جشنواره ای برای انقلاب

انقلاب اسلامی پدیده و رویدادی سترگ در تاریخ ایران است چرا که: - به عمر 2500 ساله نظام استبدادی پادشاهی در کشورمان پایان داد. - دین آسمانی اسلام را مبنای قانون و حکمرانی معرفی کرد. متن کامل

معرکۀ جریان‌ها ،جریان‌های دین‌پژوهی ایران معاصر

دین‌پژوهی را نمی‌توان فقط به یک رشتۀ مطالعاتی محدود کرد، بلکه گسترۀ این مسأله رشته‌های گوناگونی را شامل می‌شود که ابعاد مختلف دین را مطالعه و بررسی می‌کنند. علاوه بر اینکه دین، موضوع بررسی رشته‌های مختلفی مانند فقه، فلسفه، کلام، عرفان، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، معرفت‌شناسی و... است، در هر کدام از این علوم نیز رویکردهای مختلفی در مورد کلیت یا مصادیق دین وجود دارد.متن کامل

جریان شناسی تقابل با روحانیت در تاریخ معاصر ایران

با بررسی اجمالی تاریخ معاصر ایران این نکته آشکار می شود که قشر روحانیت هماره با محوریت دفاع از عزت و شرف مسلمان ایرانی جریان ساز بوده و در برابر استبداد داخلی و خارجی قد علم نموده است.متن کامل

جایگاه ولایت فقیه و رهبری در قانون اساسی

از برکات انقلاب اسلامی که در مقایسه با سایر انقلاب‌ها دارای مزایای فراوانی است، این بود که در همان ابتدا صاحب قانون اساسی شد. به این صورت که مردم، خبرگان برجسته خود را برگزیدند تا قانون اساسی را تدوین نمایند.متن کامل

جایگاه مردم در اندیشه و عمل سیاسی علمای شیعه از جنبش تنباکو تا انقلاب اسلامی

مطالعه موردی آیت الله میرزای شیرازی، نائینی، مدرس و امام خمینی(ره) این مقاله در پی آن است تا نشان دهد که هر چه از عصر جنبش تنباکو و مشروطه به عصر انقلاب اسلامی نزدیکتر می شویم تکیه بر نقش مردم در حکومت در اندیشة سیاسی علما افزوده می شود.متن کامل

جایگاه مبارزه در نظریه‌پردازی امام خمینی

آنچه امام خمینی (ره) را در بین فقها و حکمای متاخر برجسته می‌کند و جایگاهی رفیع و بی‌مانند به او می‌بخشد، توجه ایشان به شئون عملی حکمت است. در حالی که پس از افول تمدن اسلامی حکما و فقها، توجه خود را از حکمت عملی به حکمت نظری متمایل و محدود می‌کردند و در حکمت نظری نیز دورترین شاخه‌ها از عرصه عمل را برای مطالعه برمی‌گزیدند.متن کامل

جایگاه گفتمان سیاسى امام خمینی اندیشه سیاسى امام(ره)

را مى‌توان از زوایاى مختلفى مورد بررسى قرار داد. در این مقال سعى بر آن است که از چند زاویه مهم جایگاه اندیشه امام خمینی(ره) را بیان کنیم.متن کامل

جایگاه قدرت نرم در انقلاب اسلامی ایران

در برهه‌ای که اجماع علمی متفکران اجتماعی، آغاز دورة گذار از موج دوم تمدنی به «عصر اطلاعات» را در جهان توسعه یافته و گسترش مناسبات عقلانی را در جهان در حال توسعه نوید می‌داد و پایان عصر ایدئولوژی در «دهکدة جهانی» به عنوان رویکرد جدید جهانی اعلام می‌شد،متن کامل

جایگاه رفیع و نقش حیاتی وحدت و همبستگی روحانیت

برداشتی از پیام تاریخی امام خمینی به روحانیت «پیام امام خمینی به روحانیت» یکی از پیام های بزرگ و تاریخی و سرشار از درس ها روشنگری ها شناخت آفرینی ها و آگاهی بخشی ها در موضوعات مختلف و در ابعاد و جلوه های گوناگون و مرتبط با عرصه ها و صحنه های فعالیت های سیاسی اجتماعی علمی فرهنگی و حکومتی می باشد. متن کامل

جایگاه امنیت در اندیشه سیاسى اسلام و امام خمینى(ره)

جمهورى اسلامى ایران نخستین حکومتى است که در عصر جدید، داعیه پیروى و اعمال اصول اسلامى در سیاست را دارد. پایه هاى اعتقادى این حکومت، بر گرفته از تفسیرى خاص از اسلام مى باشد.متن کامل

123456...56