خاطرات امام‏ جمارانی از روزهای پیروزی انقلاب اسلامی‏

خاطرات امام‏ جمارانی از روزهای پیروزی انقلاب اسلامی‏

اولین باری که امام را زیارت کردیم روزی بود که امام بعد از دو روز که وارد تهران شده بودند. متن کامل

تبیینی بر «نه‌شرقی، نه‌غربی»

تبیینی بر «نه‌شرقی، نه‌غربی»

هرچند به اعتقاد ما انقلاب اسلامی در ابتدای راه است و هنوز تا فتح قله‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهان راه زیادی باقی مانده، و هنوز ابعاد ناشناخته و نایافته‌ای از تاثیر درونی و بیرونی انقلاب وجود دارند اما این امر، نه‌تنها مانع از بررسی آثار و نتایج انقلاب نخواهد بود بلکه به‌منظور کسب هوشیاری و امیدواری، بررسی هرچه‌بیشتر در این حوزه الزامی است. متن کامل

نقش انقلاب اسلامي در بيداري مردم جهان

نقش انقلاب اسلامي در بيداري مردم جهان

ميشل فوكو فيلسوف فرانسوي مي‌گويد: مردمي كه در ايران زندگي مي‌كنند در جستجوي چيزي هستند كه ما غربي‌ها امكان آن را پس از رنسانس از دست داده‌ايم و آن معنويت سياسي است .متن کامل

تبار‌شناسی گروه فرقان

تبار‌شناسی گروه فرقان

شهادت سپهبد قر‌نی و استاد مرتضی مطهری توسط گروه تروریستی فرقان در اردیبهشت ماه اتفاق افتاد. گزارش زیر اشاره‌ای اجمالی به عملکرد گروه فرقان دارد. متن کامل

روياروئي امام خميني با سلطه‌ي صهيونيسم بر ايران شاهنشاهي

روياروئي امام خميني با سلطه‌ي صهيونيسم بر ايران شاهنشاهي

سلطه روز افزون يهوديان و دست‌پروردگان آنها بر ايران شاهنشاهي كه روابط عميق سران پهلوي با رژيم صهيونيستي، از آن حكايت مي‌كرد، يكي از انگيزه‌هاي قيام امام خميني در برابر حاكميت پهلوي بود. متن کامل