نيم قرن شرارت (نگاهى به اقدامات خصمانه امريكا عليه ايران)

نيم قرن شرارت (نگاهى به اقدامات خصمانه امريكا عليه ايران)

كارتر كه همواره در سخنرانيهاى خود، بر رعايت‏حقوق بشر و فضاى باز سياسى تاكيد داشت، ولي در دوران انقلاب در برابر جنايات شاه سكوت اختيار ‏كرد. متن کامل

زبان زمان در انقلاب اسلامی

زبان زمان در انقلاب اسلامی

وقتی دکتر مظفر نامدار می‌پذیرد که دربارة موضوعی گفت‌وگو کند یا مقاله‌ای دهد، باید منتظر خواندن و شنیدن نکته‌هایی تازه و تأملاتی تازه‌تر باشیم. او اساساً پژوهشگری پرفکر و تأمل است که وقتی موضوعی برایش اهمیت پیدا کند، به‌ طور عادی و کلیشه‌ای با اصولی قطعی و مسلم از کنارش نمی‌گذرد.متن کامل

امام خمينى و روحانيت و نظام سياسى

امام خمينى و روحانيت و نظام سياسى

شيوه هاى رفتارى روحانيت در قبال نظام سياسى از ديدگاه امام خمينى (ره) پس از پيروزى انقلاب اسلامى و استقرار دولت جديد, كه محصول دگرگونى عميق در ساختار سياسى كشور بود, فصل جديدى از مناسبات ميان نيروهاى اجتماعى و نظام سياسى بر قرار گرديد. تإسيس دولت نوپديد, برايند ائتلاف مهمترين نيروهاى چالشگر عليه حاكميت پيشين و استقرار نظمى جديد مبتنى بر ارزشهاى دينى بود. بنابر اين, تبيين نقش و ميزان تإثير گذارى نيروهاى اجتماعى بر فرايندهاى سياسى, كنكاش درباره ماهيت و كاركرد اين نيروها, از ضروريات جامعه كنونى ماست . متن کامل

سرنوشت امام موسی صدر و آینده روابط ایران و لیبی

سرنوشت امام موسی صدر و آینده روابط ایران و لیبی

انتشار خبر سفر نخست‌وزیر لیبی به ایران در اواخر فروردین‌ماه، واکنش‌های متعددی را به‌دنبال داشت. این سفر از آن جهت در تیررس رسانه‌های جهان قرار گرفت که از زمان ناپدید شدن امام موسی صدر هیچ مقام بلندپایه‌ای از لیبی به فرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی به ایران سفر نکرده استمتن کامل

محقق داماد: با اجرای فرمان ۸ ماده‌ای بسیاری از مهاجرین به کشور برگشتند

محقق داماد: با اجرای فرمان ۸ ماده‌ای بسیاری از مهاجرین به کشور برگشتند

آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد به همان اندازه که فقیه و حقوقدان است، فیلسوف هم هست.متن کامل