عراق به كشورهاى عربى در سال 1979 از منظر وزارت خارجه آمريكا

14 اوت 79 ـ 23 مرداد 1358 خيلى محرمانه
از: دفتر حفاظت منافع آمريكا در بغدادبه: وزارت امورخارجه در واشنگتن دى ـ سى
موضوع: فرستادگان عراق به كشورهاى عربى
     1ـ (تمام متن خيلى محرمانه است)
     2ـ رئيس جمهور حسين اخيرا سه تن از اعضاى شوراى فرماندهى انقلاب را در ظاهر به منظور انجام
مشاوره‏هاى عادى و در باطن به منظور تسليم متن رسمى توطئه اخير عليه صدام روانه اكثر كشورهاى
عربى كرده است. وزير دولت محلى عبدالفتاح محمدامين از ليبى، تونس، الجزاير، مراكش و موريتانى
ديدن خواهد كرد. سعدون قيدان معاون نخست وزير نيز به جمهورى عربى يمن و سومالى سفر خواهد كرد.
برهان‏الدين عبدالرحمن (رئيس دفتر مركزى حزب بعث عراق) نيز از كويت، بحرين، امارات متحده عربى
و قطر بازديد خواهد نمود. گرچه هر سه فرد مزبور از مقامات عاليرتبه عراق هستند ولى به هيچ‏وجه در
مأموريت‏هاى حساس خارجى عراقى نقش مهمى را ايفا نمى‏كنند. گفته مى‏شود كه از اين سه نفر خواسته
شده كه با همتايان خود وارد مذاكرات عملى نشوند و فقط پيام‏هاى كتبى را ارسال دارند.
     3ـ بنا به گزارش، امين هنگام عزيمت از بغداد تعدادى نوار ويدئو به همراه داشت. در ده روز گذشته،
نوار ويدئوى «اعتراف» عضو معدوم شوراى فرماندهى انقلاب يعنى محى عبدالحسين المشادى در
اجلاس‏هاى حزب بعث در سراسر كشور به نمايش گذاشته شده بود، ولى اگر فرستادگان صدام اين نوارها
را به همراه داشته باشند مقامات برجسته جهان عرب آن را تماشا نخواهند كرد.
     4ـ در بغداد همه مى‏دانند كه در «اعتراف» اصلى عبدالحسين از سوريه به‏عنوان عاملى در توطئه بسيار
سازمان يافته به منظور سرنگون ساختن رئيس جمهور پيشين بكر و صدام ياد كرده است. ليكن متوجه
شده‏ايم كه در نوارهاى ويدئوى همراه فرستادگان صدام بخش مربوط به سوريه حذف شده و منظور تنها
جلب اطمينان رهبران عربى در مورد واقعيت توطئه و اينكه صدام هم‏اكنون قدرت را در دست دارد،
مى‏باشد. اگر صدام سعى مى‏كرد اين «شاهد» مشكوك را بدون تحريف به رهبران عرب نشان دهد، با در
نظر گرفتن تمايل صدام مبنى بر عدم تبليغ پيرامون اتهامات وارده بر سوريه، موجبات شگفتى بسيارى
پديد مى‏آمد. صدام با تبليغ و جنجال پيرامون اختلافات خود با سوريه از آتلانتيك تا خليج سودى
نمى‏برد، مگر آنكه بخواهد زمينه را براى وخامت روابط بين بغداد و دمشق فراهم سازد. از طرف ديگر،
صدام ممكن است بخواهد از ابراز اطمينان‏هاى عادى به رهبران عربى به‏عنوان پوشش عراق بعد از انقلاب
و ادعاى آن مبنى بر رهبريت اعراب با مطرح كردن خواست خود براى اخراج مصر از كنفرانس غير
متعهدها استفاده كند. (تلگرام جداگانه)
     5 ـ شخصيت‏هايى كه توسط صدام به كشورهاى عربى فرستاده مى‏شوند قرار است به جاى گفتگوى
مفصل پيرامون ابتكارات سياسى پيچيده جديد نظريات وى را در مورد اوضاع خاورميانه منعكس سازند.
ولى ممكن است صدام خواستار تشكيل اجلاسيه عربى قبل از كنفرانس غير متعهدها شده تا «مرحله آتى»
سياست عربى در آن مشخص گردد.
     6ـ ما در مورد روابط جارى عراق با سوريه و دورنماى آتى اين روابط گزارش ديگرى در دست تهيه
داريم. پك