مبانی اخلاقی علّامه‌ی طباطبایی (ره)

مبانی اخلاقی علّامه‌ی طباطبایی (ره)

در مورد این که چه چیز به یک فعل، ارزش اخلاقی – مثبت یا منفی می‌دهد، مبانی مختلفی وجود دارد. علّامه سیّد محمّد حسین طباطبایی(ره) از فیلسوفان مسلمان معاصری است که در این مورد بیش از همه‌ی حکمای مسلمان دیگر در این باره بحث کرده است. متن کامل

محقق داماد: با اجرای فرمان ۸ ماده‌ای بسیاری از مهاجرین به کشور برگشتند

محقق داماد: با اجرای فرمان ۸ ماده‌ای بسیاری از مهاجرین به کشور برگشتند

آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد به همان اندازه که فقیه و حقوقدان است، فیلسوف هم هست.متن کامل

چرا و چگونه بازرگان به نخست وزیری رسید؟

چرا و چگونه بازرگان به نخست وزیری رسید؟

امام‌ خمینی‌ در فرصت‌ مناسبی‌ که‌ خلاء قدرت‌ بیش‌ از هر زمانی‌ احساس‌ می‌شد وقدرت‌ رویارویی‌ دولت‌ بختیار به‌ کلی‌ از بین‌ رفته‌ بود، با تشکیل‌ دولت‌ موقت‌ شکست ‌نهایی‌ را بر رژیم‌ تحمیل‌ کرد. حمایت‌ همه‌ جانبه‌ی‌ مردم‌ از دولت‌ منصوب‌ امام‌ خمینی‌ وایستادگی‌ کارمندان‌ در مقابل‌ وزرای‌ دولت‌ بختیار و اعلام‌ همکاری‌ با وزرای‌ دولت‌موقت‌ آخرین‌ رمق‌های‌ دولت‌ بختیار را تحلیل‌ برد و زمینه‌ را برای‌ سقوط‌ نهایی‌ فراهم‌کرد. متن کامل

15خرداد، جرقه اي براي انقلاب

15خرداد، جرقه اي براي انقلاب

انبوه جمعيت بازاري، بار فروش، دانشگاهي و اقشار مختلف مردم، با فريادهاي رعد آساي "يا مرگ يا خميني" و "مرگ برشاه" تهران را به لرزه درآورد. شاه که در برابر قيام قهر آلود ملٌت، تاج و تخت خود را درحال زوال مي ديد، با رگبار مسلسل به جنگ ملٌت مظلوم رفت و .......متن کامل

تكرار آسيب هاي مشروطيت در انقلاب اسلامي

تكرار آسيب هاي مشروطيت در انقلاب اسلامي

انقلاب مشروطه از بزرگترين تحولات سياسي در تاريخ كشور ما بود كه با رهبري روحانيون مبارز با كمك توده مردم به پيروزي رسيد، به بار نشستن اقدامات عالمان دين و كساني همچون سيد جمال الدين اسد آبادي و شخصيت هائي مانند امير كبير و تجربه جنبش تنباكو موجب شكل گيري نهضت مشروطه شد.متن کامل