مجموعه سخنان حضرت امام در خصوص انتخابات و مجلس

* مردم اگر اسلام را ، استقلال و آزادي را، نبودن تحت اسارت شرق و غرب را مي خواهند، همه در انتخابات شركت كنند.


* اگر در انتخابات مسامحه كنيم، مطمئن باشيد كه از راه مجلس به ما لطمه مي زنند.


* وصيت من به ملت شريف آن است كه در تمام انتخابات ، چه انتخابات رئيس جمهور و چه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، و چه انتخاب خبرگان براي تعيين شوراي رهبري يا رهبر، در صحنه باشند.


* انتخابات در انحصار هيچ كس نيست، نه در انحصار روحانيين است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروههاست، انتخابات مال  همه مردم است.


* ملت است كه با رأي خودش رئيس جمهوري تعيين مي كند، جمهوري اسلامي را رأي مي دهد؛ و با رأي خودش كه متمركز است در مجلس، دولت را تعيين خواهد كرد؛ و همه امور دست خود ملت است.


* اين تكليف آقايان است كه راجع به مسائل اسلامي كه پيش مي آيد، چه وكيل بخواهيد تعيين كنيد و چه _ عرض بكنم كه _ رئيس جمهور بخواهيد تعيين كنيد، بايد در صحنه باشيد، عذري نداريد كه برويد و كنار بنشينيد.


* بايد توجه داشت كه هدف از انتخاب در نهايت، حفظ اسلام است.اگر در تبليغات حريم مسائل اسلامي رعايت نشود، چگونه منتخب حافظ اسلام مي شود؟


* همه شما، همه ما، زن و مرد، هر مكلف همان طور كه بايد نماز بخواند، همان طور بايد سرنوشت خودش را تعيين كند .


* عزيزان من كه اميد نهضت اسلامي به شماست! در روز تعيين سرنوشت كشور بپا خيزيد و به صندوق ها هجوم آوريد و آراي خود را در آنها بريزيد.


* امروز مسئوليت به عهده ملت است، ملت اگر چنانچه كنار بنشينند، اشخاص مؤمن، اشخاص متعهد بنشينند واشخاصي كه نقشه كشيده اند براي اين مملكت، از چپ و راست، آنها وارد بشوند در مجلس، تمام مسئوليت به عهده ملت است.


* نگذارند حتي يك عنصر خرابكار وابسته به مجلس راه يابد.


* بايد ملت شريف بدانند كه انحراف از اين امر مهم اسلامي خيانت به اسلام و كشور است، و موجب مسئوليت عظيم است.


* مجلس در رأس همه امور واقع است .


* مجلس خانه واقعي ملت است.


* اين مجلس«ما حَصَل»خون يك جمعيتي است كه وفادار به اسلام بوده اند.


* اين مجلس فراهم آمده از الله اكبرهاي مردم است.


* سرتسليم به مجلس يعني سر تسليم به اسلام.


* در مجلس، اسلام تنها كافي نيست، بلكه بايد مسلماني باشد كه احتياجات مملكت را بشناسد و سياست را بفهمد و مطّلع به مصالح و مفاسد  كشور باشد.


* مجلس در رأس همه ارگانها واقع است؛ و مجلس ملت است كه متبلور شده است و تحقق پيدا كرده [است] در يك جاي محدود.


* علاقه مندم كه قداست مجلس معظم و وكلاي محترم محفوظ باشد تا الگويي باشند براي مجلسهاي جهان.


* حيف است كه چهرۀ نوراني مجلس، در آن يك چيزهايي واقع بشود كه مخالف زي شما آقايان است.


* توجه داشته باشند: رئيس جمهور و وكلاي مجلس از طبقه اي باشند كه محروميت و مظلوميت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فكر رفاه آنان باشند، نه از سرمايه داران و زمينخواران و صدر نشينان مرفّه و غرق در لذات و شهوات، كه تلخي محروميت و رنج گرسنگان و پا برهنگان را نمي توانند بفهمند.


* اشخاصي كه انتخاب مي شوند واقعاً منتخب ملت باشند.


* مردم را توجه بدهيد به اين كه شما مي خواهيد اسلام را حفظ كنيد؛ بايد منتخبين شما اشخاصي باشند كه توجه به اسلام داشته باشند، متعهد به اسلام باشند، بازيگر نباشند.


* من متواضعانه از شما مي خواهم كه حتي الامكان در انتخاب اشخاص با هم موافقت نماييد، و اشخاصي اسلامي، متعهد، غير منحرف از صراط مستقيم الهي را در نظر بگيريد.


* بايد درست متوجه باشيد و اشخاصي كه انتخاب مي كنيد سوابقشان را مطالعه كنيد، بدانيد...در زمان سابق چه جور بودند، در زمان انقلاب چه جور بودند، از اول انقلاب تا حالا چه جور بودند و سوابق خانوادگيشان چه هست، عقايدشان چه هست و مقدار معلوماتشان چه هست.

* اميد است ملت مبارز متعهد، به مطالعه دقيق در سوابق اشخاص و گروهها، آراي خود را به اشخاصي دهند كه به اسلام عزيز و قانون اساسي وفادار باشند، و از تمايلات چپ و راست مبّرا باشند، و به حسن سابقه و تعهد به قوانين اسلام و خير خواهي امّت ، معروف و موصوف باشند.


* افرادي را انتخاب كنيد كه متعهد به اسلام [بوده] شرقي و غربي نباشند، [و] بر صراط مستقيم انسانيت و اسلاميت باشند.

* من انتظار دارم كه وحدت كلمه خود را حفظ، و در انتخاب وكلاي خود رضاي حق را بر رضاي خود مقدم داريد.

* وكيلهايي كه آراسته هستند به اخلاق خوب، متعهد هستند به اسلام، وفادار هستند به كشور خودشان، خدمتگزار هستند به شما و به كشور، آن اشخاص را انتخاب كنند و به مجلس بفرستند.

* بايد بدانيم كه اگر رئيس جمهور و نمايندگان مجلس، شايسته و متعهد به اسلام و دلسوز براي كشور و ملت باشند، بسياري از مشكلات پيش نمي آيد.

* مسئوليت مجلس به عنوان يك مرشد و هدايت كننده براي مردم، زياد است.

* دنبال اين باشيد كه يك مجلس قوي قانونگذاري داشته باشيم تا بتوانند مملكت را به راه راست ببرند.

* مجلس خوب همه چيز را خوب مي كند، و مجلس بد همه چيز را بد مي كند.

* مجلس است كه اساس يك كشور را به صلاح مي كشد، يا اساس يك كشور را رو به فساد مي برد.

* آن روزي كه ديديد و ديدند كه انحراف در مجلس پيدا شد؛ انحراف از حيث قدرت طلبي و  از حيث مال طلبي در كشور، در وزيرها پيدا شد، در رئيس جمهور پيدا شد، آن روز بدانند كه علامت اين كه شكست بخوريم خودنمايي كرده؛ از آن وقت بايد جلويش را بگيرند.

* آن روزي كه «مجلسيان» خوي كاخ نشيني پيدا كنند _ خداي نخواسته _ ، و از اين خوي ارزنده كوخ نشيني بيرون بروند، آن روز است كه ما براي اين كشور بايد فاتحه بخوانيم.


* اگر در اين نظام كسي يا گروهي _ خداي ناكرده _ بي جهت در فكر حذف يا تخريب ديگران برآيد، و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارد، حتماً پيش از آنكه به رقيب يا رقباي خود ضربه بزند، به اسلام و انقلاب لطمه وارد كرده است .

* شما وكيل نيستيد كه برويد آنجا بنشينيد و حسابهايي كه خودتان با هم داريد صاف كنيد، اگر يك همچو كاري بشود اين انحراف است، و غصب است آن محل براي شما.

* اگر انحراف پيدا كنيد بر خلاف ملت، خيانت كرده ايد به وكالتي كه داريد.

* انتقاد و استيضاح حق مجلس است.

* فرق هاست بين نظارت و استيضاح و بين عيب جويي و انتقام گيري، و اين فرق را همه كس پس از رجوع به وجدان خويش مي فهمد.

* هيچ كس حق ندارد كه راجع به مجلس جسارتي بكند؛ و مجلس حقش است كه موافق و مخالف داشته باشد.