تاملي در ماهيت قيام 15 خرداد

تاملي در ماهيت قيام 15 خرداد

نهضتي كه امام خميني از سال 1341 آغاز كرد و منجر به قيام مهم و تاريخي 15 خرداد سال 1342 شد ،تنها نهضتي است كه خلوص تمام داشت و به هيچ يك از عناصر فكري ،سياسي و فرهنگي غرب آلوده نبود. به همين دليل قيام 15 خرداد در نوع خود بديع بود و نظيري در تاريخ معاصر نداشت .متن کامل

انقلاب فرهنگی

انقلاب فرهنگی

باوجودآنکه دهها سازمان، نهاد و مرکز مهم کشور در مسیر انقلاب فرهنگی دارای وظایف قانونی هستند، اما ترسیم نمودار وضعیت کلان فرهنگی جامعه چندان خشنودکننده نیست.متن کامل

روزی که اولین بار عنوان امام برای رهبر کبیر انقلاب به کار رفت

روزی که اولین بار عنوان امام برای رهبر کبیر انقلاب به کار رفت

ای ابراهیم عزیز! همه امتحانات سخت و بزرگ برای تو پیش آمد. امّا آخرین امتحان را هم باید بگذرانی که: «ان هذا لهوالبلاء المبین»آن زمان آزمایش بزرگ و آشکار مربوط به اسماعیل عزیزت می‌باشدمتن کامل

روز شمار انقلاب

روز شمار انقلاب

حضرت امام طی یک مصاحبه مطبوعاتی در مدرسه رفاه اعلام کردند: شورای انقلاب حکومت موقت تعیین خواهد شد و حکومت موقت، موظف خواهد بود که مقدمات رفراندم را تهیه کند. همچنین قانون اساسی که تدوین شد، به آراء عمومی گذاشته می‌شود. ایشان دولت بختیار را غیرقانونی اعلام کردند و گفتند: کاری نکنید که مردم را به جهاد دعوت کنم. متن کامل

درون انقلاب ايران

درون انقلاب ايران

جان. دي. استمپل نويسندة كتاب «درون انقلاب ايران» بيش از چهار سال به عنوان وابستة سفارت امريكا در ايران حضور داشته كه شش ماه از آن در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي بوده است. وي از نزديك شاهد بسياري از وقايع پشت پردة روابط شاه و امريكا و برخوردهاي متفاوت دولتمردان امريكايي با انقلابيون بوده و اطلاعات و گزارش‌هاي بسياري براي تحليلگران انقلاب اسلامي ارائه كرده است؛ هرچند كه گاه اشتباهاتي فاحش به اثرش راه يافته است.متن کامل