بايدها و نبايدهاي رسانه هاي انقلاب

بايدها و نبايدهاي رسانه هاي انقلاب

بررسي آسيب شناسانه انقلاب مستلزم شناخت موانع تحقق آرمان ها و اهداف انقلاب و حفظ دستاوردهاي آن است كه از مسائل مهم در اين حوزه مطالعاتي انقلاب به شمار مي آيد. در اين مقاله به بررسي آسيب شناسي رسانه هاي انقلاب پرداخته شده است.متن کامل

علی اشراقی نوه امام خميني : همسر امام اهل شعر و هنر بود

علی اشراقی نوه امام خميني : همسر امام اهل شعر و هنر بود

علی اشراقی نوه امام خميني : من عظمت امام و همسرشان را در نوفل لوشاتوی فرانسه زماني كه 12 سال بيشتر نداشتم درک کردم. حدود یک صد روز در خانه امام در کنار آنان زندگی می‌کردیم. من از زندگی در کنار هر دوی آنها لذت می‌بردم. خانم در نوفل لوشاتو بیشتر سعی می‌کرد با ایرانیان مقیم آنجا و يا با همسایه‌های فرانسوی ارتباط مناسبی برقرار کند. او تلاش داشت زبان فرانسوی را بیشتر یاد بگیرد و تا حدودی نیز موفق بود.متن کامل

بازخوانی مصاحبه امام خمینی با بی ‌بی ‌سی

بازخوانی مصاحبه امام خمینی با بی ‌بی ‌سی

گزارش حاضر متن دو مصاحبه بي بي سي با امام خميني در سال 1357 است . مصاحبه اول در 15 دی 1357 و مصاحبه دوم چار روز بعد در 19 دی 1357 صورت گرفته است . هر دو مصاحبه در اقامتگاه امام خميني در نوفل لوشاتوي پاريس انجام شده است . متن کامل

تاملي در ماهيت قيام 15 خرداد

تاملي در ماهيت قيام 15 خرداد

نهضتي كه امام خميني از سال 1341 آغاز كرد و منجر به قيام مهم و تاريخي 15 خرداد سال 1342 شد ،تنها نهضتي است كه خلوص تمام داشت و به هيچ يك از عناصر فكري ،سياسي و فرهنگي غرب آلوده نبود. به همين دليل قيام 15 خرداد در نوع خود بديع بود و نظيري در تاريخ معاصر نداشت .متن کامل

درآمدی بر آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی

درآمدی بر آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی

در مقابل نظریه کارکردگرایانه در آسیب‌شناسی اجتماعی، نظریه قدرتمندی به‌عنوان کنش‌گرایی تقابلی قراردارد که براساس آموزه‌های وبری در جامعه‌شناسی سیاسی، عامل مهم ذهن یا ذهنیت را نیز به روش تحلیل روندها و رویه‌های اجتماعی اضافه می‌کند؛ به‌این‌معناکه چیستی وقایع درنهایت می‌بایست از محفظه ادراکی شهروندان عبور کند و همین امر باعث تفاوت در برداشتهای اجتماعی می‌شود. متن کامل