امام خمینی: همه گونه آزادى را به زن خواهیم داد

حضرت امام خمینی سوم بهمن 1357 در گفتگویی با خبرنگاران کیهان و اطلاعات در نوفل لوشاتو، در مورد جایگاه روحانیون در حکومت، آزادی زنان، مارکسیست ها و روزنامه ها، جهان اسلام و مساله اسرائیل  سخن گفت. متن این مصاحبه به شرح ذیل است:

 

نخستین اقدام شما در بازگشت به ایران که روز جمعه آینده پیش بینى شده چه خواهد بود؟ و آیا اعضاى کمیته انقلابى حکومت اسلامى قبلًا اعلام خواهد شد یا نه؟

اولین اقدام من نصیحت به ملت عزیز ایران است. و ان شاء اللَّه اگر امکان باشد در بهشت زهرا راه خودمان را اعلام مى‏کنیم؛ و کارهایى را که مقدمتاً باید انجام داد اعلام خواهم کرد.

- شکل طبقاتى شورا آیا از طبقات کارگر، روشنفکر انقلابى- اسلامى خواهد بود و دهقانان در آن خواهند بود یا اکثر اعضاى این شورا روحانیون مى‏باشند؟

- خیر، اکثر از روحانیون نخواهند بود؛ بلکه روحانیون هم مثل سایر طبقات نماینده خواهند داشت.

- ممکن است خطوط اساسى حکومت اسلامى را در زمینه اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى- به طور خلاصه- بفرمایید؟

- اینها امورى نیست که بتوانم الآن براى شما تشریح کنم. اسلام، هم آزادى خواهد داد و هم توجه به اقتصاد خواهد کرد و هم توجه به سایر احتیاجات کشور که باید کارشناسان در این موارد به موقع اقدام کنند.

- منظور این است که در حکومت اسلامى، ملى شدن صنایع قطعى خواهد بود یا نه؟

- این مسئله هم باید مورد مطالعه قرار گیرد.

- ممکن است بفرمایید اقلیتهایى که در ایران وجود دارند، در حکومت اسلامى چه وضعى خواهند داشت؟

- اقلیتهاى مذهبى در اسلام احترام دارند، و آنها هم مثل سایر اقشار ملت با رفاه در آنجا زندگى خواهند کرد و هیچ گرفتارى براى آنها نخواهد بود.

- در مورد آزادى بیان و عقیده، شما چه حدودى را در نظر دارید؟ آیا فکر مى‏کنید باید محدودیتهایى قائل شد یا نه؟

- اگر مضر به حال ملت نباشد، بیان همه چیز آزاد است. چیزهایى آزاد نیست که مضر به حال ملت ما باشد.

- آیا فکر مى‏کنید که گروههاى چپ و مارکسیست که در ایران هستند، آزادانه فعالیت خواهند داشت؟

- اگر مضر به حال ملت باشد جلوگیرى مى‏شود؛ اگر نباشد و فقط اظهار عقیده باشد مانعى ندارد.

- یعنى منظورتان این است که احزاب آزاد خواهند بود یا نه؟

- همه مردم آزادند مگر حزبى که مخالف با مصلحت مملکت باشد.

- نقش زنان در حکومت اسلامى چگونه خواهد بود؟ آیا مثلًا در امور کشور هم شرکت خواهند داشت؟ براى مثال وکیل و وزیر خواهند شد- البته اگر استعداد و لیاقتى نشان دهند؟

- در مورد اینگونه مسائل، حکومت اسلامى تکالیف را معین مى‏کند. و الآن وقت اظهارنظر در این زمینه‏ها نیست. زنان همچون مردان در ساختن جامعه اسلامى فردا شرکت دارند. آنان از حق رأى دادن و رأى گرفتن برخوردارند. در مبارزات اخیر ایران، زنان ایران نیز سهمى چون مردان دارند. ما همه گونه آزادى را به زن خواهیم داد. البته جلوى فساد را مى‏گیریم و در این مورد دیگر بین زن و مرد فرقى نیست.

- یکى از خبرنگاران زن: چون مرا به عنوان یک زن پذیرفته اید، این نشان دهنده این است که نهضت ما یک نهضت مترقى است؛ اگرچه دیگران سعى کردند نشان دهند که عقب مانده است. فکر مى‏کنید به نظر شما آیا زنان ما باید حتماً حجاب داشته باشند؟ مثلًا چیزى‏روى سر داشته باشند یا نه؟

- اینکه من شما را پذیرفته‏ام، من شما را نپذیرفته‏ام! شما آمده اید اینجا و من نمى‏دانستم که شما مى‏خواهید بیایید اینجا! و این هم دلیل بر این نیست که اسلام مترقى است که به مجرد اینکه شما آمدید اینجا، اسلام مترقى است. مترقى هم به این معنى نیست که بعضى زنها یامردهاى ما خیال کرده‏اند. ترقى به کمالات انسانى و نفسانى است، و با اثر بودن افراد در ملت و مملکت است نه اینکه سینما بروند و دانشگاه بروند. و اینها ترقیاتى است که براى شما درست کرده‏اند و شما را به عقب رانده‏اند؛ و باید بعداً جبران کنیم. شما آزادید در کارهاى صحیح. در دانشگاه بروید و هر کارى را که صحیح است بکنید؛ و همه ملت در این زمینه‏ها آزادند. اما اگر بخواهند کارى خلاف عفت بکنند و یا مضر به حال ملت.

- خلاف ملیت- بکنند، جلوگیرى مى‏شود؛ و این، دلیل بر مترقى بودن است.

- شکل مالکیت در حکومت اسلامى و بخصوص مالکیت اراضى چگونه خواهد بود؟

- اینها بعداً روشن خواهد شد.

- به نظر شما وضع روزنامه‏ها چگونه باید باشد؟

- روزنامه هایى که مضر به حال ملت نباشد و روزنامه هایى که نوشته‏شان گمراه کننده نباشد، آزادند.

- دوَلى که در جریان انقلاب کنونى ایران آشکارا از شاه حمایت کردند، در صورتى که اظهار ندامت کنند، آیا مناسبات خود را با آنها ادامه مى‏دهید؟

- بلى؛ مگر اسرائیل. اسرائیل مستثناست؛ همچنین افریقاى جنوبى و کشورهایى که از تبعیض نژادى پشتیبانى مى‏کنند.

- شما در بیاناتتان فرمودید که اسرائیل دشمن اسلام است؛ آیا حکومت اسلامى ممکن است به این کشور اعلان جنگ بدهد؟

- بسته به مقتضاى زمان است.

- آیا در جهان اسلام، کشورهایى که بخواهند به پیروى از ایران، جمهورى اسلامى تشکیل دهند، الزاماً باید مذهب شیعه را بپذیرند یا نه؟

- خیر، الزام در مذهب نیست.

- بعضى از گروههاى کوچک طى نامه و تلفنى به ما مى‏گویند که ما از زیر «چکمه استبداد» به زیر «نعلین استبداد» مى‏رویم.

- آنها عمال شاه هستند. آنهایى که این حرفها را مى‏زنند، سالهاست که مى‏زنند. و اینها راهم شاه به آنها دیکته کرده است و آنها هم براى شما مى‏گویند براى اینکه مى‏خواهند شاه را برگردانند. به آنها بگویید شاه دیگر بر نمى‏گردد. و شما اگر حکومت اسلامى را ببینید، خواهید دید که دیکتاتورى در اسلام اصلًا وجود ندارد.

- در بازگشت به ایران احیاناً اگر مواجه با یک کودتاى نظامى شدید چه خواهید کرد؟

- هیچ، مبارزه خواهیم کرد .