محکمات اندیشه امام خمینی(ره)

 مناسب است که مروری بر محکمات اندیشه امام خمینی(ره) که نقش اصلی را در قرائت جدید از اسلام سیاسی و مبارز داشت و در پرتو آن روحانیت را به صحنه کشاند و با تکیه بر ایدئولوژی اسلام و مشارکت مردم بزرگترین انقلاب قرن بیستم را به پیروزی رساند، داشته باشیم.
امام سه جلوه از رهبری را در یک انقلاب توأمان داشت: فرماندهی کل قوا، رهبری سیاسی و نظریه‎پردازی.
در این‎جا مناسب است که مروری بر محکمات اندیشه امام خمینی(ره) که نقش اصلی را در قرائت جدید از اسلام سیاسی و مبارز داشت و در پرتو آن روحانیت را به صحنه کشاند و با تکیه بر ایدئولوژی اسلام و مشارکت مردم بزرگترین انقلاب قرن بیستم را به پیروزی رساند، داشته باشیم.
1) "مردم " محوری‎ترین پایه و بنیاد اندیشه امام خمینی بود، مردمی کردن مبارزه در دوران رژیم ستم‎شاهی یک راهبرد حیاتی برای امام بود. امام اعتقاد داشت "قدرت منهای ملت یک قدرت پوسیده است " و حکومت "بدون رضایت مردم هیچ اساسی ندارد " و بر همین اساس بود که گفت: "میزان رأی ملت است ".
2) "جمهوری اسلامی " بهترین مدل برای اداره کشور است. امام اعتقاد داشت که "حکومت اسلامی حکومتی بر پایه قوانین اسلامی " است و با "استبداد جمع نمی شود ". از دیدگاه امام "حفظ نظام جمهوری اسلامی اوجب واجبات " است. امام بر این‎ باور بود که "دموکراسی اسلام، کاملتر از دموکراسی غرب است ". جامعیت دین اسلام و توانایی آن برای اداره امور یک اصل بود.
3) "ولایت فقیه " بزرگترین پشتوانه برای کشور و مردم است. بر پایه اندیشه امام(ره) "ولایت فقیه چیزی است که خدا درست کرده است و همان ولایت رسول ا... است " به بیان دیگر ولایت فقیه در اندیشه امام(ره) گویای آن است که ولایت فقیه را "ولایت بر امور " می‎داند که "نگذارد این‎ امور از مجاری خودش بیرون برود " امام تأکید داشت که پشتیبانی از ولایت فقیه موجب مصون ماندن کشور از آسیب‎هاست. و بر همین اساس فرمود: "اصل ولایت فقیه مترقی‎ترین اصل قانون اساسی است ".
4) "استکبارستیزی " در سپهر اندیشه‎های امام(ره) جای دارد. امام بارها تأکید داشت که "آمریکا دشمن شماره اول بشر و ماست " و با راهبرد حمایت از مستضعفان و محرومان در عالم تصریح داشت که "تا مبارزه در هر جای جهان علیه مستکبرین هست ما هستیم. " واقعیت آن است که انقلاب اسلامی در سایه رهبری امام و مقام معظم رهبری ابهت و هیمنه پوشالی آمریکا در جهان را شکست و امروزه مقابله و مبارزه با استیلا و لشکرکشی آمریکا و تلاش آن برای حاکمیت تک‎صدایی در جهان در سرتاسر عالم به یک جنبش تبدیل شده است.
5) "حمایت از فلسطین " یک راهبرد استراتژیک و تغییرناپذیر در جمهوری اسلامی نشأت گرفته از اندیشه و سیره عملی حضرت امام خمینی(ره) است. امام با اعلام "روز جهانی قدس " در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان همه مسلمانان را در حمایت از قدس و فلسطین و مخالفت با صهیونیسم بین‎الملل فراخواند.
امام روز جهانی قدس را "روز رسول اکرم(ص) و روز مسلمانان " نامید و با این‎ اقدام، حمایت از فلسطین به‎گونه‎ای گسترش یافت که دیگر یک مطالبه عربی یا اسلامی نیست، بلکه یک مطالبه جهانی است.
6) "اسلام سیاسی " در کانون اندیشه‎های امام(ره) است. امام در یک آرایش و صف‎بندی از اسلام آمریکایی در برابر اسلام ناب محمدی (ص) یاد کرد.
امام همواره تأکید داشت که "اسلام دین سیاست است قبل از این‎که دین معنویت باشد " و جدایی دین از سیاست را "تبلیغات استعماری " می‎دانست که هدف آن‎ها "بازداشتن مسلمانان از دخالت در سرنوشت خویش " بود. "آزادی، استقلال، قانون‎گرایی، مردم‎سالاری " از مؤلفه‎های مهم اسلام سیاسی در اندیشه امام بود.
امام بر این‎ باور بود که تکیه بر فقه سنتی مبتنی بر مقتضیات زمان و مکان اجتهاد پویای شیعی قادر به پاسخگویی همه نیازها در همه عصر‎هاست.
7) "حفظ شأن و نهاد مرجعیت و روحانیت " از محکمات اندیشه امام بود. ایشان اصلی‎ترین دلیل مخالفت خود با مشروطه را از آن حیث می‎دانست که "روحانیت کنار زده شد " و در اندیشه سیاسی امام مشروطه مشروعه شیخ فضل‎ا... نوری، از جایگاه ویژه‎ای برخوردار بود.
امام تأکید داشت که "کشور بدون روحانیت " همانند "کشور بدون طبیب " است و همواره از خطر اختلاف "حوزه و دانشگاه " به عنوان یک نقشه شیطانی یاد می‎کرد و بر هماهنگی و وحدت این‎ دو نهاد علمی، آموزشی، انسان ساز و مولد تأکید داشت.
8) "خدمت بی‎منت به مردم " راهبرد کارگزاران نظام جمهوری اسلامی است. امام‎(ره) بارها تأکید داشت، اگر به او "خدمتگزار " بگویند بهتر است تا "رهبر " بگویند. این‎ تصریح معروف امام را نبایستی فراموش کرد که "دولت‎ها خدمتگزار مردم هستند، نه فرمان‎فرما " و همواره بر رعایت حق، عدالت، قانون، و حقوق مردم تأکید داشت. بر این‎ اساس است که به‎دست‎گیری قدرت توسط کارگزاران برای اقامه حق و عدل و خدمت به مردم دارای ارزش است.
9) "ما می‎توانیم. " امام فعل توانستن را در میان ملت صرف کرد و در یک هم‎افزایی امت و امام، جامعه عقب‎مانده دوران ستم‎شاهی را به رشد و توسعه بالایی رساند.
امام استاد "ممکن کردن ناممکن‎ها " بود و جوانان ما چه زیبا از امام خود آموختند که چگونه در عرصه‎های مختلف به رسالت خود عمل کنند و چه بسیار دستاورهای علمی، فناوری، توسعه‎ای، که امروز بدان دست یافته‎ایم، مرهون همین رویکرد نگاه به درون امام است.
این روزها بازخوانی اندیشه‎های امام و پاس‎داشت میراث گرانقدر آن رجل الهی بیش از گذشته ضروری می‎نماید. و چه زیبا رهبر فرزانه انقلاب اسلامی فرمودند: "که این انقلاب بی‎نام خمینی(ره) در هیچ جای جهان شناخته شده نیست "