درون انقلاب ايران

درون انقلاب ايران

جان. دي. استمپل نويسندة كتاب «درون انقلاب ايران» بيش از چهار سال به عنوان وابستة سفارت امريكا در ايران حضور داشته كه شش ماه از آن در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي بوده است. وي از نزديك شاهد بسياري از وقايع پشت پردة روابط شاه و امريكا و برخوردهاي متفاوت دولتمردان امريكايي با انقلابيون بوده و اطلاعات و گزارش‌هاي بسياري براي تحليلگران انقلاب اسلامي ارائه كرده است؛ هرچند كه گاه اشتباهاتي فاحش به اثرش راه يافته است.متن کامل

15 خرداد رخدادی كه تبدیل به تاریخ شد

15 خرداد رخدادی كه تبدیل به تاریخ شد

شب 12 محرم 1383 مطابق با 15 خرداد 1342 حمله‌ی نظام مشروطه‌ی سلطنتی به نهادهای دینی و در رأس آن پایگاه روحانیت در حوزه‌ی علمیه‌ی قم آغاز شد. متن کامل

درآمدی بر آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی

درآمدی بر آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی

در مقابل نظریه کارکردگرایانه در آسیب‌شناسی اجتماعی، نظریه قدرتمندی به‌عنوان کنش‌گرایی تقابلی قراردارد که براساس آموزه‌های وبری در جامعه‌شناسی سیاسی، عامل مهم ذهن یا ذهنیت را نیز به روش تحلیل روندها و رویه‌های اجتماعی اضافه می‌کند؛ به‌این‌معناکه چیستی وقایع درنهایت می‌بایست از محفظه ادراکی شهروندان عبور کند و همین امر باعث تفاوت در برداشتهای اجتماعی می‌شود. متن کامل

ماجرای تهدید امام خمینی به اعدام در ترکیه

ماجرای تهدید امام خمینی به اعدام در ترکیه

امام که به ترکیه تبعید شد، رئیس امنیت ترکیه برای اینکه امام را بترساند، یک روز امام را سوار ماشین کرد و گفت: یک جایی برویم او را برد و یک منطقه‌ای را نشان داد.متن کامل

وضعيت ‏سياسى ايران در آستانه انقلاب اسلامى

وضعيت ‏سياسى ايران در آستانه انقلاب اسلامى

استبداد شديد شاه و به تبع او دولتمردان ايرانى، امرى آشكار و زبانزد همگان بود. وى به جز قدرت خويش قدرت ديگرى برايش قابل تحمل نبود. به گزارش آريا، وضعيت‏ سياسى ايران در آستانه وقوع انقلاب اسلامى را در دو موضوع كلى زير بررسى مى‏كنيم. متن کامل