پرونده ساواک مرحوم حضرت آیت الله مشکینی

پرونده ساواک مرحوم حضرت آیت الله مشکینی

چه خوش روزی بوده آن روزی که باران گلوله به سر ما می بارید ولی مراجع وقت اعلامیه نه نفری و پنج نفری منتشر می کردند. شما را به خدا ... دست وحدت با هم بفشارید ماها هم غلام و برده شما. متن کامل

سی‌سال انقلاب؛ از کجا تا به کجا؟

سی‌سال انقلاب؛ از کجا تا به کجا؟

پیروزی انقلاب اسلامی یکی از رویدادهای مهم و بزرگ سیاسی و اجتماعی جهان در نیمۀ دوم قرن بیستم به حساب می‌آید.متن کامل

راهپیمایی های مردمی و کشتار رژیم

راهپیمایی های مردمی و کشتار رژیم

محمدرضا شاه همچنان به ارتش، ساواک و پشتیبانی آمریکا چشم امید دوخته بود و قصد داشت تظاهرات مخالفان را سرکوب کند.روز 20 فروردین 1357 زندانیان سیاسی «قزل حصار» در اعتراض به بدرفتاری زندانبانان اعتصاب غذا کردند.متن کامل

يك شعر عوامانه، 6 ماه زندان

يك شعر عوامانه، 6 ماه زندان

مقام معظم رهبري : در رژيم گذشته كسي را فقط به اين جرم كه در تقويم جيبي او يك سطر شعر عوامانه و ساختگي عليه رضاشاه نوشته شده بود ، دستگيرش كردند و او را به شش ماه زندان محكوم نمودند .متن کامل

درون انقلاب ايران

درون انقلاب ايران

جان. دي. استمپل نويسندة كتاب «درون انقلاب ايران» بيش از چهار سال به عنوان وابستة سفارت امريكا در ايران حضور داشته كه شش ماه از آن در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي بوده است. وي از نزديك شاهد بسياري از وقايع پشت پردة روابط شاه و امريكا و برخوردهاي متفاوت دولتمردان امريكايي با انقلابيون بوده و اطلاعات و گزارش‌هاي بسياري براي تحليلگران انقلاب اسلامي ارائه كرده است؛ هرچند كه گاه اشتباهاتي فاحش به اثرش راه يافته است.متن کامل