يك شعر عوامانه، 6 ماه زندان

يك شعر عوامانه، 6 ماه زندان

مقام معظم رهبري : در رژيم گذشته كسي را فقط به اين جرم كه در تقويم جيبي او يك سطر شعر عوامانه و ساختگي عليه رضاشاه نوشته شده بود ، دستگيرش كردند و او را به شش ماه زندان محكوم نمودند .متن کامل

ماجرای تهدید امام خمینی به اعدام در ترکیه

ماجرای تهدید امام خمینی به اعدام در ترکیه

امام که به ترکیه تبعید شد، رئیس امنیت ترکیه برای اینکه امام را بترساند، یک روز امام را سوار ماشین کرد و گفت: یک جایی برویم او را برد و یک منطقه‌ای را نشان داد.متن کامل

امام خمینی، از تولد تا ارتحال

امام خمینی، از تولد تا ارتحال

مقاله حاضر زندگي نامه امام خميني را در چهار دوره متمايز شامل تولد تا كودتاي رضاخان ، دوران حكومت 20 ساله رضاخان ، سقوط رضاخان تا شروع مرجعيت امام ، و مرجعيت تا رحلت ايشان را به اجمال مورد بررسي قرار داده است . متن کامل

جنبش دانشجويي در انقلاب اسلامي

جنبش دانشجويي در انقلاب اسلامي

تاريخ مبارزات دانشجويان از زمان تأسيس اولين دانشگاه يعني دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ آغاز شد.متن کامل

كينه‌‌توزي «تاچر» عليه انقلاب اسلامي ايران

كينه‌‌توزي «تاچر» عليه انقلاب اسلامي ايران

روابط ايران و انگلستان بعد از انقلاب اسلامي و در دوران ده ساله حكومت تاچر هيچ‌گاه سالم نبوده و هرگاه دريچه‌اي براي از سرگيري روابط باز مي‌شد، مدت زمان كوتاهي نمي‌گذشت كه روابط با وقوع يك حادثه دوباره بشدت تيره مي‌شد. در اين قسمت سعي مي‌شود فراز و نشيب‌هايي كه در اين روابط به وجود آمده است ترسيم كند.متن کامل