 1
از : هرمزگان تاریخ: 16/10/57
موضوع: وقایع استان هرمزگان
1ـ از ساعت 9:00 روز جاری به علت فوت یکی از زخمی‌شدگان بنام سایانی 15 ساله جمعیتی حدود 5000 نفر از زن و مرد و جوان و اطفال مقابل بیمارستان ثریا بندرعباس اجتماع پس از تحویل جسد در حالی که تعدادی از روحانیون مقابل جمعیت بودند به حرکت در آمده ضمن دادن شعارهای بسیار تند علیه رژیم و ساواک و حمل تصاویر بزرگ خمینی از خیابان‌های اصلی بندرعباس عبور و به سمت گورستان شهر رفتند که هنوز ادامه دارد.
2ـ ظرف دو روزگذشته تظاهرات موافق و مخالف در شهر میناب به وقوع پیوست که منجر به زد و خورد میان طرفین گردیده و در تاریکی شب مبادرت به آتش زدن منازل یکدیگر می‌نمایند ضمنا روز گذشته در جریان تظاهرات میان یک زا مخالفین مسلح به سلاح کمری مبادرت به تیراندازی به سوی موافقین و مأمورین می‌نمایند که توسط پلیس دستگیر گردیده است.
3ـ‌ بعدازظهر روز گذشته تظاهرات شدیدی علیه دولت با حرکت حدود 200 نفر از مخالفین در بندر لنگه انجام، که با پرتاب گاز اشک‌آور و تیراندازی هوایی توسط مأمورین انتظامی متفرق گردیده‌اند و قرار است که امروز نیز توسط معملین راه‌پیمایی انجام شود.
بهرام
گوینده: ناطقی

به : 312 شماره: 28393/20 هـ ـ 1
از: 20/12 تاریخ: 16/10/57
موضوع: وضع بازار
پیرو 28386/20 ه 12 تاریخ 14/10/57
تا ساعت 30/9 روز 16/10/57 وضع بازار تهران، شمیران و کرج و شهر ری به شرح زیر به استحضار می‌رسد:
1ـ بازار تهران و مغازه‌های اطراف آن بسته است، بنزین و نفت و گاز نیست تاکسی به علت نبودن سوخت خیلی کم است.
2ـ کلیه دکاکین کرج بسته بوده نفت و بنزین و گاز نیست.
3ـ‌ بازار تجریش و مغازه‌های اطراف آن بسته است بنزین و نفت نیست .
4ـ‌ بازار شهر ری و مغازه‌ های اطراف آن بسته می‌باشد، نفت و بنزین نیست.
5ـ مغازه‌های سطح شهر 20% باز است.
6ـ وضع میدان بارفروشی گمرک عادی است و در میدان بارفروشی انبار غله و سبزی بار کم می‌باشد.
گوینده: صبوری رییس: شیخان
گیرنده: قاسم زاده از طرف: فرنژاد
ساعت: 00/10

به: 312 شماره: 3823/25 هـ
از: زنجان تاریخ: 16/10/57
پیرو 3819 /25 هـ ـ 13/10/57
1ـ 14/10/57 سه نفر خبرنگار خارجی به اسامی دیوید جونز تبعه انگلستان و حبیب راویان تبعه افغانستان از جانب کریم سنجابی به قزوین وارد و به منزل سید عباس ابوترابی عضو هیأت علمیه قزوین رفته و با پسر وی سید محمد ابوترابی مصاحبه‌ای انجام که متن این مصاحبه علیه رژیم و به نفع خمینی و اعتراض به دستگیری‌ها است و قتل و جرح افراد بوده و ضمنا نامبرده خودر ا سخنگوی روحانیون قزوین معرفی نموده و خبرنگاران پس از خروج از منزل مذکور توسط فرماندرا نظامی دستگیر و نوار مربوط به مصاحبه مورد بحث ضبط گردیده و ضمنا راننده‌ای که به همراه خبرنگاران مذکور بود نامش فریدون نصراللهی است.
2ـ به منظور بررسی و چگونگی تظاهرات افسران و درجه‌داران آتش سوزی‌های اخیر در قزوین سرلشکر جهانبانی رییس بازرسی نیروهای زمینی به افتاق دو نفر سرهنگ به قزوین وارد پس از بازرسی و مشاهده وضع شهر در تاریخ 14/10/57 قزوین را ترک نموده‌اند.
3ـ طبق اظهار فرماندار نظامی قزوین بعد از ظهر 14/10/57 آقای دکتر شاپور بختیار تلفنی با ایشان مذاکره و قرار شده که آقای مانیان از طرف ایشان به منظور مذاکره درباره وقایع اخیر به قزوین خواهد آمد.
رییس سازمان زنجان- ریاضی
گوینده: کلانتری
گیرنده : قاسم زاده
ساعت: 20/8

تلفن آقای حقیقت از سمنان
مدیریت کل اداره سوم 312
از سمنان 14/7439 ـ‌ 19/10/57
تظاهرات دامغان
1ـ روز 18/10/57 شیخ محمد ترابی شیخ حسن و شیخ مسیح شاهچراغی سید محمود و محمود موسویان و حسن شاهچراغی دبیر به شاهرود رفته و از روحانیون خواسته‌اند که با کمک‌های شاهرود تظاهراتی در دامغان بر پا نمایند. که به دنبال آن عده‌ای از اهالی شاهرود و کارگران ترزه ضمن داشتن چوب و چماق به سمت دامغان حرکت که در ابتدای شهر چوب و چماق آنان توسط مأمورین جمع آوری و تعدادی از آنان را دستگیر نموده‌اند که متظاهرین در شهر دامغان ضمن شکستن شیشه‌های کیوسک راهنمایی ، تلفن چند مغازه و منزل دو نفر از شاهرود ، چند حلقه لاستیک و چند مغازه را به آتش کشیده که پلیس ناچار افراد دستگیر شده را آزاد و متظاهرین را متفرق می‌نماید.
2‌ـ از ساعت 00/9 روز 18/10/57 حدود دو هزار از اهالی سمنان از مسجد سلطانی به راه افتاده و ضمن دادن شعارهای ضد ملی به طرف میدان سی سر حرکت و سپس وارد میدان منوچهری شده در این محل شخصی بنام غلامعلی رحیمیان کارمند بازنشسته دادگستری که از متعصبین افراطی می‌باشد شروع به سخنرانی نموده و عده‌ای دور وی را گرفته بودند که شناخته نشود. وی به مردم اعلام نمود که گول این دولت غاصب بختیار را نخورند و تا زمانی که رژیم عوض نشده است از فعالیت دست بر ندارند و پول آب و برق و تلفن را ندهند. پس از سخنرانی وی مردم متفرق گردیدند. 
3ـ‌کلیه ادارات و مغازه‌ها و مدارس ورامین تعطیل و تظاهرات پراکنده‌ای در منطقه وجود دارد و وضع غیرعادی است.
رییس نصر
در ساعت 15 تحویل افسر نگهبان اداره کل سوم (آقای راحت) گردید.

به: 312 شماره: 2692/22/ هـ
از: 22 هـ تاریخ: 19/10/57
1ـ از ساعت 20/11 روز گذشته در خمین حدود 4000 نفر زن و مرد ضمن حمل عکس‌هایی از ]امام[خمینی و دادن شعارهایی در حمایت از وی و شعارهای مضره شروع به راه‌پیمایی نموده که در ساعت 30/12 وسیله مأمورین متفرق و اتفاق سوئی رخ نداد.
2ـ‌ از ساعت 9 صبح روز گذشته اهالی محلات و دهات اطراف آن در مسجد جامع اجتماع و در ساعت 30/11 با دادن شعارهای مضره در خیابان‌ها شروع به راه‌پیمایی نمودند سپس در میدان کورش توقف و پس از استماع سخنرانی یکی از روحانیون در ساعت 00/13 بدون هیچ‌گونه درگیری متفرق شدند.
رییس احمدی
گوینده: مقدم
گیرنده: راحت ساعت: 20/10

از : کمیته مشترک 383 جلد 1129/11999/383
به: 312 تاریخ: 19/10/57
روز گذشته تظاهرات شدیدی در خرم‌آباد صورت گرفته که منجر به زخمی شدن 18 نفر و کشته شدن تعدادی شده است. مردم در حال حاضر شدیدا عصیان‌زده شده و امکان دارد دست به اقدامات حادی بزنند و در روز جاری علمای خرم‌آباد اجتماع کرده و نامه‌ای در شش بند نوشته و تسلیم مقامات شهر نموده‌اند.
آنان تقاضا کرده‌اند که گارد از شهر خارج شود و مسئولیت کامل شهر و مردم به عهده روحانیون باشد و تظاهرات را آزاد بگذارند و قول می‌دهند هیچ‌گونه عمل خشونت‌آمیز انجام نشود و در غیر این صورت هیچ‌گونه مسئولیتی را قبول نکرده و جلوی مردم را نخواهد گرفت.
کاویانی
گوینده: فروزنده
گیرنده : راحت ساعت: 10/17

به : 312
از : 20 هـ 12
تا ساعت 10/12 دقیقه روز 19/10/57 وضع بازار تهران ـ شهر ری ـ شمیران و کرج به شرح زیر به استحضار می‌رسد.
1ـ بازار تهران و مغازه‌های اطراف تعطیل ـ نفت کمیاب و در مقابل پمپ‌های بنزین اکثرا ازدحام زیادی، مشاهده می‌شود.
به:312 شماره: 5721/ هـ 1
از: هرمزگان تاریخ: 20/10/57
شب گذشته از ساعت 00/18 خاموشی سراسر شهر بندرعباس را فرا گرفت و در زمان خاموشی که تا نزدیکی ساعت 00/23 و بعضی نقاط تا صبح ادامه یافت چند منزل در شهر طعمه حریق گردید که یک از آنها منزل یک نفر شهربانی و یک عدد بمب دست ساز به محل دژبان نیروی هوایی بندرعباس پرتاب که خوشبختانه خسارت جانی و مالی نداشته است.
ضمنا ظرف چند روز گذشته مرتبا منازل خارجیان یا خود آنها مورد تهاجم واقع می‌گردند هزاران نفر از خارجیان بندرعباس را اعم از اسپانیایی، ایتالیایی ، انگلیسی ، امریکایی ، ژاپنی و غیره که در طرح‌های بزرگ نظیر کشتی سازی ـ شهر بندرعباس ـ نیروگاه بزرگ برق و غیره به کار مشغولند به جز تعدادی قلیل تدریجا بندرعباس را ترک نموده‌اند. نظامیان و مأموران انتظامی در شهر مورد تهدید و تعرض قرار می‌گیرند. زمین‌ها و ساختمان‌های عده‌ای از مردم تصرف می‌گردد. و همچنین شعارهای مضره در خاموشی‌های شبانه در سراسر شهر که به طور سرسام آور نوشته شده بوسیله مسئولین پاک نمی‌شود.
مهرام

از: خرم‌آباد شماره: 5994/ هـ 15
به : 312 تاریخ: 20/10/57
ساعت 00/9 روز جاری حدود ده هزار نفر از اهالی خرم‌آباد در حالی که اکثرا روحانیون خرم‌آباد در پیشاپیش آنان بودند در خیابان‌های شهر به پیاده‌روی کاملا آرام پرداخته که یکی از وعاظ که اهل خرم‌آباد و ساکن قم می‌باشد به نام سید محمد صالح طاهری برای مردم سخنرانی و آخرین اعلامیه خمینی را مبنی بر اینکه نبایستی به افسران و افراد پلیس و ساواک و منازل آنان حمله کرد و آتش سوزی ایجاد نمود همچنین منع تخریب و آتش‌سوزی اماکن عمومی و غیره و ایجاد نفاق و خواستار شناسایی عاملین آتش‌سوزی و تخریب و معرفی آنان برای محاکمه به علما قرائت گردید و کلیه حاضرین به آرامش دعوت شده‌اند این پیاده‌روی بدون هیچ حادثه‌ای خاتمه یافت.
گوینده: جودکی

به: 312 شماره: 11439/1 هـ 1
از:‌آبادان تاریخ: 20/10/57
در ساعت 00/11 مورخه 18/10 جاری راهپیمایی با شرکت 500 نفر از کارکنان شرکت ملی نفت و طبقات مختلف در خارک به طرفداری از خمینی برگزار گردید این تظاهرات بدون دخالت نیروهای انتظامی خاتمه یافت.

به:312 شماره: 13181/21 / ه‌ـ
از: قم تاریخ: 20/10/57
به دنبال اظهارنارضایتی شدید مأمورین انتظامی و پاره‌ای از مردم قم از صدمات جانی و مالی که اخیرا به تعدادی از مأمورین وارد و از طرف طرفداران آیت‌الله خمینی به اطلاع نامبرده رسیده از طرف وی اعلامیه‌ای به تاریخ 10 صفر با متن زیر در قم انتشار یافته است.
استحضارا معروض
سلام و تحیت به عموم ملت ایران
مطالبی از ایران می‌رسد که از توطئه‌ای خطرناک حکایت می‌کند ، گفته می‌شود اعلامیه‌هایی بدون امضا در طهران و شهرستان‌ها منتشر می‌شود و اشخاص زیادی را به اسم ساواکی و یا عمال شاه تهدید به قتل می‌کنند و خانه‌هایی را با همین بهانه‌‌ها سوزانده و به فرزندان آنها اهانت نموده و آزار داده‌اند به طوری که از ایران اطلاع داده‌اند، اعمالی بر خلاف اسلام و انصاف بدون رعایت حقوق شرعی انجام می‌گیرد که شاهد بر آن است که دست‌های ناپاکی در کار است که با هرج و مرج و ایجاد رعب و وحشت نهضت مقدس اسلامی را متهم نموده و خدائی نکرده به شکست بکشد. ملت محترم ایران باید بدانند که دیانت مقدس اسلام جان و مال انسان‌ها را محترم شمرده و تجاوز به آنان را از محرمات عظیمه می‌داند و کسانی‌که دست به این نحو جنایات زده و موجب ارعاب مردم می‌شدند به نظر می‌رسد از جناح‌های منحرفی باشند که می‌خواهند در پناه هرج و مرج یا شاه را حفظ کنند و یا کشور را با کودتای نظامی به تباهی بکشند. مردم مسلمان ایران در مبارزات به حق خود از این روش‌های غیر انسانی استفاده نمی‌کنند و موظف شرعی هستندکه به اعلامیه‌های بی‌امضا به هیچ وجه ترتیب اثر ندهند و از اشخاصی که می‌خواهند به خانه‌های مردم تجاوز کنند و آتش‌سوزی نمایند جلوگیری نمایند که به نظر می‌رسد توطئه‌ای در دست اجرا است که باید جلوگیری شود.
ملت شریف در تهران و شهرستان‌ها و قصبات به راه‌پیمایی و تظاهرات و اعتصابات خود ادامه دهند تا این توطئه‌ها با رفتن شاه خنثی شود بر حضرات علما اعلام ایران است که مردم را با اعلامیه‌ها بیدار کنند و آنان را به وظایف شرعی خود آگاه نمایند که مجازات اشخاص جنایت کار و جرم بعد از اثبات جنایت با محاکم صالحه است نه با اشخاص متعارف.
والسلام علیکم روح‌الله موسوی خمینی

به: 312 ـ 324ـ 323 شماره: 21/10/57
از: شهر کرد تاریخ: 21/10/57
مغازه‌ها بسته و مراکز آموزشی تعطیل و صبح روز جاری حدود 6000 نفر ضمن راهپیمایی و دادن شعار مضره به اداره ثبت اسناد و لژیون خدمتگزاران بشر و بهداری رفته و عکس کد 66 را پاره و قاب‌های آن را شکسته به راهپیمایی ادامه دادند هر گونه حادثه بعدی متعاقبا به استحضار می‌رسد.

به: 312ـ 302 شماره: 13193/21 هـ
از: 21 هـ‌ تاریخ: 21/10/57
پیرو شماره 14192/21 هـ ـ 21/10/57
1ـ بعدازظهر روز جاری جمعیتی که حدود 500 نفر تخمین زده می‌شد از خیابان چهار مردان قم حرکت و در صحن مطهر حضرت معصومه (ع) اقدام به دادن شعارهای مضره و اسائه ادب آمیز نموده و سپس متفرق شدند همچنین عده‌ای در صف‌های طویل پمپ بنزین نیز مبادرت به دادن شعارهایی اسائه ادب آمیز نموده‌اند ضمنا در تظاهراتی که روزهای جاری در جلوی شهربانی قم روی داده نام چند نفر از مأمورین شهربانی از لحاظ انتقام جویی بر سر زبان‌ها بوده است که مراتب جهت اقدام شایسته به فرمانداری نظامی و شهربانی قم اعلام گردید.
2ـ شب گذشته علی مراد علی درجه‌دار بازنشسته ارتش در یک از کوچه‌های قم بوسیله عوامل آشوبگر مورد ضرب واقع که پس از انتقال به بیمارستان معالجات معموله مؤثر واقع نشده و فوت نموده است.
3ـ در یکی از مساجد تفرش فیلمی به مدت سه شب پیاپی مربوط به وقایع مشهد به نمایش گذاشته شده که یکی از آموزگاران محل مسئولیت پخش فیلم را به عهده داشته است.
4ـ حدود ساعت 00/18 تظاهراتی با شرکت قریب 400 نفر از نوجوانان در محل مسجد حبیب بن موسی با دادن شعارهای مضره روی داده که متظاهرین پس از مدت 15 دقیقه متفرق شده‌اند. ضمنا در روز جاری به چند مورد تظاهرات پراکنده از جمله تظاهرات حدود 500 نفر با شرکت فرهنگیان و سایر طبقات در شهرسان ساوه برخورد شده است. استحضارا معروض
1ـ‌دفتر ویژه سرهنگ قندی . 2ـ نخست وزیری زمزینانی . 3ـ مرکز فرماندهی جهانپور
گوینده : ضابط
گیرنده: یوسفی
ساعت: 50/12 ـ 21/10/57

از: زاهدان شماره: 13256/هـ 11
به: 312 تاریخ: 21/10/57
قبل از ظهر روز جاری اجتماعی در مسجد جامع زاهدان تشکیل سپس حاضرین که حدود دو هزار نفر بودند در حالیکه آیت‌الله کفعمی و چند تن از روحانیون زاهدان در پیشاپیش آنان حرکت میکردند مبادرت به راهپیمایی و دادن شعار به نفع ]امام [خمینی و ضد ملی نموده و پس از طی چند خیابان مجددا به مسجد مذکور مراجعت و پس از برگزاری نماز جماعت متفرق گردیدن ضمنا راه‌پیمایی در مسیر راه در یکی از خیابان‌های زاهدان به زمین نشسته و پس از استماع سخنرانی یکی از دانشجویان مجددا به راه‌پیمایی ادامه دادند مراتب جهت استحضار اعلام.
رضوانی

به: 312 شماره: 9071/ هـ
تاریخ: 22/10/57
به مناسبت چهلمین روز در گذشت شیخ ابوتراب عاشوری از صبح روز جاری عده انبوهی از اهالی بوشهر و برازجان و قراء اطراف آن در چقادک 30 کیلومتری بوشهر که موطن شیخ مزبور می‌باشد تجمع و مراسمی بدین منظور برگزار گردید متظاهرین حدود ساعت 00/16 به بوشهر وارد شده و ضمن راه‌پیمایی در خیابان‌ها و با استفاده از بوق اتومبیل و دادن شعارهای مضره سر و صدای زیادی به راه انداخته‌اند. از نظر احتمال حمله اهالی به ساواک مراقبت ادامه دارد و ضمنا این ساواک نیز در آمادگی کامل به سر می‌برد.
فریدونی
گوینده: مجرد
گیرنده: شاهنگی
ساعت: 45/18
به عرض آقای امیدی رسید.

از: 312 شماره: 2849/25 هـ
به: 25 هـ تاریخ: 22/10/57
برابر اعلام سازمان قزوین صبح روز 21/10/57 در مسجد شاه قزوین اجتماعی تشکیل گردید که جمعیت آنها حدود 3 هزار نفر بودند در این اجتماع ضمن اینکه مردم همان شعارهای قدیمی خود را علیه کد 66 و له ]امام[خمینی تکرار نموده‌اند. شخصی بنام خراسانی واعظ منتخب قم برای اهالی قزوین مطالبی را جهت استماع شنوندگان درباره خودداری مردم از آتش زن اموال ارتشی‌ها و ساواکی‌ها عنوان نموده‌اند. ضمنا آقای مجید مولوی نیز برای بازدید خسارات وارده ناشی از حوادث چند روزه قزوین به آن شهرستان وارد و ضمن ملاقات با فرماندار و فرمانداری نظامی قزوین بررسی‌های انجام داده است. به قرار اطلاع واصله آشوبگران در صدد هستند که ظرف روزهای آینده ساختمانی را آتش بزنند که موضوع به اطلاع فرمانداری نظامی رسیده و قرار است در این باره شورای هماهنگی تصمیم گرفته فعلا در شهر زنجان وضع آرام می‌باشد. و فقط چند تهدید تلفنی به منازل کارکنان ساواک انجام شده است هر گونه اطلاع بعدی متعاقبا به استحضار خواهد رسید.
گوینده: آقای کلانتری
ساعت:‌ 20/15 به عرض مقام مدیریت کل رسید.

به: 312 2 سیار
از: قم 30/10/57
به دنبال راه‌پیمایی و تظاهرات روز گذشته از بامداد روز جاری عده‌ای از جوانان با داشتن بازوبند و نصب کارت به سینه خود تحت عنوان مأمور انتظامات اسلامی در بعضی از چهارراه‌ها و میادین امور انتظامی و ترافیک شهر قم را به عهده گرفته‌اند مراتب استحضار معروض می‌گردد.
رییس ساواک قم باصری نیا
طبقه‌بندی حفاظتی
تلگراف وارده
1ـ به 312 و 314 و 302 2ـ‌ از سنندج
3ـ شماره 22250 / هـ 4ـ تاریخ 7/11/57
پیرو / بازگشت شماره 22249/ هـ ـ 5/11/57
به دنبال برگزاری تظاهرات موافق موضوع پیروزی عده‌ای از مخالفان مبادرت به اقدامات خرابکارانه و آتش‌سوزی در سطح شهر سنندج نمودند که در برخورد با مأمورین یک نفر پاسبان زخمی و صبح روز بعد 6/11/57 در بیمارستان فوت و این امر موجب ناراحتی شدید و عصیان پاسبانان گردید که با سخنرانی فرمانده لشکر 28 و قول رسیدگی وی مأمورین آرامش خود را بازیافته لکن در اثر شکسته شدن یک جام شیشه در شهربانی و ترس و مخفی شدن رییس شهربانی در دفتر کار خود مجددا تحریک و به خیابان‌ها ریخته و مبادرت به تیراندازی و آتش زدن تعدادی از مغازه‌های افراد مخالف و اماکن دیگر سنندج از جمله حسینیه سنندج و مسجد قران ‌احمد مفتی‌زاده نموده که البته در این آتش‌سوزی ها عده‌ای از عناصر خرابکار و به اصطلاح کمونیست نیز با سوء استفاده از فرصت نقش فعالانه‌ای به عهده داشته و به طور کلی در تمام مدت روز شهر چهره‌ای ناآرام داشت تا سرانجام با دخالت لشکر آرامش برقرار و بر اساس تصمیم شورای تأمین قرار شد تا عادی شدن کامل اوضاع مأمورین شهربانی جمع‌آوری و کنترل حفاظت از کلانتری‌ها توسط لشکر صورت گیرد در این جریانات 4 نفر کشته و 15 نفر زخمی که دو نفر آنان مأمور شهربانی هستند زخمی گردیده‌اند.