امام حساب منتقدین سخت‌گیر را از حساب مخالفین جدا می‌ کرد

امام حساب منتقدین سخت‌گیر را از حساب مخالفین جدا می‌ کرد

- حضرت امام دربند هفتم از پیام هشت ماده ای خود اشارت مهم و متقنی در باره مخالفان مطرح می کند شما به عنوان یک تحلیلگر آنرا چگونه بررسی می کنید؟متن کامل

چرا نتوانستيم وقوع انقلاب ايران را پيش‌بيني كنيم؟

چرا نتوانستيم وقوع انقلاب ايران را پيش‌بيني كنيم؟

گزارش زير كه به درخواست «ديويد اوئن» وزير خارجه وقت انگليس تهيه شده نشان مي‌دهد كه چرا انگليس با همه اطلاعاتي كه از درون رژيم شاه داشته، از پيش‌بيني انقلاب 1357 عاجز بوده و نقاط ضعف ديپلماسي انگليس در آن مقطع زماني چه بوده است...متن کامل

نقش زنان در پيروزي انقلاب از ديدگاه امام خميني

نقش زنان در پيروزي انقلاب از ديدگاه امام خميني

در ايـن مقاله تلاش شـده است با بهره گيـري از سخنان معمار انقلاب اسلامـي، حضـرت امـام خمينـي، نقـش و سهم بزرگ زنـان در پيـروزي انقلاب، به تصوير كشيده شـود و تلاش و منزلت آنان عيان گردد. چهار عنوان «تحـول فكري و روحي زنان» ، «حضـور زنان در صحنه انقلاب اسلامـي» ، «انگيزه حضـور زنان در انقلاب اسلامـي» و «ويژگـي زنان انقلابـي» محـورهاي اصلـي ايـن تصـوير مـي باشـد. متن کامل

چرا و چگونه بازرگان به نخست وزیری رسید؟

چرا و چگونه بازرگان به نخست وزیری رسید؟

امام‌ خمینی‌ در فرصت‌ مناسبی‌ که‌ خلاء قدرت‌ بیش‌ از هر زمانی‌ احساس‌ می‌شد وقدرت‌ رویارویی‌ دولت‌ بختیار به‌ کلی‌ از بین‌ رفته‌ بود، با تشکیل‌ دولت‌ موقت‌ شکست ‌نهایی‌ را بر رژیم‌ تحمیل‌ کرد. حمایت‌ همه‌ جانبه‌ی‌ مردم‌ از دولت‌ منصوب‌ امام‌ خمینی‌ وایستادگی‌ کارمندان‌ در مقابل‌ وزرای‌ دولت‌ بختیار و اعلام‌ همکاری‌ با وزرای‌ دولت‌موقت‌ آخرین‌ رمق‌های‌ دولت‌ بختیار را تحلیل‌ برد و زمینه‌ را برای‌ سقوط‌ نهایی‌ فراهم‌کرد. متن کامل

مصاحبه با آيت الله خامنه اي درباره شهيد صدوقي

مصاحبه با آيت الله خامنه اي درباره شهيد صدوقي

در طول یكی دو سال قبل از پیروزی انقلاب، مرحوم آیت‌الله صدوقی محوری بود برای بیشتر فعالیت‌های نه فقط یزد، بلكه سراسر كشور، و این به خاطر این بود كه آیت‌الله صدوقی شخصیت‌ عینی روحانی محترم و معتبری بود كه نظرات ایشان تشخیص‌های ایشان و پیشنهادهای ایشان در امور شهرستان‌های دیگر هم اثر می‌گذاشت؛متن کامل